“DDD” REDAKCIJAS VĒSTULE LASĪTĀJIEM

Cienījamais lasītāj!

Sācies atkal jauns gads. Laikraksta “DDD” redakcija sirsnīgi pateicas Jums par uzticību un par piedalīšanos laikraksta “DDD” izdošanā. 2021. gadā vēlam Jums stirpu veselību, daudz spēka, gara degsmi, izturību un pārliecību latviešu tautas vissvarīgāko nacionālo centienu iedzīvināšanā!

Jau pirms gada rakstījām, ka laikraksts “DDD” ir viena no piecām Latvijas mēroga avīzēm (pārējās ir reģionu avīzes), taču atšķiras no citiem masu medijiem ar to, ka netiek izdots peļņas nolūkos, bet gan tādēļ, lai veicinātu latviešu tautas atmošanos un izpratni par notiekošajiem procesiem mūsu valstī un pasaulē. Mūsu avīzē var patiešām izlasīt to, ko citos medijos atrast nav iespējams, jo ar savām publikācijām ejam pret straumi – globālo lielkapitālistu diktātu.

“DDD” izdevēja ir nevis komercsabiedrība, bet nevalstiska organizācija – biedrība “Latvijas Nacionālā fronte”, kurā žurnālisti strādā uz brīvprātības pamata, algu vai honorāru par rakstiem nesaņemot. Taču laikrakstam “DDD” regulāri ir vajadzīgi līdzekļi samaksai par tipogrāfijas, grāmatvedības, sakaru pakalpojumiem, automašīnas, datortehnikas uzturēšanu, telpu īri un tamlīdzīgiem obligātiem maksājumiem, kas nepieciešami avīzes darba nodrošināšanai. Tamdēļ arī šogad vēršamies pie mūsu lasītājiem cerībā, ka ne tikai mums, avīzes redakcijai, bet arī pārējiem latviešiem ir nepieciešama patiesības izplatīšanās.

Pie mums Latvijā milzu summas tiek ieguldītas, lai ar preses palīdzību latviešus apstulbotu. Un tieši tāpēc mūsu mazajā Latvijā ir diezgan daudz cilvēku, kas vēl joprojām nezina par “DDD” eksistenci – par to, ka ir preses izdevums, kurš izglīto un cenšas atmodināt latviešus. Kāpēc nezina? Tāpēc, ka plutokrātu finansētie masu saziņas līdzekļi par mūsu centieniem klusē, bet mums pietrūkst finanšu resursu, lai avīze “DDD” nonāktu ikvienā mājā, kur prot lasīt, kā tas savulaik notika Gandija laikā Indijā ar viņu nacionālo presi.

Lai nodrošinātu laikraksta “DDD” pastāvēšanu, esam bijuši spiesti paaugstināt abonēšanas un pārdošanas cenu. Lai mūsu lasītāji piedod šo soli! Tomēr ar to nepietiek, jo neviens preses izdevums nespēj pastāvēt bez finanšu ieguldījuma ziedojumu vai reklāmu veidā. Laikraksta pārdošanas un abonēšanas cena ir par zemu, lai samaksātu visus nepieciešamos rēķinus.

Tādēļ arī šogad vēršamies pie Jums, lasītāj, ar aicinājumu iesaistīties laikraksta “DDD” izdošanā un tādējādi tās atpazīstamības vairošanā. Šajā nolūkā piedāvājam regulāri katru mēnesi “DDD” izdošanai ziedot kādu noteiktu naudas summu – pēc savām finansiālajām iespējām.

Par regulāriem ziedojumiem 2021. gadā pateiksimies ar dāvanu 2022. gadā.

Ja lasītājs katru mēnesi būs ziedojis 3 eiro vai 36 eiro gadā,

tad 2022. gadā saņems dāvanā “DDD” abonementu 3 mēnešiem.

Ja lasītājs katru mēnesi būs ziedojis 5 eiro vai 60 eiro gadā,

tad 2022. gadā saņems dāvanā “DDD” abonementu 6 mēnešiem.

Ja lasītājs katru mēnesi būs ziedojis 10 eiro mēnesī vai 120 eiro gadā,

tad 2022. gadā saņems dāvanā “DDD” abonementu 9 mēnešiem.

Ja lasītājs katru mēnesi būs ziedojis 15 eiro vai 180 eiro gadā,

tad 2022. gadā saņems dāvanā “DDD” abonementu 12 mēnešiem.

Cerot uz sadarbību arī 2021. gadā,

Laikraksta “DDD” galvenā redaktore

Līga Muzikante


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.1(471), 2021. gada 15.–28. janvāris


« Atpakaļ