SABIEDRĪBAS MODINĀTĀJAS

Mēs ceļam godā slavenības spilgtas,

Kā sabiebrības modinātājas.

Bet nepadomājam, kas īsti ir tas,

Kas tautu modina no neziņas.

Vai pateikts tiek, ka mūsu zemi bradā

Vēl okupantu zābaks naidīgs, prasts?

Ka nedrīkst snaust un dzīvot murgā šādā,

Ka jāmostas un jānovērš šis lāsts?

Lūk, taisnīguma misija, kas jāveic

Ir sabiedrības modinātājiem.

Ja gļēvi pauž vien tie, ko drīkst, kas jāteic,

Var tautas miskastē būt vieta tiem.

Tad iekams dziedam odu slavenībām,

Ir jāsaprot vispirms, vai tas nav mīts.

Vai Gaismas ceļa spieķis ir tām,

Vai taisnīguma zobens asi trīts?

Un, lai to saprastu un apzinātu,

Kvēls uguns zieds ir sirdī jāiededz –

Sirds nepieļaus, ka blefs mūs maldinātu,

Bet vienmēr izgaismos, lai jūt, lai redz.

Steidzīte


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.6(500), 2022. gada 25. marts–7. aprīlis


« Atpakaļ