Redaktores vēstule lasītājiem

No kreisās: Maija Redele, Steidzīte Freiberga, Līga Muzikante, Aivars Garda un Liene Apine

Godātie “DDD” lasītāji!

 

Pavisam drīz Latvijas Pastā sākies preses abonēšana 2021. gadam. Kā jau ierasts, arī nākamajam gadam laikrakstu “DDD” būs iespējams abonēt jebkurā pasta nodaļā vai internetā: www.abone.lv.

“DDD” veidotāji sirsnīgi pateicas ikvienam lasītajam, kurš ir atsaucies mūsu aicinājumam piedalīties laikraksta izdošanā ar savu ziedojumu vai vēl tikai plāno to darīt. Kā solīts iepriekš, ikviens ziedotājs atbilstoši ziedojuma apmēram kā mūsu pateicību saņems “DDD” abonementu par iepriekšējo cenu. Tas ir īpaši svarīgi, jo 2021. gadā esam spiesti palielināt mūsu avīzes abonēšanas maksu. Kamēr komerciālie preses izdevumi no valsts saņēma finansiālu atbalstu kovida afēras radītās krīzes dēļ, tikmēr, kā jau rakstījām, laikraksts “DDD” uz šo naudu nevarēja pat pretendēt. Iemesls bija gauži banāls – valsts pabalstu spēja iegūt tikai tie drukātie mediji, kuros žurnālisti saņem algu.

Laikraksts “DDD” ir viena no piecām Latvijas mēroga avīzēm (pārējās ir reģionu avīzes), taču atšķiras no citiem masu medijiem ar to, ka netiek izdots peļņas nolūkos, bet gan tādēļ, lai veicinātu latviešu tautas atmošanos un izpratni par notiekošajiem procesiem mūsu valstī un pasaulē. “DDD” izdevēja ir nevis komercsabiedrība, bet nevalstiska organizācija – biedrība “Latvijas Nacionālā fronte”, kurā žurnālisti par savu darbu atalgojumu nesaņem vairāk nekā 18 gadus. “DDD” žurnālisti strādā brīvprātīgi, tāpēc neatbilda konkursa nolikumam, kas paredzēja drukāto masu mediju starpā sadalīt kovida dēļ valsts piešķirtos finanšu līdzekļus. Taču zaudējumi, kas tika radīti ar mazumtirdzniecības apjomu samazināšanos un citiem krīzes izdevumiem, mūsu avīzei neatšķiras no citām drukātajām avīzēm. Mūsu lasītāju ziedojumi diemžēl šos neparedzētos zaudējumus un obligātos izdevumus, kas nepieciešami avīzes darba nodrošināšanai, nespēj pilnībā nosegt. Nākas secināt, ka lasītāju – ziedotāju – atbalsts nav bijis tik liels, lai varētu nepaaugstināt laikraksta cenu.

Iepriekš minētais iemesls paskaidro, kādēļ “DDD” redakcija nolēma paaugstināt abonēšanas maksu 2021. gadā. Līdzīgi tiek plānots paaugstināt arī mazumtirdzniecības cenu. Mēs ceram uz mūsu lasītāju izpratni un atbalstu, aicinot piebiedroties mūsu visu kopīgajam darbam, kas vērsts uz to, lai latvieši neaizmirstu svētās tiesības un pienākumu no savas valsts padzīt ārējos ienaidniekus. Lai dekolonizācija realizētos, ir nepieciešams stāties pretī tautu degradējošajai informācijai. Laikraksts “DDD” ir vienīgais medijs, kurš veic šo uzdevumu.

 

Cerot uz sapratni un sadarbības turpināšanos,

laikraksta “DDD” galvenā redaktore

Līga Muzikante

 

 

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.18(464) [2020. gada 25. septembris–8. oktobris]


« Atpakaļ