Liberastu kroplīgās domāšanas bacilis

Liene Apine


ASV Pārstāvju palātas spīkere, Demokrātu partijas pārstāve Nensija Pelosi (Nancy Pelosi) ierosinājusi 117. kongresam (sasaukumam) veikt grozījumus Pārstāvju palātas Kārtības rullī. Grozījumi definēti kā nepieciešamība aizstāt “dzimumu definējošus izteikumus” ar “dzimum-neitrālām” definīcijām.

Demokrātu ierosinātie grozījumi, pēc Pelosi teiktā, “mainot vietniekvārdus un ģimenes locekļu apzīmējumus, [..] godinās visas dzimumu identitātes”. Tādi jēdzieni kā “tēva” un “māte” tiks aizstāti ar “vecāki”. “Brālis” un “māsa” nomaināmi uz “viena vecāka bērni”. Apakšpalātas locekļiem turpmāk, runājot par saviem “vīriem” vai “sievām”, būs jālieto “laulātais” (ņemiet vērā, ka angļu valodā lietvārdiem nav dzimtes), bet, ja vēlēsies pieminēt savu dēlu vai meitu, tad jāizmanto vārds “bērns”. Būs jāizvairās lietot arī tādi termini kā “chairman” un “chairwoman”, kurus latviski tulkojam kā priekšsēdētājs un priekšsēdētāja. Angliski šie vārdi tiek veidoti no divu vārdu “chair” (krēsls) un “man”/“woman” (vīrietis/sieviete) savienojuma. Turpmāk būs jālieto tikai “chair”, ko latviski tulkojam kā krēsls.

Ar ironiju – es gan piekristu vairākiem konservatīvajiem amerikāņu politiskajiem komentētājiem, kuri iedrošinājuši liberastus būt drosmīgākiem savos lēmumos, pārskatot angļu valodas vārdu veidošanu un gramatiku. Piemēram, angļu valodā vārds “man” latviešu valodā ir tulkojams gan kā vīrietis, gan cilvēks. Domāju, ka, sekojot liberastu “loģikai”, vajadzētu izdot likumu, ka turpmāk vārds “man” un uz tā pamata veidotie vārdi ir jāizslēdz no angļu valodas. Tāpat ir jāizvairās lietot visi tie vārdi, kas varētu pat raisīt asociācijas ar vāru “man” (vai tā daudzskaitļa formu “men”). Pie tiem noteikti būtu jāpieskaita plaši lietotais “Amen”. (Vispār jau Bībele ir jāizņem no apgrozības, jo tur ir ļoti daudz dzimumu identificējošu terminu.)

Vairāki ASV politiskie komentētāji, kuru vērtību sistēma nav sašķobījusies liberastu vējos, uzskata, ka Demokrātu partijas kontrolētās Pārstāvju palātas absurdie lēmumi ļaus 2022. gada vēlēšanās republikāņiem iegūt vairākumu. Cerēsim uz amerikāņu veselo saprātu…

Šķiet, ka līdz ar Baidena uzvaru ASV prezidenta vēlēšanās, liberastu idiotismu maisam gals ir vaļā. Bīstamais bacilis, kas noēd jebkādu spēju loģiski domāt, atšķirt labu no ļauna, pareizu no nepareiza vēl ātrāk par kovidu izplatīsies visā pasaulē. Turklāt pret šādu domāšanu izkropļojošu bacili nekāda vakcīna nederēs. Tieši šāds bacilis iznīcinājis Satversmes tiesas tiesnešu prātus.

Arī Saeimas administrācijā, šķiet, plosījies šis bacilis, jo, piemēram, Saeimas darbinieki par samaksu varēja iegūt veselības apdrošināšanu arī saviem radiniekiem (līdz šim: vīram vai sievai, bērniem, vecākiem) – tagad šim “radinieku” pulkam ir piebiedrojies arī “kopdzīves partneris”. Interesanti, kā šāda partnerība pierādāma?

Droši vien nebūs ilgi jāgaida, ka arī Latvijā spiedzošās “zilzeķes”, bezdzimumu pārstāvju partijas pieprasīs ieviest “dzimum-neitrālu” valodu, aizliedzot vismaz valsts varas pārstāvjiem lietot tādus vietniekvārdus kā viņš, viņa vai tādus vārdus kā vīrietis, sieviete, māte, tēvs utt., u.tpj. Tas gan vairāk atgādina modernāku Orvela darbā “1984” aprakstītos totalitārisma režīma valodas ierobežojumus, kuru mērķis bija iegrožot domāšanu.

Tieši centieni izkropļot domāšanu un morāles vērtības ir pamatā visiem absurdajiem lēmumiem par “dzimum-neitralitāti” un “viendzimuma ģimeni”. Tādēļ ikvienam ir jāapzinās, cik svarīgi ar visiem spēkiem saglabāt veselo saprātu un palīdzēt to izdarīt arī citiem – radiem, draugiem, paziņām.


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.1(471), 2021. gada 15.–28. janvāris


« Atpakaļ