CIK ILGI?…

“Es vērīgi klausos šos garos gadus,

Vai neskan balsis, kas ziedonim radus.”

Tā runāja Rainis, bet šodien vai dzirdam

Mēs latviešu balsis par brīvi –pa īstam?

Viss veltīgi – nedzird, ka jāpadzen naidnieks –

Kas latviešu zemē ir vienīgi kaitnieks.

Bet auklē šo okupantu un glauda,

Lai “labais krievs” mūsu gādību bauda.

Kāds stulbums gan tautai var apziņu nomākt,

Un kādā tumsības murgā var nonākt,

Ka dekolonizācija tik ļoti spēj baidīt?!

Cik ilgi vēl taisnīgai cīņai būs gaidīt?

Bez dekolonizācijas tautai brīvības nebūs,

Par saimnieku savā zemē tā nekļūs.

Ir patiesībai drosmīgi jāskatās acīs,

Nevis jāgaida stulbi – ko gļēvuļi sacīs.

Jel mosties, latvieti, celies, nav laika!

Vien “jaunpatriotiem” tīk mirāža baiga!

Bet tautai ir jāpadzen okupants nīstais.

Ir jāapjēdz  nelaimes cēlonis īstais.

Steidzīte


Publicēts laikrastā “DDD” Nr.12(530), 2023. gada 30. jūnijs–13. jūlijs


« Atpakaļ