“DDD” 21 gads

Gads divdesmit un viens, kopš nedziest lāpa,

Kas Patiesības ceļu izgaismo.

Ik latvietim, kas taisnīgumu slāpa,

Šī lāpa sirdī mīt – un uzliesmo.

Tā uzliesmo un sadedzina māņus,

Kas zombē apziņu un Celsmi grauj,

Par to, lūk, nerunā un virza sāņus, –

Un patiesību redzēt neatļauj.

Bet “DDD” joprojām sauc uz priekšu,

Un dzirdīgie, un drosmīgie lai iet –

Uz dekolonizāciju! Kaut kliegšus,

Bet iet, līdz esmes rīts vēl nenoriet.

Tā, “DDD”, lai sveiciens Tavai drosmei!

Ja šodien kāds no Tavas lāpas mūk,

Lai tumsā, mīt bet tāds lai Tevi nesmej, –

Jo Gaismas ceļā tumsas rēgi brūk.

Gads divdesmit un viens ir bagātība,

Ko pašaizliedzīgi Tu devi mums.

Un paldies Dievam, ka šī sadarbība

Tik ilgi ir ar mums – svēts mantojums!

Steidzīte

Ventspilnieki no sirds sveic laikraksta “DDD” veidotājus un saka paldies it īpaši jau Latvijas Nacionālās frontes priekšsēdētājam Aivaram Gardam, uz kura finansēm faktiski ir balstījusies laikraksta dzīvība. Sakām paldies par pašaizliedzību, par lielo darbu visam laikraksta kolektīvam, lai laikraksts jau 21 gadu varētu vēl būt! Dažādi prese izdevumi nāk un iet, bet “DDD” vēl aizvien ir savā vietā, jo drosmīgi aizstāv patiesību, nerēķinoties ne ar kādiem draudiem. Tātad te ir kaut kas – nevis sēdēšana un lūgšana pēc palīdzības, bet nenogurdinošs, pašaizliedzīgs darbs, kur Savu Palīdzīgo Roku var pielikt klāt arī Visaugstākais. Un, kā redzams, tā tas ir patiešām noticis, un Sūtam paldies Viņam uz Augšu!

Tagad tie saradušies “īstie patrioti”, kuri nu māca, kā uzvesties, kā “atkrieviskot Latviju” ar mācīšanu okupantiem valsts valodu, ir smieklīgi, lai neteiktu vairāk – okupantu integrāciju var uzskatīt pat par nodevību. Okupants nekad nebūs lojāls tautai, kuru ir okupējis. Un tas jau ir pierādījies praksē. Mēs neredzam, ka šie “Latvijas atkrieviskotāji”, kuri ar varu grib šeit paturēt okupantus, būtu gudrāki par “DDD”, kaut arī laikrakstu “DDD” viņi ignorē, uzskatot ka, lūk, tieši viņi nu ir atmodušies īstai darbībai. Kāds blefs!!! Dekolonizācija ir vienīgais veids, kā atkrieviskot Latviju, – tātad ir jāatbrīvojas no okupantiem, nevis jācenšas viņiem mācīt valsts valoda! Bet diemžēl par dekolonizāciju šie “patrioti” nerunā, to cenšas apiet. Taču mēs sekojam laikraksta “DDD “ idejām Un, protams, Sūtam paldies Dievam, ka Viņš ir Pasniedzis Savu Roku, un mums joprojām vēl ir vienīgais patiesības avots Latvijā – laikraksts “DDD”!

Paldies no sirds!

LNF atbalsta grupa Ventspilī


« Atpakaļ