Zieds

Laikraksta “DDD” veidotāji sirsnīgi sveic savus lasītājus Ziemassvētkos un novēl Uguns spēka pildītu 2023. gadu!


Zieds

Kas gan ir zieds? Prāts dažkārt jautāt sliecas?

Pie saknēm dosimies, pie saknēm vien.

Kad asniņš, uzdīdzis, pret sauli tiecas,

Un Augšupceļš pie zemes nepiesien.

Jo augstāk pacelties šai Augšupgaitā,

Jo Dailes Dārzi tuvāk smaržot sāk.

Un zemes elpa tad vairs nesamaitā –

Jo Pati Saule smaidot pretī nāk.

Un mazais asniņš, kurš bij’ zemē dīdzis,

Jau spēkā smēlies, sācis pumpurot.

Kā lotoss ugunīgs steidz neapsīcis,

Uz augšu vien, tiecībā liesmojot.

Un šajā tiecībā, kad vārdi lieki, –

Ar Uguns ceļa zīmēm, kad ir iets,

Sveic tālās sfēras, pazūd zemes miegi –

Un notiek brīnums – uzzied ugunszieds!

Bet ceļš uz virsotnēm ved drošsirdīgos,

Un mīlestība Uguns vārtus ver.

Sauc Jaunā Pasaule vien uzticīgos,

Tik sirdsbalss jāsadzird un jāuztver.

Jo vien ar sirdsuguni celties varam,

Un tikai tā spēj ceļu izgaismot.

Mēs – dzirkstele no Dieva Ugunsstara –

Uz to ir atpakaļ ceļš jāatrod.

Lai sirdi savu aizdedzināt spētu,  

Un augšup celtos Dailes trīsās vieds,

Ir brīnums vajadzīgs, lai uzziedētu –

No saknēm izaudzis kvēls ugunszieds.

***

Ir brīnumainais Ugunszieds mums blakus,

Viņš celties aicina un elpu dod.

Un māca izvēlēties viedus sargus,

Kas Ugunsceļa zīmes redzēt prot.

Lai godājam un mīlam savu, Ziedu,

Kas Dailē uzziedējis smaržu nes,

Viņš Jauno Ausmu sveicina, ne rietu,

Un palīdz izprast Tālās Pasaules.

***

Nu zinām – Zieds ir gara uguns simbols,

Kas augot Ugunsvārtus sasniedzis,

Aiz kuriem Dailē zaigo celsmes kodols –

Tur liesmo, veidojas un uzzied viss.

Steidzīte


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.24(518), 2022. gada 23. decembris–2023. gada 12. janvāris


« Atpakaļ