KĀ ATRAST

Kur Rīta Zvaigzni meklēt, kā to atrast?

Vai debespusēs atbildi var gūt?

Bet, ja nu apjūkam un nevar saprast, –

Var debess katrā vietā cita būt?

Ir sirdij jāvaicā, tik tā vien zinās

To Uguns ceļu, kas uz Rītiem ved.

Var daudz ko meklēt prāts, bet neuzzinās,

Kur Rīta Zvaigzne staru tiltu met.

Prāts daudz ko minēt var, bet tas nav kursā,

Vien Sirdsuguns ir Celsmes pamatā.

Lai neapjūkam minējumā mulsā,

Ir sirdi jātur vienmēr nomodā.

Ja tiecamies, tad Sirds ir Rīta zvaigzne,

Kas Gaismas krastos Ausmas starā mirdz.

Tā augšup ceļ un Ugunssfērās aiznes,

Un Celsmes Avotā sniedz veldzi  sirds.

Un tādēļ Rīta Zvaigzni velti meklēt,

Ja pieļausim, ka klusē mūsu sirds.

Vien tikai tā spēj Augšupgaitu sekmēt,

Jo pati Sirds kā Rīta Zvaigzne mirdz

Steidzīte


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.10(528), 2023. gada 26. maijs–8. jūnijsEdit


« Atpakaļ