Ierosinu


Sveiciens “DDD” avīzei!

 

Izlasīju “DDD” žurnālistes interviju ar mākslinieku Anmani. Māksliniekam tika uzdots jautājums, vai viņš var uzgleznot gleznu par dekolonizāciju… Viņš diplomātiski aizgāja no tiešas atbildes… Tas ir cilvēciski saprotams, jo neviens nopietns-talantīgs Latvijas mākslinieks nav neko uzzīmējis; Lasīt tālāk »

MĀKSLA IEDVESMO


Ir tāds sens tei­ciens: “Sko­lo­tājs ie­ro­das, kad skol­nieks ir tam ga­tavs.” To var at­tie­ci­nāt arī uz tau­tas kul­tū­ras dzī­vi. Lie­li māk­sli­nie­ki tau­tā pie­dzimst laikā, kad radušies va­ja­dzī­gie ap­stāk­ļi, kad tau­ta vi­ņus ļo­ti gai­da. Lai tauta at­dzim­tu, ir jā­iz­kopj skais­tu­ma apziņa Lasīt tālāk »

Klusēt nedrīkst


Fragmenti no diskusijas sociālajā vietnē “FACEBOOK”

Līga Muzikante: “Šobrīd ir vērojama katastrofāla tikumības pagrimšana, morāles degradācija. Aizsedzoties ar toleranci, tiek kultivēta netikumība un patvaļa, kad nepieļaujamais un cilvēciskos pamatus sagraujošais kļūst par normu un tiek aizsargāts ar valstu likumiem. Kas Lasīt tālāk »