Mucā


Leonards Inkins

 

Padomju valstī dzīvojušie izstrādāja tikai šim režīmam atbilstošu “dzīvesziņu”. Šodien mēs to dēvētu par “Kā labāk dzīvot”. Kā labāk, kā gudrāk, kā pareizāk, kā izdevīgāk un citus “kā” – tos visus padomju pilsoņi apvienoja vienā, oriģinālvalodā tas Lasīt tālāk »

Ierosinu


Sveiciens “DDD” avīzei!

 

Izlasīju “DDD” žurnālistes interviju ar mākslinieku Anmani. Māksliniekam tika uzdots jautājums, vai viņš var uzgleznot gleznu par dekolonizāciju… Viņš diplomātiski aizgāja no tiešas atbildes… Tas ir cilvēciski saprotams, jo neviens nopietns-talantīgs Latvijas mākslinieks nav neko uzzīmējis; Lasīt tālāk »

MĀKSLA IEDVESMO


Ir tāds sens tei­ciens: “Sko­lo­tājs ie­ro­das, kad skol­nieks ir tam ga­tavs.” To var at­tie­ci­nāt arī uz tau­tas kul­tū­ras dzī­vi. Lie­li māk­sli­nie­ki tau­tā pie­dzimst laikā, kad radušies va­ja­dzī­gie ap­stāk­ļi, kad tau­ta vi­ņus ļo­ti gai­da. Lai tauta at­dzim­tu, ir jā­iz­kopj skais­tu­ma apziņa Lasīt tālāk »