TUMSAS AUGONIS IR UZSPRĀDZIS

Vadims Šilovs[1]


Draugi, zemāk es publicēju nevis savu tekstu, bet no agnitime.com autora Pierakstiem. Šis ir dedzīgi apspriestās kara tēmas turpinājums.

* * *

Agni Joga ir Dzīvās Ētikas Mācība. Proti, dzīva Mācība, nevis sastingušas postulātu dogmas, kas prasa pārgudru interpretāciju. Ētika nozīmē augstas zināšanas no augstas morāles pasaules uzskata viedokļa. Bet būt dzīvai – tātad pastāvīgi paplašinošai šīs zināšanas. Un tās var paplašināt tikai tiešā veidā, piedaloties dzīves notikumos.

Nikolaja Rēriha glezna “Himalaju Sardze”, 1925.

Būt Mācības sekotājam nenozīmē būt svētlaimīgi aizkustinātam vai sajūsmas pārņemtam fanātiķim. Mācības sekotājam jeb rērihietim, kā vēl to mēdz dēvēt, vispirms ir jābūt Gaismas kareivim, kurš aizstāv tās cēlo labestības skaistumu, brīnišķīgo morālo tikumību. Bet tam ir nepieciešama, kā teikts Agni Jogā, pastāvīga modrība. Tas ir, vārdos un darbos cilvēku sabiedrībā, savā valstī aizstāvēt cilvēcības principus, atpazīstot visus tumsas viepļus, visas tās maskas nepastarpināti reālu dzīves notikumu peripetijās un epizodēs, balstoties uz Mācības viedajām zināšanām.

Šobrīd uz mūsu planētas notiek bieži konfliktu uzliesmojumi, kas nereti pāraug pat militārās sadursmēs. Tādā veidā plosās tumsa – provocē cilvēci uz brāļu kariem, traucē visām valstīm un tautām dzīvot mierpilnā sadarbībā. Tumsa un tās kalpi cilvēces vidū cenšas apturēt dzīvības evolucionāro atjaunošanos uz planētas. Tās mežonīgums viennozīmīgi izpaužas ne tikai blīvajā pasaulē. Tās dzīves pasaulē tumsas censoņi cilvēces vidū dara ļaunu, ņirgājoties un nogalinot cilvēkus karā, un tajā pašā laikā arī neredzamajā jeb smalkajā līmenī notiek Labā un Gaismas spēku cīņa ar tumsas spēkiem.

Šobrīd visatbaidošāko, visneglītāko karu ir uzsākusi Krievija pret Ukrainu un tur dzīvojošajām tautām.

Gaismas kareivjiem, rērihiešiem, ir jāprot atpazīt tumsas seja zem jebkuriem lozungiem, zem jebkā, ko šis obskurantisms pasniedz. Tas nozīmē, būt nemitīgā sardzē.

Un nevajag atsaukties uz Krievijas izredzētību, tāpēc uztvert šo karu, kas jau apdraud visu dzīvību uz planētas, par likumīgu un ka tā kaut ko aizsargā. Krievijas izredzētība to gaida nākotnē. Un šo izredzētību nosaka tās ģeogrāfiskais stāvoklis, kurā atradīsies Jaunā Laikmeta Jaunās Pasaules centrs. Bet šī izredzētība vēl ir jānopelna, ir jāiztur atlase uz tiesībām kļūt par Jaunās Pasaules vadošo valsti.

Šobrīd Krievijā ir koncentrējusies visa planētas tumsa ar tās pašreizējo līderi priekšgalā.Reliģiskajā terminoloģijā viņu sauc par Antikristu. Šie tumsas leģioni apēd valsti, cenšoties to pilnībā iznīcināt. Nobriedušais tumsas augonis ir uzsprādzis un iztek ar puvušām strutām, kuras plūst jau aiz valsts robežām, apdraudot dzīvību uz visas planētas. Cilvēce to ir sapratusi un saliedējusies, lai stātos pretī slepkavnieciskajam obskurantismam cīņā par dzīvību uz planētas.

Pašā Krievijā norisinās pēdējā atlase, pēdējā tās iedzīvotāju dzīves ceļa izvēle: vai doties pa Labā un Gaismas ceļu, vai uz tumsas bezdibeni. Šis atbaidošais karš ļoti skaidri atklāj to, kas ir kas.

Tā, lūk, cilvēces dzīvē, tumsas ļaunprātības cēloņos palīdz orientēties un tikt skaidrībā Dzīvās Ētikas Mācības viedās zināšanas. Zemu noliecos šīs gudrības priekšā.

Avots: https://www.facebook.com/photo?fbid=5638999026157890&set=gm.2875362729432757

Tulkoja Vita Ņikitina


[1] Vadims Šilovs ir krievs, kurš asi nosoda lielkrievu šovinismu un pašreizējo Krieviju. Sākoties Ukrainas karam, viņš ar ģimeni uz laiku ir pat devies prom no Krievijas uz Ameriku, lai spētu brīvi izteikties un pasargātu savus bērnus no “smadzeņu skalošanas”. Būdams Agni Jogas sekotājs, Vadims Šilovs sociālajā vietnē “FACEBOOK” publicē rakstus, kas atmasko mūsdienu Krievijas tumšo apsēstību.


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.15(509), 2022. gada 12.–25. augusts


« Atpakaļ