FILOZOFI LIEKĒŽI

Aivars Garda


Laikraksta “DDD” lasītāja un aktīvā atbalstītāja Liene Rijkure

ievietoja Elvīras Šimfas, kura sevi dēvē par filozofi, citātu:

“Gribu uzsvērt filozofijas nozīmi, kas bieži vien cilvēkiem paliek nepamanīta. Lielākā daļa no idejām, gan trakajām, gan netrakajām, tiek producētas filozofu aprindās. Filozofiem ir milzīga nozīme. Es nezinu, no kurienes rodas šis dīvainais priekšstats, ka filozofi tikai pļāpā. Jūs gan tagad esat līdz ausīm filozofijā. Visas šīs aktuālās diskusijas ir kaut kad izperinātas filozofu aprindās. Filozofi veido realitāti. Tas, ko viņi tagad saka, runā un raksta, liekas kaut kas tāls, muļķīgs, nesaprotams, bezjēdzīgs un bezvērtīgs. Tā, starp citu, uzskata daudzi intelektuāļi – eksakto zinātņu pārstāvji.

Tās teorijas, ko filozofi tagad perina, pieklauvēs pie jūsu durvīm pēc 20 gadiem tādā vai citādā formā. Tajā jūs dzīvosit.”

Atceros, ka dažās savās intervijās es diezgan skarbi izteicos par cilvēkiem ar filozofa augstāko izglītību, profesoriem un akadēmiķiem. Es viņus dēvēju par liekēžiem. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi patiešām ir izglītoti muļķi ar augstiem tituliem, jo neviens nerunā par Helēnas Blavatskas “Slepeno Doktrīnu”, kas izdota 1888. gadā, un Agni Jogu jeb Dzīvās Ētikas Mācību, kuras pirmais pieraksts ir veikts 1920. gadā. Turklāt viņi visi dzīvo uz savu valstu tautu rēķina, jo saņem naudu no valsts nodokļu maksātājiem, nevis pelna savu algu brīvajā tirgū. Privātu filozofijas institūtu nav. Nekādu realitāti šie liekēži neveido. Antirealitāti gan.

Abas Mācības, kuras minēju, nāk no viena Avota un ir zinātnes, reliģijas un filozofijas sintēze. Kam gan, ja ne zinātniekiem, baznīckungiem un filozofiem, būtu par šīm Mācībām jārunā? Turklāt Slepenajai Doktrīnai jau ir gandrīz 135 gadi, bet Agni Jogai – 104 gadi. Ja kaut daži zinātnieki, daži baznīckungi, daži filozofi atzītu šīs Mācības, tad patiesības meklētājiem būtu vieglāk.

Es personiski par dzīves jēgu sāku interesēties jau 17 gadu vecumā. Tikai 30 gadu vecumā es uzzināju par šīm Mācībām. Veselus 13 gadus es studēju pašmācības ceļā dažādus filozofus: Sokratu, Platonu, Aristoteli, Hēgeli, Kantu, Feierbahu, Nīči, Balzaku, Stendālu, Tolstoju, Raini un citus. Ja mūslaiku filozofi nebūtu tumsonīgi liekēži, es jau savos 17 gados būtu uzzinājis par Agni Jogu. Tikai tajā es atradu atbildes uz visiem galvenajiem jautājumiem: no kurienes mēs nākam, kas mēs esam, uz kurieni ejam…

Liene Rijkure ļoti pareizi salīdzina mūsdienu tukšpaurainos filozofus ar sofistiem. Sofisms ir tīša loģiska kļūda – nepareizs, maldinošs pierādījums vai slēdziens, kas formāli liekas pareizs. Pilnībā piekrītu arī Jāņa Valtervitenheima komentāram pie Lienes Rijkures publikācijas:

“Lielākā daļa filozofu pļāpā, apspriežot citu filozofu teikto. Ir realitāte un idejas, ir matērija un gars. Ja Aristoteli neņem par pamatu, tad ir spriešana par apspriešanu.”

Kad iepazinos ar Slepeno Doktrīnu un Agni Jogu, es piezvanīju savam labam paziņam – filozofijas doktoram. Uzaicināju viņu uz diskusiju par šīm Mācībām. Mani ļoti pārsteidza tas, ka viņš neatzina šīs Mācības. Otrkārt, mani pārsteidza tas, ka viņš nemaz nemēģināja atrast patiesību, viņš tikai citēja vienu filozofu pēc otra, tādējādi man parādot, cik daudz viņš ir lasījis. Kad es iebildu: “Kur tad ir patiesība?” – viņš teica, ka to neviens nezina. Arī tie filozofi, kurus viņš citēja. Tāpēc jau visa cilvēce ir spiesta ilgus gadus klausīties šo murgaino teoriju, ka “pirms Visuma nebija nekā, tad notika lielais sprādziens, un no nekā radās šis Visums”. Lasiet, cienījamie laikraksta “DDD” lasītāji, Agni Jogu un Slepeno Doktrīnu, un jūs zināsit, kā radies Visums.

Laikraksts “DDD” daudzos turpinājumos ir publicējis un turpina publicēt Aleksandra Klizovska grāmatu “Jaunā laikmeta pasaules izpratnes pamati”. Šai grāmatai var uzticēties, jo to ir rediģējusi pati Agni Jogas Māte Helēna Rēriha. Šajā darbā populārā valodā ir izklāstītas Agni Jogas patiesības.


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.2(544), 2024. gada 26. janvāris–8. februāris


« Atpakaļ