Par Smalko Pasauli

Laikraksta “DDD” šā gada otrajā numurā bija publicēts citāts no grāmatas “Agni Jogas Skaldnes” par Smalko Pasauli. Pēc publikācijas kāds lasītājs atrakstīja, ka neko nav sapratis…

 

Aivara Gardas atbilde lasītājam

 

Aivars Garda: Smalkā Pasaule ir daudz lielāka par fizisko pasauli. Nav brīnums, ka cilvēks, kas nekad nav domājis par to, kāda būs viņa dzīve pēc šīs dzīves, neko nesaprot no viena paragrāfa. Par dzīvi Smalkajā Pasaulē ir nopietni jāstudē, tad varēs kaut ko saprast.

Īsumā paskaidroju, ka šajā paragrāfā ir runa par to, ka Smalkajā Pasaulē cilvēki sadalās pēc apziņas līmeņa. Ja šajā pasaulē muļķis var satikties ar ģēniju, piemēram, kaut vai uz ielas, tad Smalkajā Pasaulē tas nav iespējams. Tur muļķi dzīvo kopā ar muļķiem, bet ieeju ģēniju līmenī sargā speciāli sagatavoti cilvēki, kuriem ir hierarhiska vara nelaist muļķi pie ģēnija. Un nelaiž arī. Protams, ģēnijs var nolaisties līdz muļķu līmenim. Ģēnijam ir atļauts ierasties zemākā slānī par ģēniju slāni. Bet ģēnijam tas nav patīkami un bez īpašas vajadzības neviens gudrs cilvēks pie stulbeņiem nenolaižas.

Tāpat arī šeit ir iespējams tautas nodevējam satikt un sarunāties ar nenodevēju, taču Smalkajā Pasaulē tas nav iespējams. Tur nodevēji dzīvo kopā ar tādiem pašiem nodevējiem, debīliķi ar tādiem pašiem debīliķiem. Gudri un krietni cilvēki ir kopā ar gudriem un krietniem. Nelieši ar neliešiem utt. Tagad, piemēram, kāds mūsu lasītājs dusmojas, ka veselajiem cilvēkiem ir jādzīvo kopā ar kropļiem. Smalkajā Pasaulē tas nav iespējams.

Tāpat šajā paragrāfā ir runa par to, ka, ja esi muļķis un nodevējs šeit, tad tāds pats būsi arī tur. Tieši tamdēļ ir svarīgi šeit atbrīvoties no visām negatīvajām īpašībām, kādas cilvēkam piemīt. Un transmutēt tās cildenajās īpašībās.

Vēl varu piebilst, ka šeit, fiziskajā pasaulē, mēs dzīvojam kā nu kurš, bet kopumā ne vairāk par simts gadiem. Smalkajā Pasaulē dzīve var ilgt tūkstošiem gadu. Arī tamdēļ ir svarīgi nodzīvot cildenu dzīvi šeit, lai ilgus tūkstošus gadus dzīvotu kopā ar cēlajiem, nevis draņķiem.

DDD: Vai jūs pārsteidza lasītāja reakcija?

A.G.: Nē. Šis jautājums nav tik vienkāršs, kā saprast to, ka latviešu tautai un valstij ir pienākums atbrīvoties no padomju okupantiem un nav jādanco uz viltotām vēlēšanām, jo tas ir kā 2×2=4. To zina pat dzīvnieki, kuri atšķirībā no cilvēkiem reizrēķinu nezina. Taču sargā un atbrīvo savu dzīves telpu – teritoriju, alu, ligzdu – pat par savas dzīvības cenu. Mūsu latviešvalodīgais pūlis ir koncentrējies uz patērēšanu un dzīves baudīšanu. Tamdēļ izliekas šo jautājumu nesaprotam. Saprot, bet ļoti daudzi ir gan gļēvi, gan nodevīgi, gan noziedzīgi okupantu un viņu pēcnācēju visās paaudzēs integrētāji, saliedētāji un naturalizētāji, jo skraidelē uz viltotām vēlēšanām un balso par savas tautas nodevējiem un okupantiem.

Lai uzzinātu, kāda dzīve ir Smalkajā Pasaulē, ir nopietni jālasa Agni Joga un Agni Jogas Skaldnes. Tas nav kā 2×2=4 arī tiem, kas nopietni studē Agni Jogu. Tam ir nepieciešama intuīcijas augstāka pakāpe – jūtdziņa jeb sestais prāts, kas momentāni pasaka cilvēkam priekšā, ka tā ir patiesība, vai arī meli. Vienīgi ar piekto prātu apveltīts iedomīgs intelektuālis (jo intelekts pēc savas dabas ir iedomīgs uz visu), izlasīs to pašu, ko ar sesto prātu apveltītais, bet, visticamāk, uzskatīs ziņas par Smalko Pasauli par blēņām, vai arī neko nesapratīs. Tāpēc Agni Joga iesaka attīstīt sesto prātu. To var izdarīt. Jebkuru spēju var attīstīt. Tāpat ir jābūt attīstītai iztēlei, lai uzreiz iztēlotos, kāda dzīve ir Smalkajā Pasaulē.

DDD: Vai Smalkā Pasaule ir svarīgāka par fizisko?

A.G.: Abas ir svarīgas un cilvēkam nepieciešamas. Kad es pirmoreiz lasīju par Smalko Pasauli, biju pārsteigts uzzināt, ka dzīve fiziskajā pasaulē ir nepieciešama enerģijas uzkrāšanai, lai varētu dzīvot tur. Ja dzīvošanai Smalkajā Pasaulē uz zemes iegūtā enerģija ir iztērēta, tad cilvēkam ir obligāti jāiemiesojas šeit uz zemes, jo tur dzīvot viņš vairs nevar – nav “kurināmā”, no kā dzīvot. Daudziem patīk dzīve Smalkajā Pasaulē, un viņi negrib iemiesoties, tomēr tiek pārliecināti un pirms pašas iemiesošanās cilvēks jau to grib labprātīgi. Kaut kādā mērā cilvēks ir līdzīgs automobilim, kam uzpilda  bāku benzīntankā, lai varētu braukt. Cilvēks šeit “uzpildās”, lai dzīvotu tur.

Šeit dzīve ir grūtāka nekā Smalkajā Pasaulē. Tieši grūtību veiksmīga pārvarēšana ir psihiskās enerģijas iegūšana – “uzpildīšana”. Tieši tāpēc ir vajadzīga fiziskā pasaule. Ja šeit dzīvosi vieglu patērētāja un dzīves baudītāja dzīvi, tad neuzkrāsi psihisko enerģiju un tūkstoš gadus vari nostāvēt kā nekustīgs sāls stabs – invalīds, redzot, kā visapkārt notiek intensīva dzīve. Turklāt ir bīstamība piedzimt šeit uz zemes par kropli. Kurš vēlas būt kroplis? Retorisks jautājums. Es nezinu tādus cilvēkus.

DDD: Daudzi cilvēki domā, ka viņi iemiesojas tikai vienā tautā. Ka katrai tautai ir savs Dievs.

A.G.: Dzīvā Ētika pauž, ka cilvēki ļoti reti kad atkārtoti iemiesojas vienā un tajā pašā tautā. Savās iepriekšējās zemes dzīvēs mēs varējām būt iemiesojušies daudzās un dažādās tautās. Smalkajā Pasaulē cilvēki nesadalās pēc tautām, bet, kā jau teicu, pēc apziņas līmeņa.

Protams, ir ļoti bērnišķīgi un muļķīgi domāt, ka katrai tautai ir savs individuāls Dievs. Tas Augstais Gars, ko visas tautas pielūdz kā savu Dievu, ir vienots visām tautām. Tikai katra tauta to izprot pa savam.

Tāpat ir jāsaprot, ka nekādas mierīgas dusēšanas, ko parasti novēl aizgājējam kā kaut ko labu, patiesībā nav. Gluži otrādi, novēlēt cilvēkam nogulēt Smalkajā Pasaulē tūkstoš gadus vai pat mūžīgi, ir ļoti kaitīgi. Ja tas piepildās, tad cilvēks no dzīves Smalkajā Pasaulē neko neiegūst. Neviens taču negrib šajā fiziskajā pasaulē visu dzīvi nogulēt. Šādi novēlējumi – mūžīgi saldi dusēt – ir no cilvēku nezināšanas, ka tādas nebūtības, kādu viņi iedomājas, patiesībā nav. Mierīgi “dus”, pareizāk – trūd, cilvēka fiziskais ķermenis kapā zem zemes. Smalkais ķermenis, kas cilvēka dzīves laikā fiziskajā pasaulē ir nesaraujami saistīts ar fizisko ķermeni, tā saucamajā nāves brīdī atdalās no fiziskā ķermeņa un ar visu uzkrāto savas apziņas gudrību vai stulbumu turpina dzīvi Smalkajā Pasaulē.

Vēl gribu piebilst, ka visi cilvēki ir dzīvojuši ļoti daudzas dzīves Smalkajā Pasaulē, bet neatceras tās. Tāpat mēs neatceramies savas iepriekšējās fiziskās dzīves. Tas ir pašu cilvēku labad. Nākotnē, kad fiziskā pasaule kļūs smalkāka, visi cilvēki zinās par Smalkās Pasaules eksistenci. Pirms ļoti daudziem gadiem cilvēki zināja par Smalko Pasauli, bet savas zemās apziņas dēļ daudzi, bēgdami no šīs pasaules grūtībām, izdarīja apzinātas pašnāvības, lai pārietu uz dzīvi Smalkajā Pasaulē. Tagad cilvēki izdara pašnāvības, nezinot, ka ir Smalkā Pasaule. Pašnāvības nav pieļaujamas no evolūcijas viedokļa.

 

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.4(450) [2020. gada 21. februāris–5. marts]


« Atpakaļ