Smalkā Pasaule – kāda tā ir?

Lasītājs jautā. Avīzē nereti tiek pieminēta Smalkā Pasaule – kāda tā ir? Cik saprotams, to ar fiziskajām acīm ieraudzīt nevar – kā uzzināt kaut ko vairāk, ja jau tā reāli pastāv un uz turieni dodas pēc nāves, bet redzēt to nevar?

“DDD” atbild. Par Smalko Pasauli izsmeļošas un patiesas ziņas sniedz Dzīvās Ētikas Mācība jeb Agni Joga, kā arī Slepenā Doktrīna. Par to vislabāk spēj pastāstīt Augstākais Avots. Taču piesargāties vajadzētu no tā, ko stāsta mūsdienās savairojušies mediji – mentāli slimi, apsēstībai viegli pakļauti cilvēki, kas sirgst ar astrāliem redzējumiem, no kuriem nav iespējams uzzināt patiesību par Smalko Pasauli.

Publicējam grāmatā “Agni Jogas Skaldnes” sniegtās ziņas par Smalko Pasauli, kurām var uzticēties.

 


Nikolaja Rēriha glezna-diptihs “Agni Joga”, 1928

Draugs Mans, Smalkajā Pasaulē var iziet cauri jebkuriem šķēršļiem. Bet, ja šis šķērslis ir stiprākas un ugunīgākas gribas radīts, tad vājākai gribai tas ir nepārvarams. Tā arī tur ir daudz slēgtu vietu, kuras vienkāršiem  cilvēkiem ir nesasniedzamas. Turklāt dzīves laikā akumulētā psihiskā enerģija jeb uguns nes garu līdz virsotnei, kas viņam nolikta un sasniedzama, bet ne augstāk. Augstāk par sevi gars pacelties nevar. Nevar viņš redzēt arī to, ko stiprāka griba negrib, lai viņš redzētu.  Tur arī ir savdabīga mājokļa neaizskaramība. Protams, augstākajam garam ierobežojumu, aizliegumu vai solījumu nav, taču brīvā griba tiek cienīta. Katra saskaņotu garu sfēra tiek aizsargāta no nepiederošu un necienīgu  personu iebrukuma, un sfēru sargātāji ir apveltīti hierarhiski ar varu. Un pārkāpt to nav iespējams. Zemāko sfēru iedzīvotāji augstāk pacelties nespēj. Ieejas tiek apsargātas.

Radniecīgu dvēseļu kolektīvi var turēties savrup un apsargāt sevi ar kolektīva varenības spēku jeb ar to garu gribu, kas tajos ietilpst. Īpaši spēcīgi tur ir garīgie kolektīvi. Jo ir kā uz Zemes, tā arī Debesīs. Okultās Brālības un Ordeņi, kas ir spēcīgi garīgajā disciplīnā uz Zemes, spēcīgi ir arī tur. Garīgā saikne tur nepārtrūkst; saistītie ar viņiem uz Zemes, ar viņiem arī dodas uz turieni. Zemes ierobežojumu vai izpratnes zīmogs paliek uz gara, kas saistīts ar viņiem, arī  Pasaulē Neredzamā. Labāk doties uz turieni brīvam no visām važām. Spēcīgākas gribas jaunrades produkti nepakļaujas vājāko gribas ietekmei. Ja kāds ir uzcēlis tur sev māju, tad sagraut šo celtni var tikai ugunīgāka griba. Tāpēc sargātāju nozīme Smalkajā Pasaulē ir liela. Armagedona laikā veseli sablīvējumi tur tika Mūsu iznīcināti. Pasaule astrālā zināmā tās daļā ir sablīvējumu  pasaule. Un tā kā tie parasti ir ne visai augstas kārtības, tad sfēru attīrīšana bija vitāli nepieciešama.

Smalko Pasauli var pārblīvēt un Smalko Pasauli var attīrīt no sablīvējumiem. To spēj veikt tikai Augstā Gara ugunīgā griba. Tā brīvība, par kuru tika runāts iepriekš, ir relatīva un pilnībā atkarīga no cilvēka zināšanām, viņa gribas ugunīguma un saskaņas ar Pārzemes Pasaules likumiem. Viss, kas uzcelts saskaņā ar tiem, balstās īpaši stipri un noturīgi. Zemākie slāņi ir disharmonijas pilni, un tāpēc ir sairums, kas notiek, pateicoties formu nenoturībai. Pat nelielas zināšanas dos tajā pasaulē lielas priekšrocības pār tiem, kuri neko nezina, un ļauna griba bieži šīs zināšanas pielieto kaitniecībai. Tur ir īpaši viegli apmānīt cilvēku, noburt viņu, apmāt, uzliekot viņam vēlamo viņa izteiksmes formu. Spēcīga griba var vāju garu ietērpt jebkurā apģērbā un, kā burvji pasakās, pārvērst to par jebko, ja šajā nelikumīgajā rīcībā neiejaucas sargātājs vai griba, kas ir vēl spēcīgāka nekā ļaunā griba. Daudz laba un daudz ļauna tiek nodarīts un notiek Pārzemes Pasaulē. Tas, kas īstenojams uz Zemes, īstenojams arī tur. Atšķirība vienīgi tajā, ka celtniecībā pielietojamā materiāla plastiskums atļauj plaši izmantot radīšanas un iznīcināšanas iespējas, kuru robežas tiek noteiktas ar aktīvā gara gribas ugunīgumu.

Lai kaut ko radītu uz Zemes, vispirms vēlamā forma rodas cilvēka prātā, tiek radīts plāns, bet tad jau šī neredzamā forma nolaižas blīvajā pasaulē. Smalkajā Pasaulē īstenojas tikai šī procesa pirmā fāze, un izveidotā forma kļūst redzama  tur,  nenonākot līdz Zemei. Uz Zemes turpretim tā var parādīties ar noteikumu, ja to uztvers kāda apziņa no uz zemes iemiesotajiem un vēlēsies jau parastajā veidā to iemiesot dzīvē.  Tāpēc ir tik ļoti nepieciešams atbrīvot savu apziņu no zemes paliekām un blīvās plaknes likumiem, zemes dzīvē izpaustajiem, jo šo likumu piemērošana Pārzemes Pasaulē rada visu to neatbilstību un sablīvējumus, kas traucē pareizajai evolūcijas gaitai. Daudzi vājas gribas gari kļūst tur, līdzīgi kā arī šeit,  par ļaunās gribas upuriem. Bet tur iespēju uz ļaunumu ir vairāk.

Tie, kas neatzīst Hierarhiju un kuriem nav aizstāvju un aizbildņu, kaut vai starp spēcīgākiem gariem, un kuru griba ir vērsta uz ļaunu, atdod sevi jebkura ļaundara, kas stiprāks nekā viņi, varai. Pat tēvi, pie kuriem bieži tiecas mirušā cilvēka gars, kaut kā un ar kaut ko var palīdzēt. Bet cik gan spēcīga ir Gaismas Hierarhijas palīdzība, ar kuru  nodibināts apzināts kontakts! Apelēšanai pie Augstākā jeb tā saucamajiem svētajiem un svētvaroņiem ir ļoti svarīga un ātra nozīme. Tumsa pārņem tos, kas uz tumsu tiecas. Un tur arī darbojas magnētiskās pievilksmes viļņi pēc saskaņas. Pievilksmes virziens tiek apstiprināts ar gribu. Visa nelaime ir tajā, ka vairums nezina, ko grib, kurp dodas un kāpēc. Nenoteiktība un svārstīšanās izraisa arī atbilstošu reakciju. Cik taisns, stingrs, starojošs un negrozāms ir ceļš tiem, kas iet pie Valdoņa!

Jūs, kas esat atzinuši Mani, apzināties, kas jums ir. Kā salmiņš vētrainā jūrā ir nezinošais Hierarhiju. Kā klints brāzmainās straumes vidū, kā bulta, kas laužas cauri izplatījumam, lai mērķi sasniegtu, kā ērglis, kas tiecas uz sauli, ir gars, kurš savu ceļu atradis pie Valdoņa. Valdonis ir Tuvs un Neatstās visās pasaulēs. Par pasauli jums būs sāpes, bet skumjas jūsu taps priekā, jo ar jums ir Valdonis. Vai saprotat, kas jums ir? Vai saprotat, ka jums ir Augstākais? Vieni ir bezpopieši, bet tie – metodisti, bet tie – sestdienas ievērotāji, bet citi –  pāvestieši, un daudzi, daudzi “isti” un “ieši”, un nav viņiem skaita; bet jūs esat Mani. Un Es, Šambalas Valdonis, atbrīvoju jūs, kas nāk pie Manis, no visa, ko izdomājis un radījis cilvēka prāts, no visām laicīgajām, pārejošajām un nosacītajām Patiesības izpratnes formām, no visām dogmām, no visiem ierobežojumiem, no visa, kas saista gara brīvību viņa tiecībā pie Manis.  Lai visi ticējumi paliek ar tiem, kam tie vajadzīgi. Jūs taču sekojat Man un atceraties, ka pat piesmietu un izkropļotu reliģiju pārakmeņotajās formās var atrast patiesu zināšanu kripatiņu, tik vajadzīgu tiem, kas Mani nav atzinuši. Tāpēc nenosodiet neviena ticību, ja tā palīdz kādam vērsties pie Augstākā. Tikai fanātisms un  mežonība nav pieļaujami. Jūs taču būsit brīvi no visa, ko ierobežo cilvēku izdomājumi.

Agni Jogas Skaldnes, 1955. gada 16. maijā, 258.§

 

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.2(448) [2020. gada 10.–23. janvāris]


« Atpakaļ