Es dziedāšu

Es dziedāšu par Tevi, Tēvu Zeme,

Par Gaismas Zvaigžņu tālēm mirdzošām,

Par sfērām tām, kur neapstājas celsme,

Par Dailes smaržām augšup virzošām.

Es dziedāšu par viedo Ugunsziedu,

No kura atnācu kā maza dzirksts

Uz zemi šo, – lai nemeklētu rietu –

Pēc Rīta Zvaigznes lai vien tiecas sirds.

Lai Jaunais gads nes tiecību šo viedo –

Pa Virsotnēm uz Ugunsvārtiem iet!

Šo ceļu cildeno lai neaizvieto

Nekāda zemes važa, kas grib siet.

Tā augšup vien sirds ugunīgā virza,

Uz Gaismas Vārtiem, Jauno Pasauli.

Un sirdsbalss brīdināt mūs nepiemirsa

Par zemes šķēršļiem, kas no Ceļa šķir.   

Lai audzinām un ieklausāmies sirdī,

Kas Ceļazīmes, augšup virzošās,

Mums parāda un izsmalcina dzirdi,

Lai tālās sfēras dzirdam – skanošās.

Es dziedāšu par Tevi, Uguns Zeme,

Par skaņām radošām, kas mūžam sauc  

Uz augšu tiekties tur, kur noris celsme,

Jo nedrīkst atpalikt, kur vilki kauc.

Steidzīte


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.1(519), 2023. gada 13.–26. janvārim


« Atpakaļ