PĀRDOMAS PAR MĀKSLAS DARBU “NEBAIDIES!” PIE RĪGAS APGABALTIESAS NAMA. 2. daļa

Turpinājums no:PĀRDOMAS PAR MĀKSLAS DARBU “NEBAIDIES!” PIE RĪGAS APGABALTIESAS NAMA. 1. daļa

Juris Fogels


Astra vārds

Zem Krusta šķēršļa viens zem otra ar lieliem burtiem rakstīts “GUNĀRS ASTRA”. Vispārzināms, ka svešvalodā “astra” nozīmē zvaigzne, bet kritusī zvaigzne (apgrieztā krusta simbola dēļ) esot Lucifers, kas ir viens no tā paša Sātana paveidiem. Simbolu kopums padara šaubīgu ideju, ka piemineklis ir Gunāram Astram.

Gunāra Astras portrets

Mākslas darbā “Nebaidies!” izmantota Gunāra Astras foto otrā ieslodzījuma laikā, Vidusurālos. Fotogrāfijā Gunārs izskatās jaunāks, bet piemineklī vecāks. Fotogrāfijā Gunārs ar gaišu skatu, aizdomājies raugās nākotnē, taču mākslas darbā “Nebaidies!” G.Astras portrets ar cieši saspiestām lūpām dusmīgi raugās uz skatītāju. Ja šīs dusmas ir veltītas padomju laika pāridarītājiem, tad šos pāridarītājus vajadzētu atrast, atvest pie “Nebaidies!”, lai tie ieraudzītu, kā uz viņiem skatās.

Jau mūsdienu apstākļos darba varonim būtu jābūt tādam skatam, kas vairāk atbilst minētajai fotogrāfijai, jo viņa skatītājs ir šodienas Latvijas iedzīvotājs, tūrists, vienkāršs garāmgājējs – un kontaktam ir jābūt abpusēji labvēlīgam.

Strīpainais cietumnieka tērps

Gunāra Astras tēls ir ietērpts strīpainā cietumnieka tērpā, atbilstoši jau minētai fotogrāfijai. Tomēr strīpainam tērpam ir arī simbolisma nozīme, par ko daudzi nemaz nezina.

Viduslaikos horizontāli strīpains tērps simbolizēja Sātanu. 1310. gadā franču pilsētā Ruānā tika notiesāts uz nāvi kurpnieks, kurš bija valkājis strīpainu tērpu.

Veronas katedrālē viena no daudzām freskām tika dēvēta par “Sātana bērēm”, tajā redzamais mirušais ir apsegts ar horizontāli strīpainu segu. Starp citu, īpatnēji ir tas, ka segas krāsas tuvu atbilst Krievijā ieviestajām Georga lentīšu krāsām, bet pats guļošais Sātans atgādina Krievijas pašreizējo diktatoru.

Strīpainais cietumnieka tērps ir šī viduslaiku ticējuma pēctecīgs noziedznieku izstumšanas norādījums.

Izurbtas acu zīlītes

Seja veidota ar dziļumā iefrēzētām acu zīlītēm. Iespējams, ka tēlnieks vēlējās, lai, raugoties no attāluma, būtu asāka sejas izteiksme. Parasti mākslas darbus mēdz skatīt no attāluma. Šajā gadījumā skatītājs var pienākt tuvumā, vēlēdamies izlasīt uzrakstu uz postamenta vai noliekot ziedus.

Skatītājs, ieraugot iefrēzētas acu zīlītes sejas portretā, saņem šīs detaļas šausminošu iedarbību – pat arī tad, ja prāts mēģina to skaidrot ar mākslinieka tiesībām tā redzēt un rādīt pasauli citiem.

Kādas iespējas ir apgaismotā telpā ienest tumsu? Nekādas. Tumsu nevar ienest, gaismu var. Var vai nu izslēgt gaismu, ja tas ir iespējams, vai pūst miglu, lai nevar redzēt cauri, bet var arī padarīt cilvēkus aklus, simbolu valodā, izdurt acis.

Kovida laikā daudzviet visā pasaulē un arī Latvijā cilvēki iesaistījās lielā vakcinācijas eksperimentā. Vara uzspieda visiem piedalīties tajā kā izmēģinājuma dalībniekiem. Šeit izveidojās jauna sociāla reliģija, jo tika ierobežota atklāta un publiska diskusija, tās vietā atstājot bieži mainīgas, bet vienmēr oficiāli sludinātas dogmas.

Ceremonijas teatrālums

Kovidteātra laikā, kad valdības pašu izdotie noteikumi atļāva āra apstākļos atrasties bez sejas aizsega, elite, šī izmēģinājuma dalībnieki, sev īpaši iežogotā teritorijā, ar apliecinoši pierādāmu dokumentu par dalību kovida vakcinācijas eksperimentā tomēr pasvītroti demonstrēja masku nēsāšanu kā rituālu. Piemēram, ja klajā laukā atnāktu valdības delegācija ierakt pirmo pamatakmeni, tad visiem būtu celtniecības ķiveres – arī tad, ja nekādas celtniecības tehnikas nebūtu. Tāda ir rituāla prasība.

Gunāra Astras brālis Leons Astra, kurš, kā jebkurš no mums, arī bija kovida eksperimenta dalībnieks, bet izvēlējies būt kontrolgrupā, nekļūdams par vakcinācijas izmēģinājuma dalībnieku, netika ielaists elites iežogojumā. Atklāšanas ceremonijas organizatori izmantoja šo iemeslu, lai liegtu viņam klātesoši uzstāšanos ceremonijā. Viņš atradās tautas daļā, kas bija apstājusies noraudzīties notiekošā. Iepriekš ierakstīta un atskaņota brāļa uzruna nevar pilnvērtīgi tikt uzskatīta par tuvākā ģimenes locekļa svētības saņemšanu šim mākslas darbam.

Nosaukums “Nebaidies!”

Darba nosaukums arī var kalpot kā simbols. Tā iespaidu var saprast salīdzinot. Piemēram, ja nosaukums būtu “Esi drosmīgs!” –tas būtu pretrunā ar pārējiem simboliem, bet atbilstu Gunāra Astras būtībai: ar savu cīņas piemēru modināt drosmi un apņēmību. “Nebaidies!” ierakstās kopējā simbolu summārā ietekmē, kur Gunāra Astras tēls ticis spekulatīvi izmantots.

Turpinājums: Pārdomas…


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.10(504), 2022. gada 27. maijs–9. jūnijs


« Atpakaļ