JA GRIBAM CELTIES…

Ja lasām Mācību vien ziņkārīgi,

Un tiecības uz virsotnēm tur nav,

Tad nevar teikt, ka esam mērķtiecīgi,

Jo ziņkārība zināt neatļauj. 

Ja zemes labklājība spēlē lomu,

Ja gribam ievērību, varu gūt.

Vien tikai sirds tad iespēj aizdegt domu,

Ka uguns ziedi pelķē nevar būt.

Ja gribam celties, virsotnes lai sniegtu,

Mums Hierarhija svēti jāgodā.

Vien tikai kaķis šādu domu liegtu,

Jo esot galvenais – un tikai tā.

Vien ugunīga sirds var pateikt droši,

Vai doma tiecas Gaismas ceļu rast.

Bet uguns sirdī jāiededz ir spoži –

Bez sirds mums ceļazīmes nesaprast.

Steidzīte


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.7(549), 2024. gada 12.–25. aprīlis


« Atpakaļ