HOMOSEKSUĀLISTUS UN VIŅU ATBALSTĪTĀJUS – PIE KAUNA STABA

No grāmatas “Homoseksuālisms – cilvēces negods posts”


Vilis Liniņš


Līdz pagājušajam gadsimtam Latvijas zemē tādu pretīgu izdarību kā homoseksuālisms faktiski nebija. Ja arī kādi ar pederastiju nodarbojās, tad klusi, klusi, lai neviens nezinātu un nedzirdētu.

Mūsu tautas garamantās, kas ir izcila, svēta tautas filozofija un vēsture, nekas ne ar pušplēstu vārdu par tādu izvirtību nav minēts. Baltu tautas dzīvoja pēc Dieva dabas likumiem, tāpat kā visa dzīvā Daba, kas arī tagad dzīvo, stingri ievērojot tos.

Tomēr daudzus gadsimtus pirms mūsu ēras, spriežot pēc Vecās Derības un citām tā laika rakstiskām liecībām, “Sātana izredzētajā sektā” pederastija un lesbisms bija tik plaši izplatīti, ka jūdu tautas vadonis Mozus tos bija spiests aizliegt ar likumu. Bet tas nelīdzēja.

Un tā šī Sātana izredzētā sekta ir izklīdusi pa pasauli, meklējot labāku dzīvi uz citu rēķina, un izvazājusi arī šo cilvēci graujošo sērgu.

Pēc Vecās Derības, kas latviešu valodā pārtulkota pārāk maigi un neprecīzi, bet krievu valodā daudz precīzāk un tiešāk, redzams, ka Sātana izredzētajā izvirtušajā sektā arī asinsgrēks bija ļoti plaši izplatīts, tēvs “dzīvoja” ar savām meitām, bet māte ar dēliem, nemaz nerunājot par tuviem asinsradiem. Šī galīgi izvirtusī un deģenerējusies sekta savas zemiskās izdarības izplatīja un izplata pa visu pasauli.

Kas ir homoseksuālisms? Pretdabiska dzimumdzīve ar tā paša dzimuma personām (sk. vārdnīcu). Pederasti, pedofili, lesbietes cilvēka vārdu ir zaudējuši. Vai viņus var saukt par lopiem un zvēriem? Nekādā gadījumā! Tas pazemotu lopus un zvērus, kuri dzīvo pēc Dieva dabas likumiem un morālajā ziņā ir daudz augstāki par šiem izdzimteņiem. Šie pederasti, pedofili un lesbietes, Dieva likumu zaimotāji, morālajā ziņā atrodas daudz zemāk par lopiem, zvēriem un citām dzīvām radībām, un, kamēr neatradīsim viņiem pienācīgu apzīmējumu, mēs sauksim viņus par morālajiem necilvēkiem, zemcilvēkiem vai izdzimteņiem, jo viņi tomēr nāk no cilvēkiem, kurus galīgi samaitājis Sātans. Viņi paši tiekušies pie Sātana, jo tas dod īslaicīgu varu, naudu un zemiskas baudas. Viņiem “haoss jeb bardaks” galvā un starp kājām.

Tas ir briesmīgi, ja šāds zemcilvēks tiek pie masu informācijas (pareizāk sakot – dezinformācijas) stūres, kā, piemēram, kāds sabiedrībā pazīstams pederastu karognesējs. Un, ja tādi tiek varas augstākajās aprindās, kā tas ir Latvijā, tad tauta ir nolemta iznīcībai. Tas pašlaik notiek arī ar latviešu tautu.

Šiem zemcilvēkiem nav ģimenes, tautas un Tēvzemes mīlestības. Tātad viņi ir viegli, lēti pērkami un pārdodami. Sātana tirgus prece! Viņi ir kosmopolīti un pret tautu vērsta genocīda veicinātāji, tātad noziedznieki, kuru noziegumiem nav sodāmības noilguma. Viņi no savas tautas ir saņēmuši dzīvību, augšanas iespējas un izglītību, taču to nevis dod nākamajām paaudzēm, bet grauj tautas morāli, garīgo un skaitlisko izaugsmi.

Ir mēģinājumi attaisnot pederastu, pedofilu un lesbiešu vecākus. Tas nav pareizi! Šīs neķītrās izdarības ir daļēji iedzimtības un daļēji audzināšanas trūkuma jeb neaudzināšanas sekas. Ja bērnam to laikus pienācīgi izskaidrotu un arī paši vecāki rādītu labus garīgās un fiziskās dzīves piemērus, tad tādu pieaugušo bērnu – zemcilvēku – gandrīz nebūtu. Garīgums nosaka un stipri ietekmē fizisko dzīvi, arī dzimumattiecības.

Lielu, nepatīkamu izbrīnu izraisa kristīgās garīdzniecības attieksme pret homoseksuālismu, tas ir, pret Sātana briesmu darbiem. Domājams, ka cīnīties pret sātanismu ir garīdznieku tiešais pienākums. Diemžēl neviens no augstajiem garīdzniekiem nav izzinājis un sludinājis Dieva dabas likumus, kur homoseksuālisms nav pat iedomājams. Dieva dabas likumi ir tīri no Sātana ietekmes.

Augstie baznīckungi, it īpaši katoļi, dzīvo bez ģimenēm, un tas ir pretdabiski. Ko atliek šiem labi paēdušajiem, fiziski nenoslogotiem, materiāli labi nodrošinātajiem darīt, lai savaldītu savu dzimumtieksmi, kuru tiem devusi daba? Nav šaubu, ka daudzi baznīckungi, mūki un mūķenes piekopj dažādus neķītrus dzimumdzīves veidus.

Kur tiek pārkāpti Dieva dabas likumi, tur Sātans ievieš savus. Arī dzimumattiecībās – ja jau katoļu baznīca garīdzniekiem stingri aizliedz veidot ģimenes. Daba prasa “izlādēties”, un Sātans ar savu piedāvājumu ir klāt. Ja baznīca neļauj no priekšas, tad Sātans piedāvā no pakaļpuses.

Vai arī no garīdznieku vidus nenāk homoseksuālisms? Jo viņi taču ne reizi nav plaši, publiski nosodījuši šīs sātaniskās izdarības. Tātad atbalsta tās!

Baznīckungi, padomājiet un sāciet izzināt mūžīgos, nemainīgos Dieva dabas likumus un tad tos sludiniet savām draudzēm! Vai jums ir tikai nezināmas izcelsmes Bībele, no kuras jūs vienmēr sludināt? It kā mūsu tautai nebūtu savu izcilu garamantu ar vēl augstāku morāli, piemēram, 10 tūkstoši Dieva dainu? Bībele ir sarakstīta jūdu tautai, Jēzus Kristus arī saka: “Es esmu nācis atpestīt jūdu tautu.”

Daudzi homoseksuālisti sevi uzskata par inteliģentiem cilvēkiem. Tādi ir dažādu mākslu pārstāvji. Māksla – glezniecība, tēlniecība, mūzika – ir domāta cilvēka dvēseles veldzēšanai un attīstīšanai. Bet ko labu dvēseles veldzēšanai var dot zemcilvēku mākslinieciskā darbība? Viņi ir spējīgi atainot tikai to, kas pašiem ir galvā un starp kājām, – haosu un zemiskumu, kas arī redzams un dzirdams tā saucamajā modernajā mākslā. To recenzē un slavē tādas pašas orientācijas žurnālisti un kritiķi.

Šos homoseksuālistus nekādā gadījumā nedrīkst uzskatīt par inteliģentiem, jo viņiem ir tikai iedresēta inteliģence, bet nav dabiskās, iedzimtās inteliģences. Kā zemcilvēks var būt inteliģents?! Kā homoseksuālistu, kas zaimo Dieva radīto, normālo, skaisto, dvēselisko cilvēku, var saukt par cilvēku? Tas būs arī Dieva, Radītāja zaimojums!

Dievs arī soda homoseksuālistus un citus izvirtuļus ar dažādām slimībām – sifilisu, AIDS, kas ir nāvējošs un stipri izplatīts šo zemcilvēku vidū. Diemžēl viņi dažādos veidos inficē arī normālus cilvēkus. Tātad arī šajā skatījumā viņi ir krimināli sodāmi noziedznieki.

Homoseksuālistu-zemcilvēku “laulību” rezultātā veidojas zemcilvēku “ģimenes” jau vēl zemākā pakāpē, ar divām mīnus zīmēm. Sātana ģimenes! Un tas gandrīz visās Eiropas Savienības valstīs jau nostiprināts ar likumu. Tāpat kā hašiša lietošana Holandē. Nav grūti iedomāties, kas tādus likumus rakstījis un kas tos pieņēmis. Un šos zemiskos Sātana likumus drīz spiedīs pieņemt arī Latvijā, jo pastāvošā Latvijas vara dara ar uzviju visu, ko tikai Briseles varasvīri grib, pat apsteidzot viņu drausmīgās izdomas.

Tas, kā šie zemcilvēki izdarās savā starpā, jaucoties pa mēslu vadu un muti ar to pašu “daiktu”, vēl būtu pusbēda. Bet dažās Eiropas Savienības valstīs viņiem jau ir atļauts adoptēt bērnus. Tas ir neiedomājami briesmīgi! Priekš kā viņiem bērni? Kādu labu dzīves piemēru viņi var rādīt bērniem? Šie nabaga bērni tiks izmantoti, pastāvīgi izvaroti (vismaz psiholoģiski), kalpos homoseksuālistu zemisko tieksmju apmierināšanai. To valstu parlamenti un valdības, kas šos zemiskos likumus pieņem un atļauj, ir smagi sodāmi kriminālnoziedznieki, bez sodāmības noilguma, jo viņi atņem bērniem nākotni. Viņi bērnus padara par mocekļiem, vergiem uz visu mūžu. Tādējādi viņi veicina pret tautu vērstu genocīdu, kas ir smagi sodāms un kam nevar būt noilguma.

Neiedomājami, noziedzīgi, ka Latvijā pastāvošā vara, uzurpējusi tautas tiesības, grūž latviešu tautu Eiropas Savienībā, kura jau ir Sātana varā, turklāt neprasot tautas piekrišanu. Tas nozīmē, ka arī Latvijā pastāvošā vara ir Sātana ietekmē un pilda tā iegribas.

Cilvēku tiesības zemcilvēkiem!… Bet Zemcilvēki ir ārpus Dieva dabas likumiem. Viņi cilvēka nosaukumu ir brīvprātīgi zaudējuši. Un, ja mēs runājam par Apvienoto Nāciju pieņemtajām “cilvēku tiesībām”, tad tās ir pareizas tikai par vienu trešdaļu. Šajās “tiesībās” speciāli nekas nav minēts par cilvēku pienākumiem, kam būtu jābūt galvenajiem. Kā var būt tiesības bez pienākumiem? Vispirms ir jāizpilda tas, ko no tevis prasa Dievs, tauta un mītnes zeme, un tikai tad drīkst pieprasīt sev tiesības. Bet šeit, kā jau Sātana valstībā pienākas, viss ir otrādi. Un valstīs ir liels juceklis – visiem ir tiesības, bet nav pienākumu. Tāpat kā Latvijā, kur okupanti-kolonizatori neatlaidīgi pieprasa sev nepelnītas tiesības, bet neatzīst nekādus pienākumus pret savu mītnes zemi – Latviju un latviešu tautu.

Viss, kas saistīts ar homoseksuālismu un cilvēku tiesībām, ir speciāli radīts nolūkā duļķot tautu un sabiedrības apziņu. Nolūkā radīt haosu pasaulē, lai Sātana izredzētajai sektai būtu vieglāk pārņemt varu pasaulē, jo nauda, zelts, lielrūpniecība, lieltirdzniecība un masu dezinformācijas līdzekļi jau ir viņu rokās.

Vēl tāds dzīves sīkums. Kādreiz, pašam nezinot, iznāk sasveicinoties dot roku pederastam. Pēc apstākļu noskaidrošanas esmu vairākas reizes rokas mazgājis ar ziepēm, tomēr sajūta, ka esi sūdainu roku turējis savējā, tik viegli nepāriet. Neapskaužamā stāvoklī ir cilvēki, kam diendienā jāsveicinās, jāsēž vienā telpā un vēl pie viena galda ar zemcilvēkiem (kas ar savu apziņas stāvokli turklāt vēl lepojas).

Agrākos, vēl nesenos laikos bija un vietām vēl tagad ir tāda profesija kā ateju smēlēji – asenizatori. Parasti godīgi sava darba darītāji, arī salīdzinoši turīgi. Viņi ar savām rokām un citām ķermeņa daļām pa sūdiem nejaucās. Tomēr sabiedrības attieksme pret viņiem bija izvairīga, atturīga. Ciemos pie viņiem negāja, viņus ciemos nelūdza.

Bet tagad zemcilvēki, kas brīvprātīgi jaucas pa cilvēka sūdu vadu, dažkārt tiek uzskatīti par cilvēku sabiedrības augstāko slāni. Daudzi ir it kā normāli, viņus vēl uzskata par inteliģentiem. Jo, lūk, nevar īsti saprast, ko viņi ir sakomponējuši, uz audekla uzsmērējuši vai sarakstījuši. Visu to absurdu dzirdot un redzot, daudzi normāli cilvēki sāk sevi vērtēt pārāk zemu un mēģina šajos audeklu smērējumos un “mūzikas” kratekļos saskatīt kaut ko neaptverami ģeniālu…

Inteliģence skaitās tautas priekšpulks. Bet ko tautai var dot zemcilvēku “inteliģentu” bars? Tikai to, kas pašiem ir galvā un starp kājām.

Tikai latviešu tautas nacionālā atmoda, no kā visvairāk baidās Sātana izredzētā sekta, spēs pārtraukt Sātana kalpu noziedzīgās izdarības. Latviešu tautas nacionālā atmoda arī nozīmē – prom no Sātana pārņemtās Eiropas Savienības! Latviešu nacionālistiem pašiem sev likumi jālemj un jābūt kungiem savā Tēvzemē! 1988.–1991. gada “atmoda” bija tikai kompartijas varasvīru atmoda, tad viņi kā vienmēr nelietīgi izmantoja latviešu tautu.

Šādi konkursi – Latvijas deokupācija, dekolonizācija un Latvija bez homoseksuālisma – lielā mērā veicinās latviešu tautas nacionālo atmodu.

Vairāk tādu konkursu!

Homoseksuālismu ārā no Latvijas!


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.13(531), 2023. gada 14.–27. jūlijs un Nr.14(532), 2023. gada 28. jūlijs–10. augusts


« Atpakaļ