KAS PERINĀS ĀRPOLITIKĀ?


Kā katru gadu, 26. janvārī Saeimā notika ārpolitikas debates, kurās par ārpolitiku atbildīgās amatpersonas palielās par paveikto, nosaka turpmākos uzdevumus. Ārvalstu diplomātu klātbūtnē deputāti gan pašslavinās, gan kritizē cits citu. Protams, svarīgākais ārpolitiskais jautājums – īstenot dzīvē Saeimas pieņemtās deklarācijas, Lasīt tālāk »