MĀKSLA IEDVESMO


Ir tāds sens tei­ciens: “Sko­lo­tājs ie­ro­das, kad skol­nieks ir tam ga­tavs.” To var at­tie­ci­nāt arī uz tau­tas kul­tū­ras dzī­vi. Lie­li māk­sli­nie­ki tau­tā pie­dzimst laikā, kad radušies va­ja­dzī­gie ap­stāk­ļi, kad tau­ta vi­ņus ļo­ti gai­da. Lai tauta at­dzim­tu, ir jā­iz­kopj skais­tu­ma apziņa Lasīt tālāk »

Klusēt nedrīkst


Fragmenti no diskusijas sociālajā vietnē “FACEBOOK”

Līga Muzikante: “Šobrīd ir vērojama katastrofāla tikumības pagrimšana, morāles degradācija. Aizsedzoties ar toleranci, tiek kultivēta netikumība un patvaļa, kad nepieļaujamais un cilvēciskos pamatus sagraujošais kļūst par normu un tiek aizsargāts ar valstu likumiem. Kas Lasīt tālāk »

Ceļā uz kopienas iekārtu


Mūsu avīzes lasītāji būs ievērojuši, ka pēdējā laikā “DDD” ir pievērsies komunisma tēmai. Latvieši saista komunismu lielākoties ar Padomju Savienībā notikušajiem necilvēcīgajiem noziegumiem un Latvijas okupāciju un kolonizāciju. Taču šīm zvērībām nav nekāda sakara ar attīrītu komunisma ideju jeb kopienas Lasīt tālāk »

Reformētāji


Gundega Jaunzeme

 

Esmu piedzimusi skaistajā un klusajā Sēlijā. Un pēcāk vēstules rakstījusi tuviem cilvēkiem uz Aknīstes, Ilūkstes, Jēkabpils un Daugavpils rajoniem. Taču neviens man nav teicis, ka caur šīm izmaiņām – “teritoriālajām reformām” – kaut kas būtu uzlabojies viņu Lasīt tālāk »