Patiesības ziedi

Viss, šķiet, ir bijis – Cildenais un Dižais

Vien pagātnē, kad Dievi līdzās bij.

Bet šodien tumsonībā grimst viss gaišais,

Un zināt negribošie laurus mij.

 

Bet Patiesība, cilvēcei kas nesta,

Ir dīgusi un zeļ un ziedus ver.

Ja cilvēku šī Daile nepiesaista,

Uz ko vērst apziņu, uz ko lai cer?

 

Bet ir kas Dailes dārza smaržu sajūt,

Kam Patiesības Zvaigzne ceļā mirdz.

Maz viņu, bet, ja vairums nespēj apgūt, –

Ceļ, virza mazākums – tos vada sirds.

 

Steidzīte

 

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.16(462) [2020. gada 28. augusts–10. septembris]


« Atpakaļ