MARTS SEŠPADSMITAIS

Marts Sešpadsmitais klāt un varoņgari

Stāv skumji blakus, klusi jautājot,

Kam cīņu nepabeidzi? Viss, ko dari, –

Ir klanīšanās, godu zaudējot.

Tu gatavs darīt visu, ko tev prasa –

Pa labi un pa kreisi ziedojot.

Ka paša tauta kritalas vien lasa,

Ka nav tai rītdienas – to nesaprot.

Marts Sešpadsmitais skumji noklāj taku,

Pa kuru tauta iet uz nīcību.

Kāds stulbums pārņēmis! Ak, kas par laiku –

Ka neapjēdz tā savu rīcību!

Steidzīte


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.6(548), 2024. gada 22. marts–11. aprīlis


« Atpakaļ