Prom gads

Prom atkal gads, un jaunais līdzi vācis

To ļaunumu, kas grib, lai zeme mirst.

Šis ļaunums – zinām – ir no tumsas nācis,

Vien Gara zobens var to pušu cirst.

Šo Gara zobenu lai trinam asu,

Un tā, lai tumsas mošķiem ļipa trīc.

Bet zemi savu neļausim ģērbt basu – 

Prom triecam okupantus, lai aust rīts!

Vispirmais darbs ir savas tautas labā,

Tā cementējam pirmos kāpienus.

Un gara krātās pērles, sirds ko glabā, –

Mirdz, rādot ceļiniekam virzienus.

Lai tiecamies uz virsotnēm bez mitas,

Un gara spārni tad uz augšu nes –

Ar sirdsuguni, iespējas nav citas –

Sniegt ugunīgās, Tālās Pasaules.

SteidzītePublicēts laikrakstā “DDD” Nr.1(471), 2021. gada 15.–28. janvāris


« Atpakaļ