GLĀBSIM TUVĀKOS NO HOMOSEKSUĀLISMA PROPAGANDAS!

Aivars Garda

Apgāda “Vieda” Valdes priekšsēdētājs

LNF priekšsēdētājs

Mūsu avīzes lasītājs Aivars Gedroics pirms dažām dienām ieteica man atkārtoti izdot slaveno grāmatu “Homoseksuālisms – cilvēces negods un posts”, kas pirmo reizi tika izdota 2001. gadā. Citādi pederasti un viņu atbalstītāji kļūstot arvien uzbāzīgāki un nekaunīgāki. Atbildēju, ka tam nav līdzekļu. Aivars Gedroics neatlaidās un ieteica izsludināt ziedojumu vākšanu grāmatas atkārtotai izdošanai. Es savukārt atbildēju, ka avīzei “DDD” ir grūti savākt ziedojumus tās izdošanai, kur nu vēl grāmatai.

Apspriedāmies redakcijā un nolēmām: kamēr nav līdzekļu grāmatas atkārtotai izdošanai, mēģināsim dažus konkursa uzvarētāju darbus publicēt laikrakstā “DDD”. Lasītāji varbūt nemaz nezina, ka 2001. gadā apgāds “Vieda” izsludināja konkursu, kura nolikumu atkārtoti publicējam šajā “DDD” numurā. Kā pirmo publicējam konkursa laureāta Aivara Gedroica lielisko darbu.

Lūdzam lasītājus stāstīt visiem par homoseksuālismu kā par izdzimtību. Ir ļoti svarīgi izglābt no homoseksuālisma un tā propagandas kaut vai tikai vienu cilvēku. Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā latviešu sabiedrība ir kļuvusi iecietīgāka pret šo ļaunumu, bet tomēr nav tik deģenerējusies kā dažas ES valstis un Eiropas Savienība kopumā. Stāstiet, ka tolerance pret ļaunumu nav pieļaujama.

Apgāda “Vieda” un Latvijas Nacionālās frontes laikraksta “DDD” darbinieki ir lepni par, ka mūsu darbības rezultātā latviešu tauta nav tik ļoti deģenerējusies kā vadošās Rietumu valstis. Latvijas Satversmē ir norma, ka par laulību ir atzīstama vienīgi vīrieša un sievietes savienība.

Ja bērni avīzes “DDD” lasītājiem jautā: “Kas tie tādi pederasti ir?” – atbildiet viņiem ar konkursa dalībnieka Visvalža Paulusa, kura lielisko darbu arī publicēsim, vārdiem:  “Laikos, kad latviešu cilvēka pasaules uzskatu veidoja nevis samudžinātu terminu lietošana, bet precīza lietu un parādību apzīmēšana, labā un ļaunā pretstati bija izprotami un nepārprotami. Tad lietoja vārdus, kurus šodien nezin kāpēc uzskata par rupjiem. Šī pārprastā smalkuma dēļ mūsu aprakstītā ļaundabīgā tieksme [pederastija] ir ietērpta aizplīvurotos vārdos, kuri mīkstina šo no veselā saprāta un morāles viedokļa nosodāmo iekāri. Kad [latviešu] tauta dzīvoja folkloras ietekmē, tad šādus cilvēkus sauca par dirsā pisējiem. Šis tiešais apzīmējums izraisīja kauna jūtas, kuras varēja iedarboties un atturēt vismaz tos, kas atradās uz robežas.”

Es viņus dēvēju par taisnās zarnas operatoriem vai mēslu kulstītājiem. Juris Lapinskis – par kaku stumdītājiem. Stāstiet, ka vārds “gejs” tiek lietots tamdēļ, ka tam nav nekā kopīga ar šo izdzimteņu reālo nodarbošanos, tamdēļ, lai cilvēki domātu, ka tas nav nekas nosodāms.


VESELĀ SAPRĀTA UN CILVĒCES NĀKOTNES SARDZĒ

Pirms gandrīz 20 gadiem, 2002. gadā apgādā “Vieda” klajā nāca grāmata “Homoseksuālisms – cilvēces negods un posts”, kas tapusi pēc izsludinātā domrakstu konkursa darbu apkopošanas. Publicējam konkursa nolikumu.

Apgāds “Vieda” izsludina radošo darbu konkursu

“LATVIJA BEZ HOMOSEKSUĀLISMA”

Padomju okupētajā Latvijā vīriešu homoseksuālisms – pederastija – bija aizliegts ar likumu. Pēc Latvijas teritoriālās neatkarības atgūšanas iecietīgu attieksmi pret homoseksuālismu pie mums ievazāja Rietumi, ar savu sūtņu – deģenerētu personu palīdzību uzspiežot mums to kā demokrātijas augstāko sasniegumu. Citādus uzskatus pauž Svētie Raksti.

Vecajā Derībā Trešajā Mozus grāmatā teikts:

“Ar vīru tev nebūs gulēt, kā kopā guļ ar sievu; tā ir negantība.” “Neapgānies ar to visu, jo ar to ir apgānījušās tās tautas, ko es izdzīšu jums pa priekšu.”

“Jo visas šīs negantības ir darījuši šīs zemes ļaudis, kas pirms jums bijuši, tāpēc zeme ir apgānīta.”

“Ja vīrs guļ kopā ar vīru, kā tikai mēdz gulēt ar sievu, tad tie abi ir izdarījuši negantību, tiem abiem ir mirtin jāmirst; un lai viņu asinis paliek uz viņiem.”

Dieva pravietis Zaratustra teica: “Vīrietis, kurš ieiet vīrietī vai kurš pieņem vīrieti, ir dēmons. Tādējādi šāds vīrietis upurējas dēmonam, ir dēmona “inkubs” (pasaules sātanisko spēku aģents) un nepavisam nav labāks par dēmonu.”

Marka evaņģēlijā teikts: “Bet, kas Svēto Garu zaimo, tas nemūžam nedabū piedošanu, bet ir sodāms ar mūžīgu sodību. Jo tie sacīja: “Viņam ir nešķīsts gars.”

“Kas nav ar Mani, tas ir pret Mani.” “Jo, kas ir pret Dabu, tas ir pret Kristu – Patiesību.”

Kosmosā mēs nevaram iedomāties kaut ko tik zaimojošu kā homoseksuālisms. Arī dabā, dzīvnieku pasaulē, tādas riebeklības nenotiek. Aktīvais pederasts, ignorējot sievieti, patiesībā uzspļauj tai, zaimo Kosmisko Sievišķo Principu jeb Svēto Garu. Lesbiete, ignorējot vīrieti, zaimo Dievu–Tēvu.

Bīstams ir ne tikai pats homoseksuālisms, kā mēs to redzam no Svētajiem Rakstiem. Ne mazāk bīstama ir sabiedrības tolerantā attieksme pret to un homoseksuālisma propaganda.

Homoseksuālisma uzplaukums mūsdienu pasaulē, Eiropas Savienības valstīs, diemžēl arī mūsu Latvijā, liecina, ka sabiedrības morāli ētiskie principi ir sagrauti, mūsdienu civilizācija ir tuvu bojāejai, līdzīgi kā Sodoma, Gomora, Romas impērija u.c. Vai mums jānolaižas tik zemu kā Vācija un Nīderlande un citas Eiropas Savienības valstis, atļaujot homoseksuālistu “laulības”? Nīderlandē atļauj pat bērnu adoptāciju šādās “ģimenēs”.

Kā tas varēja notikt, ka tik senā kultūras zemē kā Vācija, kas devusi cilvēcei tādus dižgarus kā Gēte, Kants, Hēgelis, Bēthovens un citi, ir notikusi tāda sabiedriskās apziņas deģenerācija? Eiropas Savienība nenosodīja Vāciju un Nīderlandi, tātad atbalsta šīs civilizāciju apkaunojošās parādības. Vai, iestājoties Eiropas Savienībā, mēs nekļūsim tādi paši? Ko tad par Latviju domās veseli, normāli cilvēki?

Kāpēc pret šīm riebeklībām necīnās kristieši? Viņu pasīvā, gļēvā noraudzīšanās uz ļaunumu sabiedrībai nav saprotama. Citādi rīkojās pirmie kristieši. Vai Svētie Raksti nav jāievēro? Cik liels svars būtu kardināla Pujata, arhibīskapu Vanaga un Aleksandra, kā arī citu konfesiju vadītāju vārdam, paustam publiski un neatlaidīgi! Vai mēs gribam Latvijā piedzīvot homoseksuālistu “ģimenes”? Vai tiešām mums pietrūks veselā saprāta un drosmes vienreiz sadūšoties un apturēt homoseksuālisma izplatīšanos? Vai nav pienācis pēdējais laiks apvienot pūliņus šīs parādības izskaušanā? Vai Krimināllikums nav jāpapildina ar pantu “Par homoseksuālisma propagandu un pederastiju”?

Radošo darbu temati:

  • 1.    Homoseksuālisms – normāla parādība vai sātanisms.
  • 2.    Homoseksuālisms – cilvēces kauns un negods – ir jāaizliedz ar likumu.
  • 3.    Vai Latvijai jāiestājas Eiropas Savienībā, kura atbalsta Svētā Gara zaimošanu, atļaujot viendzimuma “laulības”.
  • 4.    Homoseksuālisms – jebkuras civilizācijas deģenerācijas pazīme un bojāejas priekšvēstnesis.

Homoseksuālisma aizstāvjus aicinām bezjēdzīgi nekritizēt šo konkursu. Ja kaut kas nepatīk, tad tie var sarīkot konkursu, kura jautājumi pilnībā atbilstu viņu perversajam pasaules uzskatam un apziņas līmenim, piemēram:

  • 1.    Pederasti – izcilie mēslu kulšanas meistari – sabiedrības virzošais spēks.
  • 2.    Mīlestība starp vīrieti un sievieti – cilvēces kauns un negods.

Redzēsim, kāds būs sabiedrības atbalsts.

Konkursā aicināti piedalīties skolnieki, studenti, jebkurš Latvijas iedzīvotājs un ārzemnieks.

Visi konkursa dalībnieki saņems piemiņas diplomus. Labākie darbi tiks nosūtīti Romas pāvestam Jānim Pāvilam II, ANO, UNESKO, Valsts prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai, Saeimas priekšsēdētājam Jānim Straumem, Ministru prezidentam Andrim Bērziņam. Labākie darbi tiks arī publicēti atsevišķā grāmatā.

Žūrijas komisijas vadītājs

Aivars Garda

Aivars Gedroics “HOMOSEKSUĀLISMS – CILVĒCES KAUNS UN NEGODS – IR JĀAIZLIEDZ AR LIKUMU”


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.9(479), 2021. gada 10.–20. maijsEdit


« Atpakaļ