TAUTU PĀRVĒRŠANA PAR PŪLI IR NOZIEGUMS!

Saruna ar Rubenes zemnieku Leonu Laitānu


Leons Laitāns: Redzu, ka ne tikai latviešu tauta, bet tautas visā Eiropā tiek veidotas par pūli. Tas sākās ar Sorosa lielajām naudām – no vienas puses. Bet no otras puses – Krievija ar savu ietekmi, lielo okupantu skaitu Latvijā, kas priekšzīmīgi pilda piektās kolonnas uzdevumu. Lai cik dīvaini tas būtu, bet pat pēc plašā militārā Krievijas iebrukuma Ukrainā, turpinās auklēšanās ar krievu okupantiem Latvijā. Latviešu attieksmi pret padomju okupāciju, manuprāt, raksturo 17. jūnija izpratnes zudums. Protams, neviens nenoliedz, ka tieši šajā datumā 1940. gadā PSRS (Krievija) okupēja Latviju, bet karogus ar sēru lenti izkārs aizvien mazāk, par to runās aizvien mazāk. Man ir nepieņemami, ka šajā datumā notiek izklaides un izpriecu pasākumi. Šogad tieši Latvijas okupācijas dienā tika rīkots “Latvijas Sirdsdziesma” fināls Lielvārdē. Par ko priecāties? Par okupantiem, kas nekur nav pazuduši?! Es saprastu vēl, ja okupācijas sekas būtu pilnībā likvidētas, bet tā jau nav! Starp citu, arī Lielā talka, ar ko mēs tik ļoti lepojamies, notiek Ļeņina dzimšanas dienā – tieši tajā pašā datumā, kad talkas tika rīkotas okupācijas laikā. Nav jau slikti sakopt Latviju, bet vai datuma izvēle ir nejauša? Var jau būt, ka tie, kuri tajā laikā vēl nebija dzimuši, nezina, ka talkas datums nebija nejauša izvēle. Tas bija Staļina laiks, kad visam bija ideoloģiska nozīme.

DDD: Kādēļ, jūsuprāt, latvieši nespēj sevi apzināties kā tautu, kuras pienākums ir kļūt par saimniekiem savā zemē?

L.L.: Manuprāt, lai uz šo jautājumu atbildētu, ir vērts parunāt par Progresīvajiem, kuru sarakstā neviens kandidāts nebija norādījis savu tautību. Vai tiešām viņi kautrējas no savas tautības? Visi ievēlētie ir kosmopolīti, kas skolojošies ārzemju augstskolās. Runāju par gados jaunākajiem, jo vecākie izglītību ieguvuši tepat Latvijā, bet ir sūtīti uz kursiem un apmācības programmām ārzemēs. Spilgts piemērs ir Andris Sprūds, kurš skolojies gan Latvijas Universitātē, gan “augstās” skolās ārzemēs. Ko tas nozīmē? Viņi tur tiek speciāli apmācīti, ko tagad spītīgi uzspiež latviešiem. Par to liecina arī Progresīvo pirmsvēlēšanu programma un pašreizējā darbība Saeimā. Pirmkārt, viņi pārstāv sociāldemokrātisku un zaļu politiku (lai gan izskatās, ka arī citu krāsu – red.piez.). Vai viņi nezina, kur sociālisms mūs ir aizvedis? Programmā teikts: “Celsim nodokļus īpašumiem dīkstāvē.” Cik absurda ir šāda ideja, jo, ja īpašums ir godprātīgi būvēts, izmantojot savu darbaspēku, pērkot būvmateriālus, visi nodokļi taču ir jau nomaksāti – kādēļ vēl jāmaksā? Patiesībā nekustamā īpašuma nodoklis ir cilvēku apzagšana jeb naudas izspiešana, jo būvējot vienreiz jau nodokļi ir samaksāti. Labi, ka vēl par to, ka elpojam gaisu neprasa maksāt nodokli!

“Nodrošināsim veselības mācību skolās” – par kādu veselības mācību Progresīvie runā? Uz šo jautājumu viņi paši atbild savā programmā, ko tagad arī sparīgi cenšas īstenot dzīvē: “Diskriminācija nav pieļaujama. Ratificēsim Stambulas konvenciju. Ierobežosim naida runu, aizliegsim vērsties pret personām seksuālās vai dzimuma identitātes dēļ. Iestāsimies par visu laulību vienlīdzību un transpersonu identitātes cieņpilnu apstiprinājumu.”

Kāpēc šos jautājumus vajag izcelt? Vai bērniem veselīgi mācīt neveselīgus uzskatus? Kāpēc tikumības vietā mācīt par gejiem? Runājot par seksualitāti, tiek lietots vārds “orientācija”, kas, manuprāt, slēpj sevī dziļu jēgu: kādā virzienā noorientēsi, tādā bērns arī dosies. Tātad ir jāmāca nevis tas, ka homoseksuālisms ir normāls, bet gluži pretēji – novirze no normas, lai bērns var orientēties uz pareizo. Homoseksuālisms nevar iedzimt – to var tikai iegūt.

DDD: Kā noorientē – tā arī iet…

L.L.: Tieši tā! Viss ir atkarīgs no audzināšanas un pirmās saskarsmes, no tā, kādā virzienā viņš tiek noorientēts. Tāpēc, man liekas, tas nav riktīgi. Šo es arī saskatu kā sastāvdaļu vēlmei tautu veidot par pūli. Tādēļ jau viņu uzskati atsevišķos jautājumos saskan arī ar rosļikoviešiem, kas, savukārt, ir krievu imperiālisma un piektās kolonnas interešu pārstāvji, kuriem arī uzdevums latviešus pārvērst par nedomājošu pūli. Tā nu sanāk, ka gan vieniem, gan otriem ir vēlme jebkuriem līdzekļiem latviešus padarīt par viegli vadāmu un pakļaujamu masu. Arī Lemberga “zaļie”, kuri vienbalsīgi balsoja par Rinkēviču kā prezidentu, nav latviešu tautas interešu aizstāvji, jo vai gan citādi viņi būtu kopā ar tiem, kuri tik dedzīgi vēlas ratificēt Stambulas konvenciju, kas ir pretēja latviešu tautas tikumam un ētikai.

Overtona logs mūsu dzīvē

DDD: Kāpēc, jūsuprāt, šobrīd, kad Ukrainā risinās nežēlīgs karš, kad nevienam vairs nav šaubu par krievu okupantu nežēlību, neviens Latvijas politiķis nerunā par nepieciešamību beidzot veikt Latvijas deokupāciju un dekolonizāciju, izraidot no Latvijas Krievijas piekto kolonnu?

Leons Laitāns: Tāpēc, ka nekas nav mainījies. Visi, kas bija pie varas, kas tikai pārkrāsojās, joprojām ir pie varas un ir izaudzinājuši tikpat nederīgu sekojošo politiķu paaudzi. Viņi klausa tikai to, ko saka Rietumi vai Austrumi. Patiesībā viņiem tagad ir jāklausa abi, kuriem ir vienots mērķis: pataisīt latviešus un arī citas tautas Eiropā par pūli. Ja no Rietumiem mūsu politiķiem saka: jauciet to okupekli nost, tad tikai tad paši sāk par to runāt un atrast veidus, kā to izdarīt. Ja no Rietumiem pēkšņi atnāks atļauja mest krievu okupantus laukā no Latvijas, tad brīnumainā kārtā atklāsies, ka visi mūsējie par to vien tikai sapņojuši… Tas ir tik nožēlojami, ka pašiem nav ne drosmes, ne pašcieņas, ne vēlmes būt saimniekiem savā zemē!

Liekas, ka Eižena Finka pareģojums izrādīsies patiess: “Latvijā atkal plivinās sarkanbalsarkano karogu, bet pie varas būs komunisti. Tā būs vairākus gadus. Komunisti nedarbosies latviešu tautas, bet krievu interesēs. Daudz runās par brīvību un neatkarību. Tas būs tukšas muldēšanas laiks. Būs viss tas pats sliktais pret latviešiem. Komunisti padarīs latviešus plikus un nabagus. Paši viņi savāks lielas vērtības. Tās iegūs krievi un žīdi. Tās nebūs godīgā ceļā iegūtas vērtības. Tad – es nevaru pateikt, kā tas iznāks, – bet viņi būs spiesti visu atdot latviešiem atpakaļ. Būs milzīgs kapitālistiskās pasaules spiediens – krievi un visi svešie dabūs braukt prom. Tā tas būs.”

Tas būtu ļoti taisnīgi un godprātīgi – atdot visu atpakaļ latviešiem un braukt prom! Man gan šķiet, ka vēl kāds laiks mums jāpaciešas un jāiztur, jo lielais tautu pārveidošanas vilnis par pūli ir ļoti spēcīgs visā pasaulē. Paskatieties, cik spēcīga pūļa domāšana ir Igaunijā, kur tikko pieņēma likumu, kas ļauj “laulāties” homoseksuāļiem!

Un kā šobrīd ir ar bērnu un tautas fizisko veselību?! Vai tas ir normāli, ka nav iespējas pilnvērtīgi nodarboties sportu, ka visur un no visām malām sabrauc spēlētāji, lai pārstāvētu Latviju? Piemēram, Valmierā basketbola komandā ir spēlētāji no Venecuēlas, no vēl nez kurienes. Vai tad mums pašiem nav savu sportistu? Sportisti kļuvuši par preci, kurus pērk par lielu naudu. Sports vairs nav fiziskā kultūra, bet gan bizness. Manuprāt, tas ir aplami.

DDD: Droši vien ir skumji vērot, kā cilvēki un tauta degradējas?

L.L.: Tikai aklajam vai tumsonim nav pamanāms, kā dzīvē īstenojas Overtona logs un kā darbojas smadzeņu un domāšanas pārveidošanas tehnika. Runājām iepriekš par attieksmi pret 17. jūniju – okupācijas dienu. Manai ģimenei tuvs cilvēks, kurš kandidēja no Progresīvajiem, kāzas rīkoja tieši šajā datumā. Vai viņi neieskatījās kalendārā, nezina kas tā par dienu? Kad izteicu savu sašutumu, saņēmu aizrādījumu, lai nemaisoties viņu lietās. Tikai tad, kad “iesitu” googlē, kas ir Viesturs Uzuleņš (Kandidēja 14. Saeimas vēlēšanās no “Progresīvajiem” – red.piez.), man tapa skaidrs – jaunais precinieks ir progresīvais, kuram šis datums, izrādās, neko nenozīmē.

Skumji, bet arī citi mani ģimenes locekļi manus uzskatus nesaprot. Tas nozīmē, ka ir iestājusies degradācija, pielāgošanās pūlim. No sabiedrības tiek izstumti tie, kuri turpina aizstāvēt taisnīgumu un patiesību. Sabiedrībā netiek cienīti vecākās paaudzes cilvēki, kuriem ir lielāka pieredze un spēja domāt. Vairs nav iespēja ietekmēt. Runāt var tikai ar mazākajiem, bet tie, kas jau paaugušies, neklausās un pret visu izturas noraidoši.

DDD: Taisnīgums un patiesība, tautas aizstāvēšana nav svarīga, jo ir vēlme iekļauties kosmopolītisma pārņemtajā pūlī, lai nekļūtu par izstumto.

L.L.: Protams, ir daži pozitīvi izņēmumi, bet kopumā latvieši patiešām kļūst par kosmopolītisku pūli, kuram latviešu tautas intereses nav svarīgas. Varbūt klusībā kāds saglabā vēlmi aizstāvēt latviešus, bet baidās to atklāti paust, pielāgojoties vairākuma degradējošajai nostājai. Tagad modē ir runāt un uzvesties politkorekti. Nevis taisnīgi, bet politkorekti.

Uz tautas iznīcināšanu vērsts ārprāts

DDD: Zinu, ka esat ilggadējs Dziesmusvētku dalībnieks. Vai nav tā, ka šie svētki ir zaudējuši savu sākotnējo nozīmīgumu, kļūstot par komerciālu pasākumu pūļa cilvēkiem?

Leons Laitāns: Skaidrs, ka saskaņu, kādu dod Dziesmusvētki, savā labā centīsies izmantot visas varas. Tā tas ir vienmēr bijis. Esmu bijis trīspadsmit Dziesmusvētkos. Lai kāda vara, lai kādi būtu centieni degradēt kopība jēgu, nav iespējams ietekmēt to pacilātības un vienotības sajūtu, ko dod, piemēram, Lūcijas Garūtas “Lūgšana” vai Jāzepa Vītola “Gaismas pils”. Protams, jums ir taisnība – Dziesmusvētku potenciāls apvienot latviešu tautu kopīgam mērķim netiek izmantots. Emocijas, ko dod kopā būšana, izplēn un pazūd ikdienas rutīnā. Iespējams, tas būtu citādi, ja svētki tiktu virzīti, piemēram, uz nepieciešamību latviešus padarīt drosmīgākus un taisnīgākus, atbildīgus par savu zemi un tautu. Dziesmusvētki, manuprāt palīdz noturēt un vairot cilvēkos tikumiskās vērtības, par spīti tam, ka arī “jaunās vērtības” tiek uzspiestas. Par laimi, svētkos tās netriumfē. Ceru, ka tā tas būs arī šogad.

DDD: Kā uztvērāt ziņu, ka par nākamo Latvijas prezidentu tiek ievēlēts Rinkēvičs, kuru tautā jau iesaukuši par “pidarēviču”?

L.L.: Tā bija balsu pirkšanas-pārdošanas paraugstunda. Tas, ka viņš ir gejs, mani kā latvieti apkauno. Pirmo reizi pasaulē kāds prezidents ir homoseksuālis. Latviešu tautai būtu par to jākaunas. Diemžēl tas dos spēku arī progresīvo “vērtību” izplatībai. Rinkēvičs ir Rietumu “vērtību” ietekmēts, lai gan agrāk tīri naski dziedāja līdzi arī Austrumiem. Kad no Rietumiem nāca stingrākas norādes, piemēram, par okupekļa novākšanu, tad viņš arī uzreiz atrada likumus un pantus, lai to kauna stabu novāktu. Bet kur viņš bija, kad Abreni atdeva? Nožēlojami, ka mums tagad ir tāds prezidents.

Es tomēr ceru, ka kaut kam ir jāmainās uz labu. Mums, mazajām tautām, ir īpaši jāsargājas, jādomā par savu interešu aizstāvību. Visiem spēkiem jāturas pretim centieniem mūs pārtaisīt par pūli. Labi, ka lielās valstis ir jau sapratušas, cik postoša var būt “svēto nometņu” politika, uzņemot bēgļus. Diemžēl nedabiskās seksualitātes propagandai visā pasaulē tagad uzvaras gājiens – tā pārņem visas sabiedrības. Perversas lietas tiek atzītas par labām un apstiprinātas ar likumu.

Vēlu latviešiem drīz pamosties un pretstāvēt gan nacionālajai iznīcībai, gan morālajai degradācijai!

DDD: Vai redzat, ka mūsu tauta drīz varētu mosties?

L.L.: Negribas tā teikt, bet laikam ir jānotiek nelaimei, lielam satricinājumam, lai kaut kas mainītos uz labu, kas atgrieztu latviešus uz pareizā ceļa. Lauki tiek iznīcināti, cilvēki sāk aizmirst, ka kūtī ir jābūt govīm, nevis jādzīvo tikai kaķiem. Reģionālā reforma ir ārprāts, kas vērsts uz tautas iznīcināšanu. Pat cara laikos bija pagasta valde, bet tagad visi mazie centri, kas rūpējās par cilvēkiem, kultūras un izglītības attīstību, tiek iznīcināti. Pat pasta vairs nav – dzeltenās pastkastītes nomainījuši dzelteni konteineri suņu kakām…

Intervēja Liene Apine


Publicēts laikrastā “DDD” Nr.12(530), 2023. gada 30. jūnijs–13. jūlijs


« Atpakaļ