SVEICU LATVIJAS NACIONĀLO FRONTI AR LAIKRAKSTA “DDD” 20 GADU IZDOŠANAS JUBILEJU!

LAIKRAKSTAM “DDD” – 20 GADI!


Pasaulē daudzus tūkstošu gadu vēl pirms Kristus dzimšanas cilvēkos bija apsēstība veidot vienu lielu globālu pilsētu, ko mūsdienās nosauktu par Bābeles torņa projektu. Tomēr līdz mūsdienām saglabājušās liecības, kas ierakstītas Bībelē, parāda, ka Bābeles torņa būvniecības projekts neizdevās, jo Dievs izplatīja pa zemi cilvēkus, radot dažādas tautas un dažādas valodas. Šo Dieva rīcību, mūsdienās varētu nosaukt par Civilizācijas daudzveidības projektu.

Šodien joprojām šie abi projekti atrodas bezkompromisa cīkstiņā. Globālisms ar saviem paveidiem: sarkano internacionālismu vai melno kosmopolītismu cīkstās ar Civilizācijas daudzveidību. Civilizācijas daudzveidība var pastāvēt tikai tad, ja katrai tautai ir sava pēctecīgā zeme un pilnvērtīgas tiesības uzturēt savu kultūru, saskaņojoties ar savu dabu, savu iepriekšējo paaudžu mantojumu, atbilstoši savām vērtībām un dzīves orientieriem. Citas tautas svešā zemē vienmēr būs tikai viesi.

Kad globālisma Bābeles torņa projekts dominē visapkārt, ir ļoti svarīgi, ka tiek uzturēta mūžīga uguntiņa, kas liecina par dzīvu nacionālo garu.

Ļoti svarīgi, ka laikraksts iznāk drukātā formātā, nevis pārgājis digitālā veidā. Jo drukātais vārds uz papīra būs ilgstoši sava laika liecība, kas pilienu pa pilienam sagraus Bābeles cietuma sienu un atkal uzausīs Brīvības saule Latvijā.

Novēlu Aivaram Gardam, Līgai Muzikantei, Lienei Apinei, Steidzītei Freibergai, Maijai Redelei un visiem pārējiem “DDD” veidotājiem labu veselību, enerģiju, darba prieku, neatlaidību un spēku pastāvēt pretvaras laikā.

Novēlu lai nacionālas intereses neizskatītos par atsevišķu cilvēku egoistiskām prasībām, aktīvāk ilustrējat dievišķo un mūžseno Civilizācijas daudzveidības vajadzību. Jo Latvijas Nacionālā fronte nav lokāla, tā ieņem savu vietu mūžīgā Civilizācijas daudzveidības nodrošināšanas kopējā frontē.

Laikrakstam “DDD” 20 gadu jubilejā dāvinu “Pārdomas par augstām prasībām, izmantojot par piemēru mākslas darbu “Nebaidies!” pie Latvijas Apgabaltiesas nama Rīgas centrā”.

Ar mīlestību

Juris Fogels


« Atpakaļ