ZĪMES

Laikraksta “DDD” veidotāji mīļi sveic savus lasītājus Ziemassvētkos un 2024. gadā novēl spēku, neatlaidību un drosmi cīņā par latviešu tautas nākotni!


ZĪMES

Vai laika zīmes esošās mēs zinām –

Gan bezcerība, pagrimums un posts?

Ar kaut ko tādu taču nepiedzimām –

Mums tomēr Gaismas zobens tika Dots.

Ar savu darbību nu cilvēks šodien,

Pie Jaunā laika sliekšņa stāvēdams,

Vien tumšām enerģijām sevi piesien –

Un raugāmies uz zīmēm savādām.

Kāds cenšas sevi attaisnot, lūk, esot

Jau kaut ko atradis un sapratis.

Cits ar šīm emocijām sācis dzejot –

Un uzskata, ka nav vairs pazudis.

Zem skaistiem vārdiem segta patiesība

Tā arī paliks katram citāda.

Bet drošsirdīgi pausta atklātība

Uz cīņu sauc un netiek apslēpta.

Tā arī centīsimies saprast vienu –

Ir droši jārunā par to, kas ir.

Ne skaisti izteikties par jauku dienu,

Bet skaļi teikt – kas mūs no Gaismas šķir.

Gan šodien gļēvi cenšas par to klusēt –

Pa mūsu zemi okupanti brien.

Ir skaļi jākliedz, nedrīkst mierā dusēt –

Par DEKOLONIZĀCIJU – nudien!

***

Un lielā patiesība, par ko runā,

Liek apjaust enerģiju psihisko.

Tā veido zīmes šajā laika dunā,

Kas atklāj garīgo un fizisko.

Tā, lūdzu, cilvēk, neveido to zīmi,

Kas pauž par pagrimumu zemisku!

Ir jātiecas un jācīnās par dzīvi –

Garīgi bagātu, ne verdzisku.

Steidzīte


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.24(542), 2023. gada 22. decembris–2024. gada 11. janvāris


« Atpakaļ