Latvieti, vai izturēsi?

Latvieti, tas rūgtums – sveša vara

Ar naidu tavā mutē lēja:

Daudzreiz malkiem bij jānorij,

Ja izspļaut nevarēji.

Tas rūgtums – sveša vara

Gadu desmitiem dvēselē sēja…

Melu viļņus pāri tev trieca,

Izturēji, tevi nesalieca!

Tas rūgtums – sveša vara

Ļaunuma pilna tavu klēpi dzēla:

Mira tavas meitas un dēli…

Visus iznīdēt nepaspēja.

Simtkārtīgs rūgtums –

Tautas nodevēji ar svešajiem

Kopā melnākos darbus dara…

Vai izturēsi nodevības svaru?

Latvieti, nodevēji tautai nedara godu!

V.M.Jēkabsone


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.21(467) [2020. gada 6.–26. novembris]


« Atpakaļ