ZAUDĒTIE MILJARDI

Vilhelms Ļuta, žurnālists

Krievijai ir jāatlīdzina Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem okupācijas rezultātā radītie zaudējumi. Šāda prasība tika izvirzīta 2005. gada 12. maijā pieņemtajā Saeimas deklarācijā. Toreiz, pateicoties profesora Modra Šmuldera aprēķiniem, bija skaidrs, ka materiālie zaudējumi pārsniedz 210 miljardus latu. Papildus vajadzēja novērtēt tikai staļinistu piekopto represiju un genocīda cenu, kā arī dabas resursiem nodarīto skādi un izdevumus krievu armijas uzturēšanai Latvijas teritorijā.

Okupācijas radīto zaudējumu galīgai izskaitļošanai valdība izveidoja speciālas komisijas. Diemžēl šīs komisijas drīz vien savu darbu pārtrauca, jo tām netika atvēlēts nepieciešamais finansējums. Tādējādi pilnīga zaudējumu aprēķina vēl nav.

Pagaidām var ņemt vērā vienīgi pēc Igaunijas aprēķināto okupācijas radīto zaudējumu hipotētisko summu – 500 miljardi eiro. Latvija ir cietusi daudz vairāk par kaimiņiem. Tamdēļ var pieņemt, ka Krievija ir parādā Latvijai ne mazāk par 250 miljardiem latu vai aptuveni 500 miljardus dolāru. Citiem vārdiem sakot, katram Latvijas pilsonim agresors ir parādā vairāk nekā ceturdaļmiljardu dolāru.

Atgūt zudušos miljardus nebūs viegli. Īpaši tas attiecas uz laiku, kamēr Krievijā valdīs Putins, kas PSRS sabrukumu uzskata par globālo pasaules katastrofu. Vecais čekists neatzīst okupāciju un Latviju uzskata par koloniju, kas pagaidām izsprukusi no impērijas.

Vai nākamie Krievijas valdnieki būs citādi? Var gadīties. Atcerēsimies, ka pirmais Krievijas prezidents B. Jeļcins Latvijas okupācija atzina. Otrs Krievijas prezidents D. Medvedevs asi nosodīja PSRS režīmu.

Lai gūtu panākumus zaudējumu atlīdzināšanā, Latvijai kopā ar Lietuvu, Igauniju un citām ES valstīm ir jāvienojas kopīgās prasībās pret Krieviju, jāvēršas ANO un citās starptautiskās organizācijās. Ir jāpanāk, ka Krievija ievēro starptautiskos likumus, kas noteic, ka kara un genocīda noziegumiem nav noilguma.

Vācija par saviem nodarījumiem citām valstīm kompensēja visus materiālos zaudējumus. Par katru genocīda upuri hitlerieši samaksāja 75 tūkstošus dolāru. Arī staļiniešiem par 200 tūkstošiem nogalināto latviešu pienākas šķirties no 15 miljardiem dolāru.

Pašreizējie Latvijas politiķi atturas runāt un gādāt par okupācijas radīto zaudējumu atlīdzināšanu. Tādējādi Krievijai tiek ļauts nolaupītos miljardus paturēt savā ziņā, lai turpinātu bruņoties un iebrukt Ukrainā, Gruzijā un citās valstīs. Sanāk tā, ka mūsu politiķi būtībā ir Krievijas agresijas līdzdalībnieki.


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.4(474), 2021. gada 26. februāris–11. marts


« Atpakaļ