DDD 12(482)


Lai saņemtu savā pastkastītē, “DDD” ir iespējams abonēt: •

visās Latvijas pasta nodaļās (Preses izdevuma indekss: 1164) •

internetā: www.abone.pasts.lv •

pa tālr.: 67008001; 27008001 •

“DDD” redakcijā (tālr.: 67140680; e-pasts: ddd@fronte.lv)

Par abonēšanu ārzemēs, lūdzu, interesējieties “DDD” redakcijā klātienē Lasīt tālāk »

DDD 11(481)


Lai saņemtu savā pastkastītē, “DDD” ir iespējams abonēt:

visās Latvijas pasta nodaļās (Preses izdevuma indekss: 1164) •

internetā: www.abone.pasts.lv •

pa tālr.: 67008001; 27008001 •

“DDD” redakcijā (tālr.: 67140680; e-pasts: ddd@fronte.lv)

Par abonēšanu ārzemēs, lūdzu, interesējieties “DDD” redakcijā klātienē (Rīgā, Lasīt tālāk »

MĪNA AR LAIKA DEGLI


Turpinām publicēt domraksta konkursa darbus, kas apkopoti apgādā “Vieda” 2001. gadā izdotajā grāmatā “Homoseksuālisms – cilvēces negods un posts”.

Lībiešu Māra

Ja uz jautājumu “Kas ir cilvēces vēsture?” būtu jāatbild vienā teikumā, iespējams, kāda atbilde skanētu tā: “Vīrišķā un Lasīt tālāk »