CIONISMS NAV NACIONĀLISMS. 1. daļa

Saruna ar LNF priekšsēdētāju Aivaru Gardu

Kas ir cionisms?

DDD: Iepriekšējā laikrakstā ar konkrētiem citātiem no “cionas gudro protokoliem” jūs parādījāt, ka “cionas gudro” velnišķais plāns tiek ļoti mērķtiecīgi īstenots dzīvē. Taču var rasties jautājums: kas ir šie “cionas gudrie”? Vai tiem ir kāds sakars ar cionismu?

Aivars Garda: Jēdziens “cionas gudrie” nav tieši saistāms ar cionismu. “Cionas gudrie” ir dažādu tautību superbagāti cilvēki, kuri apvienojušies ļaunu nolūku vadīti, lai sagrautu pasaules tautas un valstis. Šo cilvēces ļauno ģēniju mērķis ir sagrābt varu – un viņi to arī atklāti pasaka. Viņi nebaidās to atklāt, jo, viņuprāt, mēs, lētticīgie, esam tik stulbi, ka tāpat tam nenoticēsim. Diemžēl jāatzīst, ka viņiem ir taisnība.

Kad pilnībā publicējām “cionas gudro protokolus”, tad nevienam – ne politiķiem, ne ekonomistiem, ne filozofiem, ne žurnālistiem – neienāca prātā, ka tie patiešām tiek realizēti, tajos rakstītais nav joks, bet gan reāla tautu un valstu iznīcināšanas programma. “Cionas gudrie” veiksmīgi izmanto cionistus un citu tautu šovinistus savu mērķu sasniegšanai. To mēs redzam ik uz soļa.

Runājot par cionismu kā kustību, būtu aplami domāt, ka cionisti ir tie paši, kurus sauc par “cionas gudrajiem”. Cionisti ir žīdu šovinisti, nevis nevainīgi cilvēciņi, kas vēlas atgriezties savā dzimtenē. Tieši to cionisti mēģina visiem iestāstīt.

Lai paskaidrotu, kas ir cionisms, vērts atcerēties, kā to raksturoja Padomju Savienībā, kur attiecības ar cionismu bija ļoti saspīlētas. Nevar nepiekrist šādai Latvijas Padomju enciklopēdijā (LPE) atrodamai cionisma definīcijai: cionisms ir ebreju nacionālisma ideoloģija, kas apgalvo, ka visas pasaules ebreji ir “dieva izredzēta tauta”, “pārāka par citām tautām”, maskējas ar tēzi par citu tautu antisemītismu un izmanto to ebreju nacionālisma izraisīšanai un stimulēšanai. Cionisma mērķu sasniegšanai tiek attaisnota demagoģija, šantāža, vardarbība, starptautisko normu pārkāpšana un citi līdzekļi.

Tieši šādu jēgu ieliekam vārdā “cionisms”, kad to izmantojam. Ir būtiski saprast, ka visa žīdu tauta nav cionisti, bet tikai tā daļa, kas ir iedomīga un šovinistiski noskaņota. Diemžēl latviešu tautai uzticamu žīdu trūkst – vismaz es tādus nezinu. Visi žīdi, kurus redzam publiskajā telpā – ždanokas, plineri, vestermani, cilēviči, bukingolti, suharenkčiki, karginiņi, krasovickīši, laventiņi, joffes – ir pārkrievoti žīdi. Viņi ir latviešu tautai nedraudzīgi un augstprātīgi. Mūsuprāt, šie žīdi ir īsti cionisti tādā izpratnē, kādā šo jēdzienu lietoja Padomju Savienībā. Viņi dara visu, lai kaitētu mūsu tautai. Kurš ir spējīgs, lai pierāda pretējo!

Es būtu priecīgs uzzināt, ka Latvijā dzīvo vismaz viens latviešu nācijai draudzīgs žīds – tāds, kurš kopā ar latviešu nāciju iestātos par Latvijas deokupāciju. Tā vietā bezkaunīgie cionisti vēl uzdrošinās pieprasīt no jau tā aplaupītās latviešu nācijas vismaz 32 miljonus latu. Ļoti labi, ka neiedevām. Lai pamēģina paprasīt tagad…

Kā pusē taisnība: Izraēlas vai Palestīnas?

DDD: Militārais konflikts starp Izraēlu un Palestīnu pasaulē tiek vērtēts ļoti atšķirīgi – vieni nostājas Izraēlas, bet citi palestīniešu pusē. Jūs esat sekojis līdzi dažādiem komentāriem. Kā, piemēram, Krievijā tiek vērtēts Izraēlas un Palestīnas konflikts?

Aivars Garda: Vispirms precizēšu, ka neesmu Izraēlas un arābu pasaules attiecību speciālists. Es tikai amatiera līmenī vēroju tur notiekošo. Ir žīdu televīzija RTV-i, kas uz pusēm pieder cionistiem Gusinkim un Berezovskim, – tā pati televīzija, kurā strādā mūsu lasītājiem pazīstamie “draudziņi” Matvjoša Ganapoļskis un Serjoža Buntmans.Šīs televīzijas pārraides redzamas visā pasaulē, izņemot Krieviju, kaut gan tieši tur atrodas tās birojs un studija. Uz sarunām studijā tiek aicināti dažādi politiķi, analītiķi un žurnālisti. Jautājumā par konfliktu starp Izraēlu un Palestīnu diskusiju dalībnieki sadalījušies divās pretējās nometnēs.

Televīzijā strādā žīdi, un pārsvarā arī uz diskusijām studijā tiek aicināti žīdi. Viņu nostāja, protams, ir tāda, ka patiesība ir Izraēlas pusē. Viņu argumenti, tēlaini izsakoties, ir apmēram šādi: mēs, izraēlieši, kā nevainīgi jēriņi mierīgi staigājam un plūcam zālīti, nevienu netraucējam un neaiztiekam, bet tie bandīti no Hamas šauj uz mums raķetes. Tāda uzvedība mūs sadusmo, un mēs sākām karot pretim. Mēs, izraēlieši, esam tie labie, kuri grib tikai mierīgi dzīvot, bet visi pārējie mūs skauž.

Taču ir arī pilnīgi pretējs viedoklis, kuru šīs iepriekš minētās televīzijas pārraidēs pārstāv rakstnieks un žurnālists Aleksandrs Prohanovs un Maksims Ševčenko.  Viņiuzskata, ka žīdi rīkojās nepareizi, pārceļoties uz dzīvi Izraēlā. Žīdi ar savu augstprātīgo un šovinistisko attieksmi parāda necieņu apkārtējām arābu tautām un to kultūrām. Arābi, loģiski, nevar samierināties ar tādu augstprātību no mazas tautas, kura piedevām vēl sevi uzskata par Dieva izredzēto tautu. Tādēļ arī notiekot militāri konflikti. Tie, kuri nosoda Izraēlas rīcību, vardarbību pret Palestīnu, uzskata, ka cionisti paši vainīgi pie apkārtējo tautu dusmām, jo provocē tās.

DDD: Kuriem, jūsuprāt, ir taisnība?

A.G.: Lai lasītāji paši spriež un izšķir, kurš no iepriekš nosauktajiem argumentiem ir vairāk pamatots.

Mazu tautu nacionālisms nav šovinisms

DDD: Runājot vēl par terminiem un jēdzieniem, vai var likt vienādības zīmi starp cionismu un šovinismu?

Aivars Garda: Salīdzinot šo divu vārdu skaidrojumus, redzam daudz līdzīgu, tos raksturojošu pazīmju, piemēram, augstprātība, citu tautu noniecināšana. Vārdnīcās varam atrast skaidrojumu, ka šovinisma galējā izpausme ir fašisms.

DDD: Latviešu nacionālistus bieži vien sauc par šovinistiem.

A.G.: Pat Ļeņins teica, ka mazo tautu nacionālisms ir pieļaujams, bet lielo tautu šovinisms – konkrēti, lielkrievu šovinisms – ļoti kaitīgs. Lielu tautu šovinisms ir agresīvs, vērsts pret citām tautām ar mērķi tās iekarot un pakļaut. Savukārt skaita ziņā mazo tautu, kāda ir arī latvieši, nacionālisms ir vērsts uz to, lai izdzīvotu. Mums, latviešiem, taču nav vēlme iekarot Krievijas teritoriju! Mēs tikai vēlamies atjaunot Taisnīgumu, lai mums naidīgie elementi – okupanti – aizvāktos no Latvijas. Pret latviešiem naidīgi noskaņoti ir gan lielkrievu, gan žīdu šovinisti jeb cionisti.

DDD: Taču pēdējā laikā aizvien biežāk no amatpersonām nākas dzirdēt aicinājumus nedalīt cilvēkus latviešos un nelatviešos. Šobrīd, kad valsts piedzīvo lielu ekonomisko krīzi, svarīgi esot nevis domāt par Latviju kā latviešu nacionālu valsti, bet gan plecu pie pleca visiem strādāt, lai veiksmīgi tiktu laukā no finanšu grūtībām.

A.G.: Tā ir pūļa psiholoģija, ko mums uzspiež. Šāds uzskats nāk tieši no “cionas gudrajiem”. Gan mūsu tā saucamie liberāļi, pie kuriem pieskaitāms arī premjers Ivars Godmanis, gan Krievijas liberāļi: Jegors Gaidars, Boriss Ņemcovs, Anatolijs Čubaiss un citi, ir apmācīti “cionas gudro” iestādēs. Gan Latvijā, gan Krievijā liberāļi darīja un joprojām dara visu, lai sagrautu valsts ekonomiku. Daži politiķi tika uzpirkti, bet atsevišķos gadījumos pat nevajadzēja nevienu uzpirkt, jo cilvēkiem tik ļoti sagrozītas smadzenes, ka viņi no sirds uzskata, ka rīkojas pareizi. “Cionas gudrie” neslēpj, ka viņi ir uzpirkuši šādus entuziasma pilnus, bet pastulbus valsts darboņus, lai tie mērķtiecīgi sagrautu valsti.

Turpmāk vēl…

Pirmpublikācija: “DDD” Nr.4(182) 2009. gada 13.–26. februāris


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.20(490), 2021. gada 29.oktobris–11. novembris


« Atpakaļ