PĀRDOMAS PAR MĀKSLAS DARBU “NEBAIDIES!” PIE RĪGAS APGABALTIESAS NAMA. 3. daļa

Turpinājums no: PĀRDOMAS PAR MĀKSLAS DARBU “NEBAIDIES!” PIE RĪGAS APGABALTIESAS NAMA. 2. daļa

Juris Fogels


Mākslas darba “Nebaidies!” simbolu ietekme uz cilvēkiem.

Mākslas darba “Nebaidies!” simbolu summāra ietekme tika demonstrēta atklāšanas ceremonijā un arī vēl pēc tās. Mākslas darba pasūtītājs bija Tieslietu ministrija (Jānis Bordāns), tāpēc tieslietuministrs Jānis Bordāns uzstājas ar atklāšanas runu, skatītāji sagaidīja viņu ar svilpieniem, uz ko Bordāns bez papīrīša pirms iepriekš uzrakstītas atklāšanas runas nolasīšanas uzrunāja klātesošo sabiedrību ar saviem vārdiem: “…man ir kauns un pazemojoši šeit stāvēt un dzirdēt kā tautas daļa, kas ir apmāta, kura acīmredzot ir okupantu pakalpiņi, vēlas izjaukt šo pasākumu, par kuru Gunārs Astra būtu kritis un miris!”…(?)

Bordāns nokļuva mākslas darba baiļu un melu simbolisma nepārvaramā varā. Ja mākslas darbs būtu ar saukli “Esi drosmīgs!” ar atbilstošu simbolisko pavadījumu, tad varbūt orators būtu sacījis: “Zinu, ka manu darbu sabiedrības daļa vērtē negatīvi, bet jābūt drosmīgam darīt labi darbu, arī tad, kad daļa iedzīvotāju sasniedzamo nesaskata!” Salīdzinot ar diviem vēstījumiem redzams, ka Bordāns izpaudās kā iekļuvis gļēvuma slazdos, kur izeja ir bailēs sagrābstītie meli – pašam domātos svilpienus pāradresēt uz sev aizstāvēt nevarošam Gunāru Astru. Izsvilpts jau tika tieši Bordāns, nevis Gunārs Astra!

Turpmāka skaistu un pareizu vārdu nolasīšana no priekšā uzrakstīta teksta nespēja neko saglābt, jo rakstītais par paša drosmi, pie publiski demonstrētas gļēvas rīcības automātiski kļūst par meliem.

Egils Levits uzrunā, uzsverot par Latvijas pilsoņu tiesībām un brīvībām, kas kovidteātra ietekmē bija kļuvušas par farsu, līdzīgi Bordānam “iesvētīja” pieminekli ar meliem, par ko arī saņēma skatītāju svilpienus.

Māksla darba “Nebaidies!” simbolisma kopa rezonē, mudinot (cilvēkiem pašiem neapzinoties) uz necienīgu un apkaunojošu rīcību. Ko demonstrēja televīzija raidījumā “Panorāma”, kur Akurateres dziedātajai dziesmai, kuru skatītāji atklāšanā klausījās, praktiski elpu aizturējuši, bija uzmontēti Bordānam un Levitam domātie svilpieni? Pēc kāda laika televīzija atvainojās par šādu rīcību, bet visai Latvijai pāršalca vēstījums, ka ir organizēti spēki, kas lūgsnas vārdiem “Palīdzi, Dievs, visai latviešu tautai!” griezīs sirdī bez mazākās žēlastības.

Turpmāk vēl…


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.11(505), 2022. gada 10.–29. jūnijs


« Atpakaļ