“LAI ĀTRĀK IESTĀJAS ŠAMBALA,” ATBILDĒJA ĻEŅINS

Nikolaja Rēriha glezna “Maitreija”, 1928.

Aivars Garda: Agni Jogas grāmatas “Vienkopa” (krieviski – “Obščina”) Mongolijas izdevumā 1927. gadā daudzviet ir minēts Ļeņins, mazāk Markss, un skaidrots Ļeņina grūtais, nejēgām neizprotamais uzdevums. Lūk, viens citāts:

“Nāksies sastapties ar cilvēkiem, kuri smiesies pie jebkura viņiem nesaprotama vārda. Viņu uztveršanas aparāts ir pārklāts ar tumsonības tulznām. Piemēram, ja viņiem pateiktu: “Šambala”, – viņi uztvers šo reālo jēdzienu kā māņticības fetišu. Ne tā rīkojās Markss un Ļeņins. Jau Teicu, ka Mūsu pārstāvji apmeklēja Marksu Londonā un Ļeņinu Šveicē. Skaidri tika izrunāts vārds “Šambala”. Dažādos laikos, bet vienādi abi vadoņi pajautāja: “Kādas ir Šambalas laikmeta pazīmes?” Atbildēts tika: “Patiesības un Pasaules Kopienas laikmets.” Abi vadoņi vienādi sacīja: “Lai ātrāk iestājas Šambala.” Ar vadoņu vārdiem mērām sekotājus. Nevaram iekļaut marksismā un ļeņinismā tumsonības šaurību. Ja nejēga uzdrīkstēsies nosaukt sevi par marksistu vai ļeņinistu, bargi sakiet viņam: “Acīmredzama kopienas pamatu nodevība.”” (Община, 198. lpp.)


Ieskats diskusijā sociālajā vietnē “Draugiem.lv”

Modris Slava: …Šambala esot atzinusi Ļeņinu un komunismu par labiem esam. Garda, piemēram, saka, ka Ļeņins latviešiem neko sliktu neesot nodarījis, tikai labu…

Un Garda varbūt varētu paskaidrot, kādēļ turpmākajos grāmatas “Obščina” izdevumos vairs nav ne Ļeņina, ne komunisma slavinājumu? Vai nebūtu iespējams, ka Hierarhija ir mainījusi savus uzskatus par tiem?

Aivars Garda: Es jau atbildēju savā intervijā (skat.: “Ļeņina noslēpums”, “DDD” Nr.17(439), 2019. gada 13.–16. septembris). Ja jau Slavam, kurš apgalvo, ka ir Maitreijas piekritējs, ir šaubas par Maitreijas Teikto par Ļeņinu, tad ko var gaidīt no citiem cilvēkiem? Cilvēki ir aizspriedumaini un nav tendēti uzticēties Hierarhijai. Muļķi paši sev ir vislielākie hierarhi, Slava to taču zina.

Lai Slava izlasa uzmanīgi “Vienkopu” – Rīgas izdevumu. Šajā izdevumā par komunismu ir teikts tikai labais, nosodīta tika tikai Padomju Savienības politika, kurā no patiesā komunisma nebija ne smakas. Kamēr vēl bija dzīvs Ļeņins, viņš paspēja ieviest jauno ekonomisko politiku, kurā bija kooperācijas elementi, bet Staļins, kā zināms, to likvidēja.

Nav iespējams, ka Hierarhija būtu mainījusi savus uzskatus. Hierarhijas Augstie Sūtņi Nikolajs Rērihs dzīvoja līdz 1947. gadam, bet Helēna Rēriha līdz 1955. gadam. Tādā gadījumā Hierarhija paziņotu savu Lēmumu caur saviem Sūtņiem. Kā arī tiktu izdarīti labojumi Mācībā (Agni Jogā), kamēr Mācības līdzautore un pierakstītāja to varēja izdarīt. Tas nav noticis, tātad Hierarhijas Uzskati par Ļeņinu un komunismu nav mainījušies.

Turklāt nākamajās Agni Jogas grāmatās ir stāstīts par nākotnes sabiedrību kā kooperāciju. Bet grāmatās “Brālība” un “Pārpasaulīgais” ir stāstīts par vēl augstāku sabiedrības attīstības pakāpi par komunismu, proti, par Brālību.

Modris Slava: Tu atkal laikam neesi uzmanīgi izlasījis to, ko es esmu rakstījis gan par Ļeņinu, gan par Hierarhijas attieksmi pret to. Gan arī par Marksu. Es nebūt neapšaubu Šambalas viedokli…

Liene Apine: Vajag rūpīgāk izlasīt to, ko laikrakstā “DDD” teica Aivars Garda. Līdz šim īsts komunisms nemaz nav bijis.

Kristus deva Mācību diviem tūkstošiem gadu. Kādēļ gan šoreiz Valdonim tērēt laiku, dodot Mācību tikai trīsdesmit? Apgalvot, ka Agni Joga dota tikai nieka trīsdesmit gadiem, manuprāt, ir, maigi izsakoties, stulbi.

Dzīvās Ētikas Mācība (Agni Joga) – Kristus Mācības nākamā pakāpe – tika dota gandrīz 2 tūkstošus gadus vēlāk.

Modris Slava: Jā, jā īsts komunisms neesot bijis… Tomēr pastāvēja arī kaut kas konkrēts, ko sauca par komunismu, un, ja tas ir pats sevi izbrāķējis, tad laikam jau nosaukumu vajadzēs mainīt, lai nemodina nepatīkamas asociācijas… Toties PSRS, kurā atbildība par sabiedrības kapitāliem bija atdota padomju ierēdņu patvaļas ziņā, nekāda īsta atbildība par viņiem uzticēto sabiedrības īpašumu nebija vērojama.

Aivars Garda: Tu tagad pats pilnīgi pamatoti nokritizēji Padomju Savienības “komunismu”.

Modris Slava: Es tev neesmu ienaidnieks, Aivar.

Aivars Garda: Maitreija-Kristus uzskatīja par vajadzīgu nemainīt komunisma nosaukumu! Vai Viņam bija jāpalūdz Modra Slavas viedoklis par komunisma nosaukumu un tad jāizpilda Slavas prasība mainīt komunismu pret kaut ko citu? Jo Modrītim, lūk, tas izsauc nepatīkamu asociāciju… Vai Modris Slava vispār apzinās, ko raksta!…

Modris Slava: Man atkal tevi būtu jāsauc nejaukā vārdā… Visās Agni Jogas grāmatās pēc “Kopienas” (Man šis vārds patīk labāk nekā “Vienkopa”…) izdevuma Mongolijā nav slavēts ne komunisms, ne Ļeņins. Un savas rupjības paturi sev, tu esi manā profilā, un es tevi varu arī nobloķēt.

Aivars Garda: Vari droši bloķēt, jo tāpat jau pats nevari atbildēt pēc būtības. Otrkārt, kur Tu saskati rupjību? Tu gan esi rupjš, jo neproti uzrunā lietot vārdiņu “tu” ar lielo burtu. Par “Vienkopu” es esmu vainīgs, ha, ha, ha, jo nepaprasīju Tavu viedokli… Vienkopa un kopiena, un komunisms ir sinonīmi, ja vēl nezināji.

Modris Slava: Gribēji gan, bet nebloķēšu, tikai dzēsīšu tavus komentārus, kad pāršausi pār strīpu. Uz ko es nevaru atbildēt pēc būtības, konkrētāk nevari? Un tu neatbildēji uz jautājumu, kādēļ citos Agni Jogas izdevumos, izņemt Mongolijas, nav slavēts ne Ļeņins, ne komunisms?

Aivars Garda: Tu jau nejautāji. Bet es jau teicu, ka Rīgas izdevumā komunisms ir tikpat slavēts kā Mongolijas izdevumā. Rīgas izdevumā nav ziņu par Ļeņinu. Tā ir atšķirība. Nekā cita. Lasi pats un pārliecinies, ka nemeloju.

Modris Slava: Paskatīšos.

Un uz ko es nevaru atbildēt pēc būtības?

Dzintra Žīgure: Gardam. Vai varu lūgt pievienot kaut vienu citātu no Rīgas izdevumiem, kurā būtu slavēts komunisms? Protams, norādot konkrēto izdevumu, kārtas numuru un lappusi, lai varu salīdzināt ar izdevumiem, kuri ir man.

Liene Apine: Žīgurei. Dzīvās Ētikas Mācībā (Agni Jogā) ir daudz paragrāfu, kuros norādīts uz kooperāciju un vienkopu, Brālību un sadarbību. Iesaku izlasīt grāmatu “Dzīvās Ētikas Mācība. Ceļavārdi Vadonim” – tur atradīsiet atbildes uz daudziem jautājumiem par kooperāciju jeb komunismu.

Lūk, tikai daži Mācības paragrāfi, kuros runāts par kooperācijas (kas ir sinonīms komunismam): “Vienkopa”, 62., 106., 191., 269., 271., 272.; “AUM”, 422., 423., 424.; “Brālība”, 541., 566., 605.; “Hierarhija”, 416.; : Ugunīgā Pasaule” II, 57. un daudzi citi

Šo vēlos īpaši nocitēt (Morijas Dārza lapas. Apskaidrība. Otrā daļa IV, 21):

“[..] Ir nolemts turpmāko likteni veidot gara kooperācijas dzīves apstākļos. Grūtības rada jaunais cilvēces iedalījums. Agrākais primitīvais dalījums kastās, šķirās un profesijās tiek aizstāts ar sarežģīto atšķirību pēc gaismēnas. Līdzīgi attīrītam komunismam, nākotne tapdama atlasīs labākos cilvēces slāņus. Nevērojot detaļas, jāīsteno vispārējā gaismēna – gluži kā iesaukums jaunā armijā.

Cik grūti ir atlasīt, nelietojot īpašas mērauklas!”

“Vienkopa”, 271:

“Kooperatīvs ir nevis veikals, bet gan kulturāls iestādījums. Tajā var arī tirgoties, bet pamatā jābūt apgaismības principiem. Vienīgi šādā ievirzē kooperācija piemērojama jaunajā dzīvē. Šāds apvienojums nav viegls, jo cilvēki pieraduši tirdzniecību saistīt ar mantkāri. Šos maldus iznīdēt ir grūti. Bet ar skolas palīdzību neatliekami jāizskaidro veselīgas apmaiņas jēga. [..]”

“Vienkopa”, 272:

“Miers ir sadarbības kalngals. Zinām daudzus vienādas nozīmes jēdzienus: sadarbība, sadraudzība, vienkopa, kooperatīvs. Tie ir paši sirsnīgākie un visvairāk vienojoši pamati – gluži kā bākas tumsā. [..]”

Iesaku izlasīt arī grāmatas “Apskaidrība” trešās daļas, II, 14. paragrāfu, kurā Valdonis saka: “Gribu redzēt kooperāciju nevis rakstos un apgalvojumos, bet gan darbībā. [..]”

Dzintra Žīgure: Pārlasīju dotos paragrāfus vēlreiz. Jūsu slavinātā komunisma piesaukšanu neatradu…

Aivars Garda: Žīgurei. Es palūdzu Lienei Apinei atrast un nosūtīt Jums paragrāfus, kuros ir runa par komunismu.

Jo Dzintra Žīgure laikam līdz galam nesaprot, ka ne Valdonis Maitreija, ne arī mēs nerunājam par “komunismu” – bijušo tā saucamo komunistu jeb, precīzāk, kompartijas biedru izpratnē. Valdonis runā par komunismu tikai Viņa Paša izpratnē. Mēs pievienojamies Maitreijas izpratnei.
Otrkārt, vai tiešām arī Jūs esat tikpat neapķērīga kā Modris Slava un nesaprotat, ka kooperācija un komunisms ir sinonīmi? Un tieši tādu Modru un Dzintru dēļ vārdu “komunisms” Valdonis lieto reti. Bet pat grāmatā “Apskaidrība” Maitreija lieto šo vārdu “komunisms”. Vai tiešām Jūs to neredzat? Ja vēl pēc šiem paragrāfiem Jums nav skaidrs, tad nezinu, kā var Jums palīdzēt?

Jūs slikti lasāt grāmatu “Vienkopa”, ja nesaskatāt Valdoņa Maitreijas kritiku padomju režīmam.

Turklāt Žīgurei ir jāsaprot, ka Agni Jogas Autoram Maitreijam nav nekā kopīga ar Modra Slavas un Krēmes iedomu augli Maitreiju. Respektīvi, tas Maitreija, kuru piemin Slava caur Krēmi, nav Valdonis Maitreija.

Ja esat Modra draugs, tad palīdziet savam guru tikt vaļā no šiem bīstamajiem maldiem, kas var novest viņu līdz apsēstībai. Jūs taču redzat, ka Mācības valoda nav žurnāla Share International valoda.

Dzintra Žīgure: Pilnīgi garām, Gardas kungs… Kooperācija ir sadarbība, bet komunisms var arī nebūt sadarbība, kā to redzējām PSRS izpildījumā. Lozungos viens, darbos – pilnīgi cits.
P.S. Tādas grāmatas “Vienkopa” man nav, tādēļ nevaru to lasīt ne labi, ne slikti. Man ir grāmata “Brālība”, “AUM”, “Sirds”, “Pārpasaulīgais” u. c.

Aivars Garda: Tad jau Dzintra Žīgure nezina, kā padomju iekārtu kritizē Valdonis Maitreija. To var labot. Grāmata “Vienkopa” vēl ir pieejama grāmatnīcās. Domāju, ka arī internetā. Tikai pēc tās izlasīšanas Žīgure sapratīs, ka arī Valdonis kritizēja komunisma trūkumu jeb “komunismu” PSRS izpildījumā.

Diskusija publicēta saīsināti


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.6(476), 2021. gada 26. marts–8. aprīlis


« Atpakaļ