DDD 10(480)

Iznācis jaunākais laikraksta “DDD” numurs.


Lai saņemtu savā pastkastītē, “DDD” ir iespējams abonēt: •

visās Latvijas pasta nodaļās (Preses izdevuma indekss: 1164) •

internetā: www.abone.pasts.lv •

pa tālr.: 67008001; 27008001 •

“DDD” redakcijā (tālr.: 67140680; e-pasts: ddd@fronte.lv)

Par abonēšanu ārzemēs, lūdzu, interesējieties “DDD” redakcijā klātienē (Rīgā, Lubānas ielā 6 – 4) vai neklātienē pa e-pastu: ddd@fronte.lv vai zvanot pa tālr.: +371 67140680. www.fronte.lv


« Atpakaļ