DDD 15(485)


Iznācis jaunākais laikraksts “DDD” Nr.15(485)

Lai saņemtu savā pastkastītē, “DDD” ir iespējams abonēt:

• visās Latvijas pasta nodaļās (Preses izdevuma indekss: 1164)

• internetā: www.abone.pasts.lv

• pa tālr.: 67008001; 27008001

• “DDD” redakcijā (tālr.: 67140680; e-pasts: ddd@fronte.lv)

Par abonēšanu ārzemēs, lūdzu, interesējieties “DDD” redakcijā klātienē (Rīgā, Lubānas ielā 6 – 4) vai neklātienē pa e-pastu: ddd@fronte.lv vai zvanot pa tālr.: +371 67140680.


« Atpakaļ