MOSTIES! CELIES! STRĀDĀ! 2. daļa

Turpinājums no: MOSTIES! CELIES! STRĀDĀ! 1. daļa

Saruna ar LU maģistrantu, zemessargu, biedrības “Austošā Saule” pārstāvi Edvartu Krustu


Liberastu palamas – kompliments nacionālistam

DDD: Iepriekš publicējām tavu rakstu, kurā kritizēji dženderisma ideoloģiju. Vai tevi nebaida, ka liberasti tevi apsaukās par homofobu?

Edvarts Krusts: Tas jāpieņem kā noklusējums, tāpēc arī nebiedē. Vārdus “putinists”, “seksists”, “konservs” un “homofobs” uztveru par manas darbības atzinīgu vērtējumu. Tomēr, atmetot jokus, esmu ievērojis, ka ar šo vārdu izteicējiem cilvēkiem nav iespējams veidot jebkādu argumentētu dialogu. Tie var izmantot tikai “ad hominem” (pret konkrēto cilvēku vērstus) pseidoargumentus jeb atsaukšanos uz personības iezīmēm, cenšoties aizvainot emocionāli. Tas jau parāda, kurā pusē ir patiesība.

“Homofobisma” piesaucēji man nereti pārmet ideoloģiskumu, tomēr uzskatu, ka tas nav pareizi. Konservatīvismu pēc savas būtības neuzskatu par ideoloģiju. Piemēram, ģimene ir dabisks fenomens, proti, tā nav cilvēka vai kultūras izgudrots ideoloģisks produkts, tāpat kā dzimums, rase vai valoda. Šo kategoriju uzturēšanu tādā formā, kādās tās radītas, dēvē par konservatīvismu. Taču tā nav ideoloģijas, bet gan dabiskas realitātes aizstāvēšana. Ideoloģija rodas tur, kur vīrietim atļauj identificēties ar sievieti, tautība ir mākslīga, bet rase – “ļauno balto vīriešu apspiešanas instruments”, u.tml. Iespējams, tieši tāpēc “homofobijas” piesaucēji nevēlas racionāli diskutēt, jo dzīvo paškonstruētās pseidorealitātēs, kas izjūk, tiklīdz piemin dabiskumu.

DDD: Kas un kādēļ, tavuprāt, virza un finansē šādas absurdas ideoloģijas, samaitājot cilvēku, īpaši jauniešu, apziņu?

E.K.: “Skola2030” projekta veidotājus iespējams redzēt šī satura informatīvajā mājaslapā www.skola2030.lv. Lielākoties tie ir VISC (Valsts Izglītības satura centrs) speciālisti un jomas profesionāļi-pedagogi, kas iesaistīti dažādos ar mācību saturu saistītos projektos. Šaubos, vai cilvēki ir apzināti ļauni. Diez vai tie veidojuši jauno programmu ar nolūku samaitāt jauniešu apziņu. Manuprāt, problēma sakņojas absolūtā IZM (Izglītības un zinātnes ministrija) un valsts vīzijas par to, kādam jābūt no skolas iznākušam cilvēkam, trūkumā. Tādas nav. Un vēl es vēlētos zināt, kur palikuši projektam atvēlētie teju 14 miljoni eiro, ja pedagogi vēl aizvien sūdzas par jauno mācību materiālu neesamību?

Latvieši ir karotāju tauta

DDD: Tu esi vēsturnieks. Vai varam teikt, ka latvieši patiesībā ir karotāju, nevis kalpu un zemnieku tauta? Vai varbūt tomēr mūsu tautai ģenētiski iepotēta “locīšanās līdzi visiem vējiem”?

Edvarts Krusts: Tieši tā, esam karotāji, lai kuru laikmetu arī pētītu. Kaut 13. gadsimtā baltu sentautas bija pēdējie pagāni Eiropā. Latgales austrumu robežu klāj neskaitāmi pilskalni, kas liecina, ka tā bija militārpolitiski aktīva vieta. Pret ko tad viņi karoja, ja ne no austrumiem nākušo kaimiņu? Pēc tam Livonijas laikā nemitīgās kaujas ar Maskaviju. Pletenberga vadītā Smoļinas kauja 1502. gada 13. septembrī, kurā piedalījās arī kuršu ķoniņi, tā saucamie latviešu zemessargi, un igauņi, kuras uzvara nodrošināja Livonijas mieru no Maskavijas vēl uz 50 gadiem. Vēlāk Livonijas karš, Ziemeļu karu sērija.

Protams, bijuši veiksmīgi un mazāk veiksmīgi kari, taču latvietis vienmēr bijis labs karavīrs. Ne velti pēc Ziemassvētku kaujām par latviešu strēlniekiem ārvalstu presē rakstīja, ka viens latviešu karavīrs vērtīgs tik, cik sver zeltā. Ne velti Otrā pasaules kara laikā tieši latviešu leģionāri bija ar visvairāk Dzelzs krustiem apbalvotie karavīri uzreiz pēc vāciešiem. Par to ir jārunā. Man ļoti patīk Dzelzs krusta Bruņinieka krusta kavaliera, latviešu leģionāra Miervalda Ādamsona teiciens: “Galvenais nebaidīties mirt un gribēt dzīvot, tad visas likstas ies garām!”

DDD: Ko tu vēlētu mūsu lasītājiem, latviešu tautai kopumā?

E.K.: Atkārtošu vecomāti. Mosties, celties, strādāt!

Intervēja Liene Apine


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.2(520), 2023. gada 27. janvāris–9. februāris


« Atpakaļ