GAIŠUS ZIEMASSVĒTKUS UN GARA DEGSMI JAUNAJĀ GADĀ!

“Patiesībā ne daudzi stingri gari ir vajadzīgi, lai mainītu bezcerīgo stāvokli. Ne daudzas liesmainas sirdis var stāties pašaizliedzīgā sardzē un novīt stipru aizsargtīklu.” – tā teikts Agni Jogā (Sirds, 475.). Ar šajos vārdos ietverto uzmundrinājumu laikraksta “DDD” redakcija sveic savus lasītājus Ziemassvētkos un Jaunajā gadā. Kaut arī skaita ziņā esam mazākumā, tomēr ārēji bezcerīgo latviešu tautas un valsts stāvokli ir iespējams mainīt – ja vien mums visiem pietiek gara stingrības un pašaizliedzības.

Aizvadot 2020. gadu, īpašs paldies un sveicieni tiek sūtīti tiem “DDD” lasītājiem, kuri ir atsaukušies gada sākumā publicētajam aicinājumam ziedot un tādējādi piedalījušies avīzes izdošanā. Jūsu sniegtais materiālais atbalsts ir ļoti svarīgs, lai “DDD” spētu pastāvēt un tajā publicētās idejas sasniegtu arvien jaunus lasītājus. Tas būs svarīgs arī nākamajā gadā. Kā pateicību par piedalīšanos avīzes izdošanā ziedotāji saņems “DDD” abonementu. Tāpat arī tie, kas 2021. gadā ziedos laikrakstam “DDD”, saņems avīzes abonementu 2022. gadā.

Jaunajā gadā ikvienam latvietim un latviešu tautas patiesajam draugam novēlam aktīvi pārdzīvot šo laiku, saglabājot skaidru prātu un sirdi pašam un cenšoties pamodināt citus latviešus. Šobrīd ir jānotur dzīva ideja par latviešu tautas tiesībām atbrīvoties no ārējiem un iekšējiem ienaidniekiem – veikt deokupāciju, dekolonizāciju, deboļševizāciju. Tas nebūt nav viegli, jo šim procesam pretī stāv globālais lielkapitāls, kuram ir savas intereses Latvijā. Taču, kā apliecina Agni Joga, “ne daudzi stingri gari ir vajadzīgi, lai mainītu bezcerīgo stāvokli”. Tādēļ savās domās, jūtās un darbos vēl stingrāk, drosmīgāk un pašaizliedzīgāk iestāsimies par latviešu tautas tiesībām dzīvot brīvā Latviešu valstī.

Par tiesībām atbrīvoties no ārējiem un iekšējiem ienaidniekiem ir jārunā. Arī Jaunajā gadā abonējiet, pērciet un izplatiet plašāk laikrakstu “DDD”, lai Latvijas domtelpa piepildās ar taisnīgajām prasībām. Tie, kas lieto internetu, lai iesaistās un paši veido diskusijas par šīm vissvarīgākajām problēmām sociālajās vietnēs! Kautrība, nedrošība un bailes ir jāmet pie malas, jo mums ir jāizcīna cīņa par latviešu tautas un valsts dzīvību.

“DDD” redakcija


« Atpakaļ