MĒS RAKSTĀM TO, KO CITI NOKLUSĒ. 2. daļa

Turpinājums no: MĒS RAKSTĀM TO, KO CITI NOKLUSĒ. 1. daļa


Andrejs Kavacis, Luterāņu evaņģēliskās baznīcas Prāvests emeritus:

Gribot negribot par lietām, par kurām “DDD” runā jau divus gadus, nu ir spiesti runāt arī pseidolojālisti un pasaules važās ieslīgušie cilvēki, kam svarīgi ir tikai tas, kā domā 21. gadsimtā, bet nevis, kā tas ir patiesībā. Beidzot viņi ir spiesti nākt pie atziņas, ka patiesība ir nepielūdzama un, ja tai ieskatās acīs, tad nemaz vairs nav labi.

Ar “DDD” palīdzību ir iesākts ļoti pareizs domas virziens. Dievs dod, lai tas līdz galam attīstītos un uzvarētu valdošo un vadošo cilvēku prātus.

Lai Dievs pasargā jūs no uzbrukumiem no pašu latviešu puses!

Taisnīgumu pasaulē nevar atjaunot ar puspatiesībām, ir vajadzīga skaidra valoda.

Eduards Berklavs:

Katrā ziņā ļoti augstu vērtēju laikrakstu “DDD” un tā veidotāju komandas darbu. Domāju, ka laikrakstam un Latvijas Nacionālajai frontei ir simtiem tūkstoši atbalstītāju, bet diemžēl ne līdz visiem aiziet jūsu balss. Tā nav jūsu, bet pastāvošās sistēmas vaina. Tomēr esmu pārliecināts, ka laikraksts “DDD” un LNF kopumā ir mainījuši sabiedrības domas, kaut gan grūti, protams, izmērīt, cik lielā mērā. To nevar izmērīt tikai ar abonementu, pat ar lasītāju skaitu ne. Es neesmu sastapis nevienu cilvēku, kurš, izlasījis jūsu laikrakstu, būtu teicis, ka viņam šī avīze nepatīk. Tas tiešām tā ir. Es pats regulāri lasu šo laikrakstu un priecājos par tā izaugsmi. Ar katru numuru pārliecība par dekolonizācijas un taisnīguma ideju kļūst tikai spēcīgāka. Tādēļ laikrakstam “DDD” varu tikai novēlēt, lai tā kļūtu par visas tautas avīzi. Pēc sava satura, ar tās skaidrojošajiem un analītiskajiem rakstiem tā arī ir tautas avīze. Esmu pārliecināts, ka tās lasītāju loks ar katru gadu paplašināsies. Es gribētu, lai laikraksts “DDD” būtu arī ar pārdesmit tūkstošu tirāžu, jo tas liecinātu, ka latviešu tauta ir pamodusies.

Kārlis Rebiņš, avīzes “DDD” izdošanas aktīvs atbalstītājs:

Divi gadi nav daudz, bet pietiekami, lai sevi parādītu. Laikraksts “DDD” ir ļoti labs, bez kādiem “bet” un liekiem komentāriem. Varu novēlēt tikai to labāko un galvenais – lielāku cirkulāciju, vairāk lasītāju. Domāju, ka, pateicoties laikrakstam “DDD”, viens otrs ir nācis pie prāta un sācis domāt. Lasot interesantās intervijas ar deputātiem un valsts amatpersonām, nākas secināt, ka laikraksts “DDD” un tajā paustās idejas iet uz augšu.

Jānis Zīverts, zemessargs un aizsargs no Ventspils:

Sveicu laikraksta kolektīvu jubilejā!

Avīze ir augusi, tā šodien kļuvusi par laikrakstu ar nopietnu vērienu. Taisnība ir ņēmusi virsroku – publicēties un sniegt intervijas ir uzdrošinājušies arī ievērojami politiķi. Priecē, ka avīze sev piesaistījusi cilvēkus no dažādiem sabiedrības slāņiem.

Uzskatu, ka virziens ir pareizs – trāpīgs. Novēlu tā turpināt un aizvien vairāk pievērsties intervijām. Bet izvērtēšanai aicināt intervējamos pat periodiski no jauna atkal izteikties.

Tātad, paldies, un ar vislabākajiem novēlējumiem uz priekšu!

Skaidrīte Jansone, Iedzīvotāju apvienības “Rīdzinieki” valdes locekle:

Novēlu tāpat turēties arī nākotnē, jo mums, latviešiem, tādi, tik reāli, nacionāli veselīgi noskaņoti cilvēki kā jūs ir ļoti maz palikuši, vismaz viņus nedzird.

“DDD” un avīzes kolektīva nostāja ir atbalstāma no jebkura viedokļa. Cilvēki jūs saprot, praktiski visi atbalsta, tikai bailes viņus attur to skaļi atzīt. Jums ir neapšaubāms atbalsts tautā. Neesmu dzirdējusi, ka kāds pateiktu, ka “DDD” kaut kas nebūtu pareizi. Tā kā viss ir vislabākajā kārtībā! Viss ir absolūta patiesība, taisnība, un es gribu novēlēt turēties tā arī uz priekšu. Mēs atbalstām jūsu domas.

Artūrs Kiršfelds, Mākslinieku savienības biedrs:

Laikraksts ir ar skaidru formu, vajadzīgs un spēcīgs – tas pat nav diskutējams jautājums. Varu teikt vislabāko. Jūsu avīze ir monumentāla, pamatīga.

Jānis Strūģis, Latvijas Aizsargu organizācijas štāba priekšnieks:

Laikraksts “DDD” tagad ir normāli ieņēmis vietu Latvijas presē – pazīstamas personas neatsaka intervijas par aktuālām tēmām, kaut vienam otram sāpīgi, bet vajadzīgi.

Ir uzklausītas arī manas un J. Zīverta domas. Labi, ka tiek lasīta okupantu prese (jāzina, ko viņiem tur māca) un arī rakstīts par viņiem, jo nav jau jāaģitē ne mani, ne kādu citu mūsējo, bet ir vajadzīgs, lai tieši okupanti apjēgtu, kas viņi ir. Un labi, ka vismaz viena avīze neļauj to aizmirst. Nevajag okupantiem dot ilūzijas, ka viņi te paliks.

“DDD” ir kā līdaka dīķī…

Apsveicu “DDD” veidotājus jubilejā! Paldies par laikrakstu!

Laimonis Gedrovičs, ASF “Latvietis” biedrs:

Savu mērķi – dekolonizāciju – jūs esat izvēlējušies par pamatsakni laikrakstam. Šīs nostādnes nav mainījušās, un tas ir ļoti svarīgi. Ir jābūt šādai mērķtiecībai – tā ir pozitīva un vajadzīga.

Edvīns Vegners, mežsaimnieks no Ventspils:

Avīze “DDD” ir spēcīga – patiesa, atspoguļo to, kas tautai visvairāk sāp. Būtībā valdībai pienāktos sniegt atbalstu Aivaram Gardam un Latvijas Nacionālajai frontei cīņā par latviešu tautas interesēm, bet notiek tieši pretējais. Tauta slīgst nabadzībā – 80 procenti dzīvo zem krīzes iztikas minimuma, bet izsaimniekotāji nekontrolēti pilda savas kabatas.

Cienu Aivaru Gardu, un man patīk viņa raksti. No pēdējiem numuriem it sevišķi patīk Līgas Muzikantes intervija ar viņu “Vai jāgaida pilnīgs “kliņķis”?” Patīk arī dzejoļi.

Sveicu laikrakstu “DDD” un vēlu Aivaram Gardam un visam kolektīvām veselību, izturību un gara spēku arī turpmāk!

Paldies!

Steidzīte Freiberga, LNF Ventspils atbalsta grupas vadītāja, Stratēģijas padomes locekle:

“DDD” – ir latviešu dvēsele! “DDD” – ir latviešu ceļa maize!

Latviešu tautas dvēseli plosa zvēru – kangaru, nodevēju, okupantu – melnie “nagi”. Vai latvietis var nejust savas tautas dvēseles sāpi un joprojām okupantu bradātās, piespļaudītās Tēvzemes vaidus? Vai var nesadzirdēt latviešu tautas piesmieto valodu?

To sajuta un sadzirdēja Aivars Garda un Latvijas Nacionālā fronte – to sajuta arī “DDD”. Un to viņi jautā tagad mums – latviešiem, aizvien jūtamāk izsmalcinot mūsu maņu un dzirdi.

Laikraksts “DDD” šodien jau ir pāraudzis Latvijas presi. Ja citi mediji maziskumā mokas nenovīdības un pakalpības valgos, tad Aivars Garda un “DDD” žurnālisti jo pārliecinošāk apliecina savu kompetenci nopietna, saturīga – latviešiem svarīga laikraksta veidošanā.

Pirms diviem gadiem laikraksts bija dzidrs zvaniņš, kas uzskaņoja dvēseles smalkās stīgas, bet šodien jau tas, pieņemoties spēkā, dun, ceļot gulētājus no miega un aicinot: ir laiks doties ceļā uz mērķi – uz Latvijas dekolonizāciju – uz tautas Brīvību!

Sūtu vissirsnīgākos sveicienus LNF priekšsēdētājām Aivaram Gardam, laikraksta galvenajai redaktorei Līgai Muzikantei, Lienei Apinei un visam tā kolektīvam jubilejas reizē, un saku milzīgu paldies par izcilo gara darbu – brīnišķīgo “DDD”!

Nožēlojamie ļaundari ar savu atentātu pret LNF priekšsēdētāju Aivaru Gardu nav guvuši gaidīto, tieši pretēji – latviešu rindas saliedējas.

Lai dun mūsu “DDD” latviešu tautas bendēm un miegamicēm katrā nervu šūnā – pašā sirdī! Visaugstākais lai ir ar jums arī turpmāk!

Ainis Sproģis, LNF biedrs:

Avīze šo divu gadu laikā ir ļoti augusi un pilnveidojusies, ir plašs materiālu klāsts un arī cilvēki to arvien vairāk lasa, “DDD” tautā ir guvis popularitāti.

“DDD” ir ļoti objektīvs laikraksts, kurš atspoguļo lietu patiesumu un būtību – ne tā, kā to dara “lielie” laikraksti.

Andis Lūsiņš (Koknesis), grāmatas “Tautu tiesības” autors:

Laikrakstam divu gadu jubilejā varu tikai novēlēt turpināt iesākto cilvēku izglītošanas un veselā saprāta atjaunošanas jomā. Sabiedrībai ir ļoti veselīgi lasīt laikrakstu “DDD” un domāt par tajā atspoguļotajiem jautājumiem – Latvijas deokupācijas un dekolonizācijas nepieciešamību. Diemžēl ļoti daudzi cilvēki vēl guļ un nespēj novērtēt reālo situāciju. Manuprāt, šodien ikvienam latvietim vajadzētu padomāt, vai šeit ir Latvija vai Krievijas province. Tāpat tikai retais aizdomājas par to, ka Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā ir Satversmes normu pārkāpums.

Vilnis Keris, Latvijas Jūrniecības fonda valdes priekšsēdētājs:

Jūs darāt darbu, kas obligāti ir jādara, bet kuru citi nedara. Ir lietas, par kurām ir jārunā, bet, kā jau teica Aivars Garda raidījumā “Viss notiek”, par tām dažādu iemeslu dēļ runāts netiek. Jums noteikti ir jāsūta ziņas citām avīzēm, tās informējot par jūsu nostāju.

Biruta Sprinģe, ventspilniece:

“DDD” ir vienīgā avīze bez meliem. Šo avīzi cilvēks var lasīt ar patiesu interesi. Latvietim tā ir visnepieciešamākā lasāmviela – informācija par tautas patieso (nožēlojamo) statusu, šodien “brīvajā Latvijā”, kur toni nosaka okupanti. Avīze, protams, ir kļuvusi interesantāka, var teikt – svarīgāka, ar pazīstamu un nozīmīgu cilvēku intervijām.

Paldies Aivaram Gardas kungam, Līgai Muzikantei, Lienei Apinei un pārējām kolektīva dvēselēm par latviešu tautai tik ļoti vajadzīgo – saturīgo “DDD”!

Sveicu avīzes svētkos un vēlu būt arī turpmāk ar mums, latviešiem!

Viktors Mūrnieks, aizsargs, LNF ģenerālinspektors:

Laikraksts kā bērns strauji aug arvien lielāks un pieņemas spēkā un gudrībā. Visu laiku ir jūtams progress un kvalitātes izkopšana. Tas nozīmē, ka katrs numurs ir arvien interesantāks, temati daudzveidīgāki. Vispār ļoti dziļš un godīgs laikraksts. Nevienu citu tādu avīzi Latvijā nezinu, tāpēc arī citas nepērku. “DDD” raksta par visbūtiskāko un pamazām iekaro savu nišu, kas ir ļoti spēcīga un pamatīga.

Novēlu noteikti tā turpināt, augt lielumā tirāžas ziņā, jo latviešiem “DDD” ir ārkārtīgi nepieciešams un vajadzīgs. Es dažkārt iedodu “DDD” izlasīt arvien jauniem cilvēkiem, un visi pēc tam prasa vēl – nākamo un iepriekšējos numurus.

Aivars Brīze, mūziķis:

Jubilejā laikrakstam “DDD” novēlu, lai kurlās ausis sadzird un aklās acis saredz to patiesību, ko pauž katra laikraksta numurs, katrs raksts un vārds. Laikrakstam, bet galvenokārt laikam tieši tautai, novēlu, lai nākotnē “DDD” tirāža būtu vismaz viens miljons.

Gustavs Kalniņš, pensionārs:

Tieši saulainajās maija dienās savu nākamo gadskārtu uzsāks laikraksts “DDD”, kuru abonēju arī es. Šo latviešu tautā iemīļoto laikrakstu visādā ziņā vērtēju ļoti augsti. Šī ir vienīgā avīze, kuru izlasu pilnībā, atsevišķas vietas pārlasu pat vairākkārt. Laikrakstam “DDD” ir jābūt ikviena latvieša – savas tautas patriota – mājas bibliotēkā. Katrs iznākošais avīzes numurs ir stabils ķieģelis augstajam piemineklim, kas greznos mūsu zemi pēc gadu desmitiem. Skaistās “DDD” paustās savas tautas mīlestības idejas dzīvos vienmēr.


« Atpakaļ