BRĪNUMS

Steidzīte Freibera

Sirsnīgi sveicam Steidzīti Freibergu lielajā jubilejā!

Sveicienā pievienojamies Steidzītes jaunākā dzejoļa “Brīnums” ugunīgajām domām un novēlam stipru veselību, nerimstošu gara spēku un izturību. Paldies, ka esi!

“DDD” redakcija:

Aivars Garda

Līga Muzikante

Liene Apine

Maija Redele


BRĪNUMS

Ir Teikts – pat kalnus pārvirzīt var doma,

Tā paveic BRĪNUMU un radīt liek.

Bet tomēr viļamies un noplok oma –

Ar sirdi cerēts – BRĪNUMS nenotiek.

Lūk, rudens zelts jau noklāj zemes takas –

Laiks novērtēt, kas gūts, kas pazaudēts.

Vēl būtu jāiespēj, līdz pienāk vakars,

Lai mūsu atnāciens nav drazas vērts.

Vai tiecība ir bijusi kā liesma,

Uz Tālām Pasaulēm, kas ceļu rod?

Ja sirdī neskan kvēlā Ugunsdziesma,

Sirds Dailes Brīnumziedu neatrod.

Bet jāiespēj, ir jātiecas bez mitas –

Uz virsotnēm, kur Ugunsziedi plaukst.

Tik augšup vien, nav izvēles mums citas.

Uz Augstāko, tad arī BRĪNUMS sauks.

Tā radām Augstāko ar domām augstām,

Uz sfērām ugunīgām sirds ja trauc.

Vien nepalikt pie zemes dvesmām aukstām –

Vien tālam lidojuma BRĪNUMS sauc.

Nav tā, kā izskatās, – mēdz dažkārt sacīt,

Lai tad par baltu vērstu pelēko.

Bet šito “gudrību” gan nāksies satīt,

Jo pelēcība rada zemāko.

Kur Gaismas krasts, tur Dailes dārzi smaržo,

Un ugunīgās sfēras liesmo, skan.

Tur Gaismas ceļinieks, pat neapjaušot,

Ir radītājs un devējs arīdzan.

Ir Visums mūžam mainīgs, bezrobežīgs,

Tas pulsē, aug un nekad nerimstas.

Un cilvēks savā tiecībā ja dedzīgs,

Var radīt BRĪNUMU, kas iemirdzas.

Nav BRĪNUMA, ko meklē zemes dzīvē,

Tas nogrimst zemes sāpju akačos.

Vien tālam lidojumam Gaismas brīvē

Ar kvēlu sirdi – ceļš tad mērķi dos.

***

Bet pirms mēs tiecamies uz uguns sfērām,

Ir savai tautai jāspēj roku sniegt.

Par taisnīgumu jācīnās, lai varām

Mēs tautai Rīta zvaigzni neaizliegt.

Ir bailīgums un gļēvums jāmet krūmos,

Un jātriec okupanti projām reiz.

Lai viņu pēdas pazūd atkritumos.

Uz to var aicināt nez kuroreiz.

Ir Jaunā Pasaule tepat pie sliekšņa,

Un Jaunā gaitā tautai celties būs.

Un okupantu varza nav šeit viešņa,

Bet parazīts, kas nu par kungu kļūst.

Ja gribam sasniegt tālos Gaismas krastus,

Šie parazīti vispirms jāizdzen.

Un soļus atstāsim aiz sevis skaistus,

Par taisnīgumu viedu ejot vien!

Steidzīte


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.20(490), 2021. gada 29.oktobris–11. novembris


« Atpakaļ