Tēvzemei

Mums Tēvzeme mīļa un dārga,

Kā spoža zvaigznīte mirdz.

– Lai viņu Visvarenais sargā!

Mēs lūdzam visi no sirds!

Lai sargā no posta un kara,

Lai Latvija uzplaukst un zied!

Un dziesmotās pagātnes varā,

Lai latvju jaunatne dzied!

No teikas uz Latvijas valsti,

Nāk latvji – Lāčplēša cilts.

Mēs esam valsts īstenie balsti,

Tās gaišās nākotnes tilts.

Ak, Latvija, bezgala skaistā!

Tavs karogs sarkans un balts,

Mūs Daugava, māmuļa, saista,

Mums jūra nemierā šalc.

Jānis Rīts


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.22(468) [2020. gada 27. novembris–10. decembris]


« Atpakaļ