KUR PATIESĪBA?

Viens otrs šodien atmodies no snaudas,

Par patriotu pēkšņi pārvērties.

Un atkrieviskot Latviju tiem gribas,

Gan neapjēdzot, kā tas notiksies.

Par dekolonizāciju ne vārda,

Ja nerunā, ko okupantiem teiks?

Liks mācīties tiem valodu – un šāda

Tad atkrievotā Latvija mūs sveiks?!

Tik vienkārši gan nevarēs, kā gribas,

Ar varu okupantus integrēt.

Ir bezjēdzīgas šādas domas klibas –

Ar noziegumu nevar uzvarēt.

Būs tomēr “DDD”  vien jāliek godā,

Uz dekolonizāciju tā ved.

Ne mācīt valodu –  ja naidnieks  bradā

Vēl mūsu zemi – tā tam jāpamet!

Steidzīte


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.2(520), 2023. gada 27. janvāris–9. februāris


« Atpakaļ