KRIEVIJAS IETEKME LATVIJĀ NOSTIPRINĀS. 3. daļa

Turpinājums no: KRIEVIJAS IETEKME LATVIJĀ NOSTIPRINĀS. 2. daļa

JĀTIEK VAĻĀ NO LATVIEŠU MAZDŪŠĪBAS FENOMENA!

Saruna ar bijušo Valsts valodas centra (VVC) Kontroles daļas vadītāju un valodas inspektori Rūtu Līviju Icaku


Latgaļu valoda ir valoda!

DDD: Laikraksta slejās izvērtās diskusija par latgaļu jautājumu. Tādēļ gribētu zināt jūsu kā speciālista valodas jautājumos viedokli. Latgaļu valoda ir valoda vai dialekts? Kā vērtējat latgaļu centienus oficiāli iegūt un nostiprināt latgaļu valodas statusu Latvijā? Vai šobrīd reāli valsts atbalsta latgaļu valodas saglabāšanu un aizsardzību, izņemot dažus etnogrāfiskus projektus?

Rūta Līvija Icaka: Latgaļi vienmēr ir cieši stāvējuši uz zemes, un viņiem ir kopēja īpašība, kas runā par labu šiem cilvēkiem, – latgaļiem mantiskā bagātība nekad nav bijusi pirmajā vietā. Protams, ir arī izņēmumi, bet kopumā latgaļi ir cilvēki, kas iet un ceļas par idejām, ideāliem un godu. Protams, ir arī tādi, kas pārcēlušies uz Rīgu, asimilējušies un vairs necīnās par saviem ideāliem un latgaļu tiesībām. Taču tādi ir katrā tautā.

Es viņiem visu dotu, ko vien viņi vēlas, arī oficiālu statusu valodai. Tikai ar vienu noteikumu, ja Latvijas valsti vadītu gudrs cilvēks ar degsmi un ar nacionāliem ideāliem. Tas ir iespējams tikai tad, kad pie varas būs šādi vadītāji, kuriem būs patiesa autoritāte tautas acīs. Pretējā gadījumā pagaidām šādu tiesību došana latgaļiem ir bīstama, jo mēs vēl esam savā nacionālajā vienotībā pārāk vāja valsts. Bīstama ne jau latgaļu dēļ, bet gan varas pārstāvju mantrausības dēļ, kas atkal no visa centīsies izsist sev labumu un kopējo ideju par vienotu, nacionālu valsti degradēs, un panāks pamatnācijai nevēlamu rezultātu.

DDD: Vispirms ir jāveic dekolonizācija?

R.L.I.: Tieši tā, citādi mūs pa vienam aprīs. Mums vajag pie varas nacionālu cilvēku, kurš sapratīs mūsu mazās, latviskās valsts daudzveidību un spēs vienot latviešu tautu. Vajag tādu, kurš strādātu un sevi ziedotu tautas un ideālu dēļ.

DDD: No savas pieredzes un zināšanu pozīcijām kā jūs vērtējat: latgaļi runā un raksta valodā vai dialektā?

R.L.I.: Latvijā dialektu ir ļoti daudz. Es vakar biju ventiņu pusē – nu skaisti skan viņu dialekts. Pašai man saknes ir Malēnijā. Līdz šai dienai valodnieki var manā valodā saklausīt šo manu izcelsmi. Bet, runājot par latgaļiem, ar savu pieredzi un izpratni par valodu, es sliecos uz to, ka tā ir valoda. No valodniecības viedokļa tai ir visas runas un rakstu valodas, nevis dialekta pazīmes. Taču oficiāli definēt latgaļu valodu par valodu ir politiskas dabas jautājums, viss atkarīgs no tā, kas vada valsti. Ja valsti vadītu patiesi patriotisks un nacionālu ideālu vadīts cilvēks, domāju, latgaļiem nebūtu nekādas problēmas iegūt savas valodas statusu. Tas jau sen būtu piešķirts. [..]

Aicinu latviešus būt savas valodas sardzē, jāpārstāj būs apolitiskiem, jārunā latviski. Būsim lepni par savu – latviešu valodu, cienīsim to, runāsim tajā. Latviešu valoda taču ir tik skaista un unikāla!

Intervēja Ilze Liepa

Pirmpublikācija: “DDD” Nr.15(193), 2009. gada 17.–30. jūlijs


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.13(507), 2022. gada 15.–28. jūlijs


« Atpakaļ