NATO sola aizsargāt Latviju dekolonizācijas procesa laikā. Amerika ir gatava palīdzēt veikt Latvijas deokupāciju un dekolonizāciju!


No “DDD” arhīva: JOPROJĀM AKTUĀLI

 

NATO sola aizsargāt Latviju dekolonizācijas procesa laikā

 

Daudzi gļēvuļi baidās, ka dekolonizāciju veikt nedrīkstot, jo “Eiropas mūs nesapratīs”, bet “Krievija mūs visus noslaktēs”. Pēdējā laika notikumi gan liecina par gluži pretējo – tieši Lasīt tālāk »

Uzrunājot PSRS mantinieci Krieviju


No “DDD” arhīva: JOPROJĀM AKTUĀLI

Atklāta vēstule Krievijas Federācijas prezidentam Vla­di­mi­ram Pu­ti­nam

Rīgā, 2002. gada 03. martā

 

Augs­ti go­dā­tais pre­zi­den­ta kungs!

Ne­viens ne­ap­šau­ba fak­tu, ka 1940. ga­da 17. jū­ni­jā PSRS ka­ra­spēks ie­bru­ka Lat­vi­jas te­ri­torijā, ka PSRS oku­pē­ja un vē­lāk Lasīt tālāk »