STINGRI JĀNOSTĀJAS GAISMAS PUSĒ

NO “DDD” ARHĪVA: JOPROJĀM AKTUĀLI


Saruna ar LNF priekšsēdētāju Aivaru Gardu


Jāiemācas atpazīt un cīnīties pret ienaidniekiem

DDD: Pēc jūsu raksta “Gangrēna, cērmes un lenteņi” publicēšanas mūsu laikrakstā mācītājs Kārlis Zuika sarunā pa tālruni neslēpa sajūsmu par tajā paustajām domām un uzdrošināšanos okupantus salīdzināt ar cērmēm un lenteņiem, bet pašmāju nodevējus nosaukt par gangrēnu.

Aivars Garda: Vēlos pateikties Kārlim Zuikam par pozitīvo vērtējumu. Tas liecina, ka ir mācītāji, kas saprot lietu būtību. Esmu saņēmis arī citu lasītāju atsauksmes. Daži domā, ka raksts ir pārāk skarbs, ka varbūt nevajadzēja okupantus salīdzināt ar cērmēm un lenteņiem.

Kāpēc vispār šādu rakstu rakstīju? Par šīm lietām ir jārunā valsts vadītājiem un jāmāca tauta, kura labprāt arī mācās. Tādēļ vadītājam ir jābūt Dieva dotam. Tā ir tautas laime, ja Augstākie Spēki sūtījuši tai Vadoni. Diemžēl tā notiek ļoti reti. Latviešu tautai par nelaimi, vismaz pēcatmodas laikā tai bijuši slikti valsts vadītāji. Gan Valsts prezidenta, gan Saeimas priekšsēdētāja, gan Ministru prezidenta posteņos bijuši nederīgi cilvēki. Tā vietā, lai audzinātu latviešu tautai pareizus priekšstatus par to, kas ir labs un kas slikts, viņi visu sagrieza kājām gaisā. Būtībā valsts vadītāji iestāstīja, ka “cērmes” un “lenteņi” ir jāmīl un jābaro, ka tiem jāpiešķir pilsonība. Latviešu tauta ir iedzīta apjukumā, jo Atmodas sākumā cilvēki cerēja, ka “cērmes” un “lenteņus” likumīgā veidā padzīs no Latvijas.

Kamēr kaimiņš ir vienkārši kaimiņš, tas ir jāciena un jācenšas ar viņu draudzēties. Tas attiecas gan uz dzīvokļa vai mājas, gan uz valsts kaimiņiem. Taču tiklīdz kaimiņš nāk iekšā kā zaglis un varmāka, pret viņu vairs nevaram būt draudzīgi. Tautai ar propagandas palīdzību jau laikus jāiemāca, kas jādara, ja kaimiņš, neaicināts un nelūgts, pēkšņi varmācīgi bāžas virsū. Ikvienam jāzina, ka šādā gadījumā kaimiņš kļūst par ienaidnieku – viņš kļūst par svešķermeni, parazītu, kurš vēlas iedzīvoties uz mūsu rēķina.

Kādēļ vispār kāds iebrūk? Tikai tādēļ, lai izsūktu mūsu dzīvības spēkus, aizņemtu mūsu dzīves telpu, izmantotu mums piederošos resursus, bet mūsu tautas kultūru aizstātu ar savu nekultūru. Kurš gan var teikt, ka okupanti latviešiem atnesuši kultūru?! Viņi lamājas rupjiem vārdiem un nemāk uzvesties, piemēram, Rīgas mēru Nilu Ušakovu par to pat tiesās. Diemžēl mūsu tauta arī tādēļ degradējas.

Jāsaprot ļoti elementāras lietas. Ja bērns ņem mutē ko sliktu, katra māte un tēvs, saraucot degunu, viņam saka: “Fui, kaka!” Tā bērnam tiek iemācīts, ka tas ir kas slikts. Arī tauta ir jāmāca, ka tad, ja mūsu zemē iebrūk okupanti, viņi jādēvē par mēsliem. Tieši tādi viņi arī ir, jo iebrukt otra mājās nav cienīgi. Nevar rīkoties tā kā mūsu nodevīgās pēcatmodas valsts amatpersonas, kuras mācījušas un joprojām māca tautu sadzīvot kopā ar mēsliem. Manuprāt, vajadzētu pieņemt likumu, kas noteiktu, ka šādas amatpersonas uz vietas jānošauj. Par tām šausmām, ko tās ir sastrādājušas, sagrozot latviešu nācijai smadzenes, mīkstāku sodu nevaru iedomāties.

Ar visu lielvalstu – ASV un Eiropas – palīdzību latviešu tautai ir tā sagrozītas smadzenes, ka vairums uzskata, ka pretīgās cērmes un lenteņi ir nevis jāpadzen, bet jāintegrē. Latvieši pat savā starpā strīdas, un tiem, kuri saprot lietu būtību, tiek pārmests, ka nevar okupantus saukt par cērmēm un lenteņiem. Kas gan cits, ja ne riebīgi tārpi, ir šie iebrucēji? Lai tie latvietīši, kuri satraukušies par maniem izteikumiem, atbild, kas ir okupanti?

Ne tikai Krievija, bet visas pasaules lielvaras ir netaisnas pret latviešiem. Žīdiem atļauj būt nacionālistiem – Izraēlā nacionālisms plaukst un zeļ, bet latvieši savā valstī nedrīkst būt nacionālisti.

DDD: Tātad latviešiem vajadzētu beidzot saprast, ka valsts vadītāji, tostarp arī Zatlers, kurš [2010. gada] 9. maijā gatavojas braukt uz Maskavu, ir gangrēnas skartā mūsu tautas daļa?

A.G.: Cilvēkiem jāsaprot, ka Zatlers turpina iepriekšējo valsts vadītāju nederīgo politiku, pats kļūstot par tikpat sliktu vadītāju. Viņam stingri jāpārdomā, kas notiks Lielā Apvērsuma jeb Lielās Atnākšanas laikā, kas tuvojas pasaulei. Protams, Zatlers, 9. maijā braucot, turklāt bez ielūguma, uz Maskavu, kļūst smieklīgs. Viņš parāda, ka tāpat kā Vaira Vīķe-Freiberga ir cilvēks bez goda un pašcieņas.

Samierināšanās ar pretīgo ir gara degradācija

Aivars Garda: Reiz man apzaga dzīvokli. Pārnākot mājās un ieraugot, ka kāds svešs nelietis vandījies pa manām lietām, mani pārņēma pretīguma sajūta. Tieši šāda pretīguma sajūta ir jāizjūt visai latviešu tautai, jo pie mums ielauzušies zagļi. Jā, okupanti ir zagļi, kas joprojām vazājas pa mūsu zemi. Neklausieties, ka viņi maksā nodokļus, lai nemaksā, bet vācas prom! Tas nav attaisnojums viņu klātbūtnei mūsu mājās, jo mēs viņus nesaucām. Mums labestīgums jājūt tikai pret visu labo, bet pret slikto – pretīgums.

DDD: Daudzi latvieši vienkārši atrunājas, ka dzīvē jau tāpat ir tik daudz sliktu lietu, tāpēc negrib sevi vēl apgrūtināt ar domām par okupantiem. Vai, izvairoties no šīm problēmām, cilvēki sevi kaut kā pasargā?

A.G.: Nē, gluži pretēji, – viņi degradējas, jo Dievs vēlas, lai mums pret katru parādību būtu pareiza attieksme. Dievs redz visu. Jebkura izvairīšanās mīļā miera labad no taisnīgas attieksmes pret notiekošo, degradē cilvēku, izraisot viņā smadzeņu gangrēnu. Cilvēks paliek stulbāks un gļēvāks, tātad – nepareizāks. Dievs vēlas, lai mēs kļūtu skaistāki un cēlāki, kļūtu līdzīgāki Viņam. Padomājiet, vai Dievam patīk, ka kāda tauta iekaro citu tautu? Atbilde viennozīmīgi ir: nē! Lai gan iekarotāji, savā laikā arī krustneši, vēršas pie Dieva ar lūgšanām, Viņš uz tām neatsaucas, jo Dievs nekad neatbalsta iekarošanas karus. Arī Latvijā okupanti atrodas pret Dieva Gribu. Okupanti ir šeit tikai latviešu gļēvuma dēļ.

DDD: Tad sanāk, ka bravūrīgi apgalvojumi, ka tad, kad patiešām vajadzēs, būsim ierindā, ir tikai gļēva atruna?

A.G.: Sen jau vajadzēja būt ierindā! Mūsu armija arī tiek uzturēta, lai iespējamā Krievijas uzbrukuma gadījumā varētu aizstāvēties. Bet kādēļ Krievijai vajadzētu uzbrukt Latvijai, ja šeit jau ir pilns ar tās okupantiem? Krievijai vairs nav nekādas nozīmes iebrukt. Es drīzāk teiktu, ka mums armija vajadzīga, lai mēs, ja citādi tas nav iespējams, ar varu izdzītu okupantus no savas zemes. Regulārajai armijai un Zemessardzei ir jāmāca, ka galvenais ienaidnieks ir civilokupanti jeb kolonizatori.

Pagaidām mēs aicinām ar pretīgumu viņus dabūt laukā no Latvijas. Ja visi latvieši izjustu pretīgumu pret okupantiem, mēs daudz ko panāktu, jo ik dienu izrādīts pretīgums ir liels spēks. Spēja pateikt okupantam: “Tu esi preteklis! Cērme, vācies ar visiem saviem cērmulēniem! Tu mums neesi vajadzīgs!” – tā ir sacelšanās pret netaisnību. Ja tautai būtu tāda attieksme, pat ieroči nebūtu vajadzīgi. Taču, ja tauta ir pilnīgi apstulbota, tā ir jāmodina. Protams, es uzņemos nepatīkamu darbu, jo man gluži kā mātei bērnam jāpasaka: “Fui, kaka!”

DDD: Kā jūs vērtējat pēdējā laikā plaši apspriestās “Ceturtās Atmodas tautas armijas” (4ATA) aktivitātes, publiskojot no VID iegūtos valsts iestāžu darbinieku algu sarakstus?

A.G.: Visu, kas kalpo latviešu tautas interesēm, mēs atbalstām. Par Ceturtās atmodas spēkiem šo “armiju” pagaidām nevar uzskatīt, jo Jaunā Atmoda ir saistīta ar visas pasaules ekonomiskās sistēmas nomaiņu no kapitālistiskās uz kooperatīvo, psihisko enerģiju un sieviešu kustību. Salīdzinot ar šiem grandiozajiem mērķiem, šīs “armijas” darbība pagaidām ir tikai māžošanās, “atmodas” imitācija, bērnu šļupsti. Vēl viens kritērijs – ja par “cērmju”, “lenteņu” dekolonizāciju nerunās, tad – čiks uz kociņa. Pēc šiem kritērijiem arī vērtēsim visādus “neo”.

Pēdējais laiks izzināt Patiesību

Aivars Garda: “DDD” veidotāji ir īpaša komanda ar īpašām zināšanām. Ko ar to es gribu teikt? Negribu mūs lielīt, tikai vēlos parādīt, cik ļoti atšķiramies no pārējās sabiedrības. Kā piemēru varētu minēt šādu līdzību: iedomāsimies, ka dzīvojam 1600. gadā un izdodam avīzi Džordano Bruno vadībā. Laikraksta slejās rakstām, ka Zeme ir apaļa un riņķo ap Sauli. Visa apstulbotā sabiedrība skatās uz mums kā uz vislielākajiem muļķiem, jo tā laika zinātnieki, pāvesti, kardināli un karaļi stāsta ko pilnīgi citu, neatzīstot un smejoties par Džordano Bruno paustajām Patiesībām. Loģiski, ka Džordano Bruno un viņa komandai ir savs vērtējums par apkārtējiem.

Starp citu, Dzīvās Ētikas Mācībā cilvēkus, kuri nezina to, kas viņiem būtu jāzina, sauc par izglītotiem muļķiem. Tāpēc ar dziļu cieņu attiecos pret mūsu lasītājiem. Pat ja viņi līdz galam nesaprot visu, ko rakstām, viņi nojauš, ka paužam Patiesību. Mēs nesakām, ka esam tik gudri kā Džordano Bruno. Viņš bija Dieva Sūtnis un jau toreiz zināja miljoniem reižu vairāk, nekā šodien zinām mēs. Izvēlējos viņu kā salīdzinājumu tikai tādēļ, lai parādītu lielo kontrastu, lai cilvēki pareizi saprastu notiekošo.

Mēs, “DDD” komanda, sakām elementāras lietas, paužot Dzīvās Ētikas Mācībā pateiktās Patiesības vienkāršos vārdos. Dzīvās Ētikas Mācības grāmatas ir visiem pieejamas, ikvienam ir iespēja uzzināt to, kas cilvēcei šobrīd būtu jāzina. Mēs nepretendējam uz to, ka zinām visu, kas teikts Mācībā, taču to, ko rakstām, patiešām arī zinām un varam atbildēt par katru savu vārdu. Visu Dzīvo Ētiku zina tikai Tās Autors.

Lietas, par kurām rakstām “DDD” slejās, ir elementāras, taču mēs tik un tā ļoti atšķiramies, un cilvēki mūs vienkārši nepieņem. Bet nekas – nāks laiks, un viss mainīsies. Dzīvās Ētikas Mācībā ir teikts, ka Lielā Atnākšana var notikt jebkurā brīdī, tādēļ cilvēkiem vienmēr jābūt modriem un tai gataviem. Lielās Atnākšanas laikā tumsa tiks pilnībā atdalīta no Gaismas un iznīcināta. Visi gļēvie un recekļveidīgie-remdenie, kas nav ne tumši, ne gaiši, ne auksti, ne silti, tiks iznīcināti, bet tumšie jeb ļaunie – pilnīgi atdalīti no labajiem.

DDD: Kā cilvēki var apliecināt savu piederību un gatavību nostāties Gaismas pusē? Vai, piemēram, piedalīšanās 16. marta pasākumā pie Brīvības pieminekļa varētu būt šāds apliecinājums?

A.G.: Jebkura nostāšanās taisnīguma pusē ir vajadzīga. Pārvarēt bailes no valdošās politiskās kliķes – daudzēm, dombrovskiem, zatleriem, oligarhiem, kas noveduši mūsu tautu pazemojošā stāvoklī, – un 16. martā piedalīties gājienā uz Brīvības pieminekli, protams, ir uzdrīkstēšanās un nostāšanās Gaismas pusē. Visās lietās, vai tās būtu lielas vai mazas, mums jābūt taisnīgiem un drosmīgiem. Dievs izvērtēs, kura ir bijusi liela un kura maza lieta. Galvenais, lai mēs vienmēr un visur izrādītu pretestību netaisnībai. Ikvienam stingri jānostājas Taisnīguma pusē. Tā ir pareizi.

Tumšie spēki pēc savas dabas ir spējīgi nostāties tikai tumsas pusē. Augstākie Spēki cilvēkiem radīs tādas situācijas, kad būs jāizvēlas. Būs skaidri jāpasaka, kurā pusē esi. Nevarēs izvairīties no tiešas un konkrētas atbildes. Lavierēšana, piemēram, sakot – vai tad vajag kādus saukt par lenteņiem vai cērmēm, vienkārši netiks pieļauta. No pēdējās atbildes būs atkarīgs viss – tā izšķirs ikviena likteni uz mūžiem.

Latviju vada izglītoti muļķi

DDD: Būtībā ik diena jādzīvo tā, lai jebkurā brīdī mēs spētu sniegt šo pēdējo konkrēto atbildi.

Aivars Garda: Jā, katru dienu un it visā sevi jāpārbauda. Es šobrīd pieskāros elementāriem jautājumiem. Mēs varētu par to arī nerunāt, bet tas ir mūsu komandas pienākums. Dzīvās Ētikas Mācības Autors ikvienam, kurš Mācību ir pieņēmis, uzdod pienākumu kā elementāras patiesības apliecināt Reinkarnācijas, Cēloņu un Seku, Kosmiskās Hierarhijas likumus. Mācības sekotājam jāapliecina arī Neredzamās Valdības jeb Šambalas eksistence. Mēs neesam vainīgi, ka to zinām, bet izglītotie muļķi nezina. Nekādi apstākļi nevar būt par šķērsli, lai mēs atteiktos no savām zināšanām.

Gribu precizēt, ka ne katrs, kurš nezina šīs Patiesības, ir izglītots muļķis. Par izglītotiem muļķiem Mācībā sauc tikai tos, kuru pienākums ir zināt, taču viņi to nezina. Piemēram, valsts vadītājiem, politiķiem un zinātniekiem obligāti jāzina Dzīvās Ētikas Mācībā teiktais. Zinātņu akadēmijas prezidenti stradiņi, ekmaņi nedrīkst nezināt Patiesību.

Ja esi profesors vai akadēmiķis un nesaproti, ko, piemēram, raksta “DDD”, tad tu esi izglītots muļķis pat ar visiem saviem tituliem. Taču, ja esi vienkāršā darba darītājs, kurš nezina, tevi nevar saukt par izglītotu muļķi. Tā saucamo vienkāršo profesiju pārstāvji ir nākuši šajā pasaulē ar mērķi pildīt konkrētu darbu. Sabiedrība nevar prasīt no viņiem to zināšanu līmeni, ko tā prasa no tiem, kuriem ir ambīcijas uzskatīt sevi par sabiedrības “krējumu”, par tā saucamo “eliti”. Svarīgi, ka viņiem ir spēja uzticēties pareizajam, spēja uztvert Patiesību un nostāties tā pusē, kurš zina.

Mūsu valsti vada izglītoti muļķi. Ja kāds no varturiem domā, ka viņš tāds nav, lai paceļ roku – es viņam uzdošu dažus elementārus jautājumus, un viss ātri kļūs skaidrs. Esmu gatavs runāt ar jebkuru, vai viņš būtu valsts vadītājs, zinātnieks vai akadēmiķis. Zinu tikai vienu akadēmiķi, kurš nav izglītots muļķis. Tas ir Andris Buiķis – interviju ar viņu vēl pavisam nesen varēja lasīt laikrakstā “DDD”.

Šeit gan jāmin vēl kāds aspekts. Nepietiek vien ar to, ka cilvēks zina Patiesību. Jārunā arī par drosmi un uzdrīkstēšanos. Neizslēdzu, ka daudzi tā saucamie rērihieši, kuri seko Dzīvās Ētikas Mācībai, vismaz teorētiski zina to, par ko runāju. Taču viņi ir tik gļēvi un uzdrīkstēties nespējīgi, ka mums arī ar viņiem nav nekā kopēja. Viena lieta ir teorētiski apgūt cīņas mākslu, otra – pielietot to reālā kaujā. Viena lieta ir mājās dauzīt boksa maisu un domāt, ka esi drosminieks, otra – iziet uz ielas un satikties ar reālu pretinieku. Tā saucamajiem rērihiešiem ir bail pielietot zināšanas dzīvē.

Ikvienam jātiecas izzināt Patiesība un jārod sevī drosme to arī aizstāvēt. Mēs saņēmām sēru vēsti par izdevniecības “Vieda” autora, LNF biedra, aizsarga Anda Lūsiņa nāvi. Tieši Andis Lūsiņš, ko lasītāji pazīst kā Koknesi, bija patiesi gudrs cilvēks. Nebūdams pēc izglītības jurists, viņš zināja daudz vairāk par atzītiem juristiem, no kuriem vairums patiesībā ir izglītoti muļķi. Koknesis sarakstīja grāmatu “Tautu tiesības”. Tajā skaidri un izsmeļoši izskaidrotas patiesās tautu tiesības. Šo grāmatu, cerot uz sapratni, uzdāvinājām toreizējai Saeimas Juridiskās komisijas vadītājai Solvitai Āboltiņai un daudziem citiem juristiem. Taču neviens tā arī neko nesaprata, lai gan grāmatā paustas elementāras patiesības.

Tā ir izglītota muļķa īpašība – nespēja saprast elementāras lietas. Atceros, kāds cilvēks, kurš ļoti augstu vērtē advokātu Andri Grūtupu, man jautāja, vai tiešām Andis Koknesis ir gudrāks par pašu Grūtupu. Manuprāt, es atbildēju: ne tikai par Andri Grūtupu, bet vēl par desmit tādiem Grūtupiem un Gūtupiem.

Varam vien apsolīt mūsu lasītājiem, ka mēs turpināsim vērsties pret tumsu, neskatoties uz to, ka izglītoto muļķu varza ar visiem spēkiem grib mūs apstādināt. Viņi ir nikni, ka zinām vairāk, bet mēs jau neliedzam arī citiem uzzināt – ņemiet grāmatas un lasiet! Diemžēl ir tādi, kas paņem Mācības grāmatas, palasa un noliek malā, jo viņu stulbie prātiņi to nespēj uztvert. Viņiem cērmes un lenteņi šķiet mīļi un integrējami, bet mēs – ļoti bīstami, jo graujam viņu absurdo pasaules uzskatu. Nav viegli mainīt nepareizi izaudzinātu prātu. Ne velti Austrumu gudrība vēsta, ka vislielākais grēks ir nepareizi ievirzīt cilvēku prātu. Grēko gan valdība, gan visu konfesiju baznīcas. Pareizticīgo baznīca vispār ir mūsu ienaidnieku armijas templis. 

Intervēja Liene Apine

Pirmpublikācija laikrakstā “DDD” Nr. 5(209), 2010. gada 5.–18. marts


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.3(521), 2023. gada 10.–23. februāris un Nr.4((522), 2023. gada 24. februāris–9. marts


« Atpakaļ