REPRESIJAS PAR TIESĪBU AIZSTĀVĒŠANU

Lasītāji noteikti atminas laikraksta “DDD” Nr.20(490) publicēto interviju ar Kurzemes Ugunsdzēsēju arodbiedrības priekšsēdētāju Rolandu Miloševski “Zvērests glābt cilvēkus, nevis režīmu!”. Saruna tapa pēc tam, kad ugunsdzēsēji-glābēji iesniedza atklātu vēstuli Saeimai, paužot protestu prasībai obligāti vakcinēties, lai varētu turpināt dienestu un glābt cilvēku dzīvības. Šādu protestu atbalstīja arī citu drošības struktūru un profesiju pārstāvji, kuri, kā parādīja laiks, zaudēja darbu, jo nevēlas vakcinēties. Ne tikai Rolands Miloševskis un viņa vadītās arodbiedrības biedri, bet arī aizvien lielāka daļa sabiedrības redz, ka valsts un atbildīgo dienestu pieņemto lēmumu pamatā ir nevis rūpes par cilvēku veselību, bet centieni ar varu piespiest visus piedalīties apšaubāmā eksperimentā, kura iznākumu – patieso ietekmi uz veselību – neviens nevar prognozēt.

Diemžēl Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests nespēja ieklausīties Rolanda Miloševska saprātīgi teiktajā un izdeva rīkojumu par administratīvo sodu, lai gan interviju Rolands Miloševskis sniedza kā Kurzemes Ugunsdzēsēju arodbiedrības priekšsēdētājs, nevis ugunsdzēsējs-glābējs. Šajā numurā publicējam saīsinātu šī rīkojuma tekstu, lai lasītāji redz, cik nožēlojami spēj rīkoties tie, kuriem uzticēts rūpēties par mūsu cilvēku drošību un dzīvībām. Ne mirkli nešaubos, ka ne Rolands Miloševskis, ne citi viņa dienesta biedri ugunsdzēsēji-glābēji nav pelnījuši tik gļēvus un netaisnīgus vadītājus.

Lasītāji jau zina, ka laikraksta “DDD” veidotāji iztiku nepelna ar darbu laikrakstā. Lai nopelnītu iztiku, strādājam algotu darbu citur, laikraksta veidošanai atvēlot darbadienu vakarus un brīvdienas. Dažiem no mums diemžēl algoto darbu valsts iestādēs bija jāpamet, jo nevēlamies iesaistīties vardarbīgi uzspiestajā medicīniskajā eksperimentā, kas, iespējams, var atstāt neatgriezeniski kaitīgas sekas uz cilvēku fizisko un garīgo veselību. Taču, lai mūs visus stiprina doma, ka Taisnīguma uzvara ir neizbēgama, jo ikviens par savu rīcību saņems savu algu: par labu – labs, bet par sliktu – pēc Taisnīguma.


RĪKOJUMS

29.12.2021.  Nr.22-1.8/2639
Par disciplinārsoda piemērošanu R.Miloševskim  

2021.gada 7.novembrī Latvijas Nacionālās frontes laikrakstā “DDD” publicēta intervija Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – Iestāde) Kurzemes reģiona brigādes (turpmāk – KRB) Kuldīgas daļas Skrundas posteņa ugunsdzēsēju glābēju (autovadītāju) kaprāli Rolandu Miloševski. [..]

Iestāde, izvērtējot samērīgumu un lietderības apsvērumu, kā arī ņemot vērā R.Miloševska izdarītā dienesta disciplīnas pārkāpuma smagumu, tā sekas, izdarīšanas apstākļus, uzskata, ka disciplinārsoda “rājiens” piemērošana šajā gadījumā ir atbilstoša un proporcionāla izdarītajam disciplinārpārkāpumam, t.i., disciplinārsoda piemērošanas lietderības apsvērums pamatots ar tiesisku mērķi – pievērst R.Miloševska un citu Iestādes amatpersonu uzmanību precīzi ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības un turpmāk nepieļaut pārkāpumus, kas var kaitēt Iestādes reputācijai. [..]

R.Miloševska rīcības rezultātā Iestādei radīts kaitējums, respektīvi, sabiedrībā radīts priekšstats, ka Iestādes amatpersonas var rīkoties prettiesiski. Latvijas Nacionālās frontes laikrakstā “DDD” ir vairāki tūkstošu apmeklētāju, un, lasot interviju ar R.Miloševski, nerodas šaubas par personas nodarbinātību Iestādē. Ņemot vērā informācijas aprites ātrumu internētā, informācijas autoram ir iespējams sasniegt ārkārtīgi plašu personu auditoriju dažu sekunžu laikā, izraisot ievērojamu efektu sabiedrībā. Raugoties no teksta vērtējuma kopumā, izteikumos ietvertais vēstījums neveicina iecietību un var izraisīt sašķeltību sabiedrībā. Konkrētais ieraksta saturs var veicināt neiecietību un aizspriedumus sabiedrībā, kā arī radīt iespaidu, ka tāda rīcība ir pieļaujama no Iestādes nodarbināto puses. Šāda priekšstata pastāvēšana rada neuzticību Iestādes darbībai kopumā, un uzticības atjaunošanai būs nepieciešams ilgs laiks un darbs, kas attieksies uz Iestādes amatpersonām, kas savus pienākumus veic apzinīgi un godprātīgi.

[..]

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu (rīkojumu) var apstrīdēt Iekšlietu ministrijā (Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV – 1026) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Iestādē (Maskavas ielā 5, Rīgā, LV – 1050).

Priekšnieks ģenerālis        Oskars Āboliņš

Kalvis Malderis, 67075883kalvis.malderis@vugd.gov.lv


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr. 1(495), 2022. gada 14.–27. janvāris


« Atpakaļ