Eiropas Savienības ēnā – saule!

Klaudija Tiltiņa

Žurnālistu savienības biedre,

Brīva žurnāliste

 

Okupācijas laikā Latvijas tauta intelektuāli, ekonomiski un emocionāli tika degradēta. Latviešu apziņā notika tektoniskas pārmaiņas, jo izsīka pašcieņas jūtas. Garīgi aizlauztā laikā tika iedragāta morāle un bija spēcīgs trieciens mentalitātei.

Formāli sabiedrībā ir divi nevienlīdzīgi slāņi. Sabiedrības noslāņošanās sasniegusi nepieļaujamus apmērus. Sociālā vide ir ārkārtīgi trausla un nenoteikta.

Plaisa starp valsts administrāciju, pārvaldi un iedzīvotājiem aizvien palielinās. Reņģēdājiem sociālais lifts nepaceļas augstāk par otro stāvu, jo tur vispār nav spiedpogu. Toties lifts joņo augšup pa partiju līnijām, bet dažiem ir pretīgi doties tajā virzienā. Pārāk dažādi ir labā un taisnības etaloni.

Latvijā uzkrāto problēmu apjoms atgādina ceturtās stadijas onkoloģiju. Latvieši ir saindēti ar propagandu. Valda bailes, apātija un vilšanās. Ciešanas cementē dvēseli, tā vairs nevar attīstīties. Šeit īpaša nosliece ir uz sociālo populismu. Sociālā populisma kults vienlaikus ar nabadzības kultu deformē valsts attīstību. Šīs parādības tautas apziņā rada ne mazākus draudus kā koloniālā domāšana.

Kopš neatkarības pasludināšanas Latvijā nav novērtas un joprojām netiek risinātas okupācijas problēmu sekas. Klāt nāk cita problēma – Rietumu ietekme, kur trūkst vienotas spēcīgas intelektuālās frontes. Rietumos garīgā nabadzība tiek kompensēta ar ārēju etiķeti, civilizēti tehnisku raibumu, ar emociju izraisošu krāsu spilgtumu un dārdiem.

Latviešu garīgums atspoguļo gadu simteņos izlolotās nacionālās vērtības, un tās ir kodols tradīcijās un vispārējā kultūrā. Tas visvairāk atbilst arī latviešu psiholoģijai un viņu misijai. Garīgi bagātā cilvēka domas pieskaras visslepenākajām stīgām dvēselē, un vārdi atbalsojas sirdī.

Nacionālā identitāte un patriotiskā ideoloģija ir neatkarīgās Latvijas garants. Valsts dižumu nosaka ne tik daudz tās ekonomiskais un bruņoto spēku stāvoklis, bet gan skaidri izteiktais ideoloģiskais modelis. Kaut latvieši ir nabadzīgi, toties lepni. Dzīvo Eiropas Savienības ēnā, bet redz sauli! Kaut dvēsele raud par nacionālās vēstures haosa pazīmēm un cerību sētās puķes asarām laista, taču sejā smaids, jo “DDD” slejās gūst iedvesmu izplatīt latviešu nacionālās intereses, lai tās virmo arī pasaulē.

 

P.S. Trūcīgie un maznodrošinātie ir Latvijas Nacionālās frontes piekritēji, bet viņi diemžēl nespēj materiāli pabalstīt “DDD” avīzi.

 

 

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.17(463) [2020. gada 11.–24. septembris]


« Atpakaļ