Okupants visās paaudzēs. 2. daļa

9. maijā neiroķirurgs Renārs Putniņš sociālajā vietnē “Twitter” izteica savu latvieša sašutumu: “Šodien diennakts dežūra Stradiņos. Man no uzvaras laukuma atvests viens 1996.g. dzimis džeks. Vairāk kā 3 promiles alkohola, asins izplūdums galvā un galvenais, ka NEVIENU vārdu latviski nesaprot! Kā tas var būt, ka 96.g. dzimis nezina LV valodu? Tādi mums tie uzvaras svinētāji ir.” Šis ieraksts tika pārpublicēts feisbukā, kur izvērtās asa diskusija.

 


Asumi sociālajā vietnē “FACEBOOK”

 

Turpinājums no:  Okupants visās paaudzēs

 

Nikolajs Potasovs: Да на… эту латвиешу валоду… она скоро вымрет.

(Tad ej ratā ar to latviešu valodu… tā drīz izmirs. – tulk.)

Valdis Groza: Ceri vien, utainais!

Vita Nikitina: Nikolaj! Вот и топай: чемодан, вокзал, Россия – по дальше вонять от сюдого!!!

(Lūk tad soļo: čemodāns, stacija, Krievija – tā patālāk smirdēt no šejienes!!! – tulk.)

Šļop, šļop, šļop…

Anda Dreimane: Nikolaj, Tu vēl te? Latvijā? Vai tad kremlis nesauc? Dzimtene neaicina? Ko te meklē? Kas Tev te pazudis?… Tu taču aizvāksies no Latvijas, vai ne? Būtu laiks tā kā tīties prom. Laimīgu ceļu!

Martinss Miezavs: Nikolaj, nah… tevi un tavu piemēsloto valodu. Jūs esat ko labu pierādīšu Latvijas valstij? Nē! Vienīgais, ko mākat, pazemot mūs un apspiest. Ja nepatīk latviešu valoda, tad dieb atpakaļ uz savu Krieviju.

Liene Apine: Nu, un kura smadzeņu daļa nedarbojas tādam Nikolajam? Viņam arī alkohola radīts izplūdums smadzenēs? Vai vienkārši dabiska vēlme parādīt okupantiem raksturīgo naidu pret latviešiem?!

Vita Viktorija Rasa: Kā ārsts var komunicēt ar cilvēku, lai kaut cik noskaidrotu, kas un kā noticis, lai pilnvērtīgi spētu izvērtēt situāciju, vajadzības gadījumā varētu sazināties ar vecākiem, radiem… varbūt ir jau kādas iedzimtas problēmas… Bet ja Latvijā dzimis jaunietis nemāk valsts valodu, tad lai vaino pats sevi!

Anda Dreimane: Vecāki bērnelim jau iepotējuši, ka ir okupanti… ka valoda nav jāmācās… okupantu sindroms!

Elīna Beāte Jeršova: Šādas diskusijas ir bezjēdzīgas. Pret katru krievu atrodas 100 naidīgi noskaņotu latviešu un pret katru latvieti – 100 nekaunīgu krievu. Nekas nemainās un nemainīsies. Tikai mēs kā sabiedrība kopumā varam mazināt šo naidu.

Es uzskatu, šeit ir Latvija. Tev jāsaprot latviski, vienalga, vai esi no Krievijas, Ķīnas vai Kanādas… Bet savā zemē, zem sava karoga mums svešā mēlē nav jāpāriet. Ir jābūt saviem principiem – kā pret krieviem, tā pret visiem pārējiem…

Līga Muzikante: Elīna, lai beigtu dzīvot pagātnē, ir jāveic dekolonizācija. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši okupācijas laikā no okupētājvalsts Latvijā ienāca tik daudz imigrantu (okupantu, kolonistu), ka latvieši kļuva par minoritāti lielākajās pilsētās. Tas notika laikā, kad mūsu tautai bija atņemtas tiesības lemt par to, vai atļaut šeit kādam apmesties uz dzīvi vai ne. Latvijas okupācija un kolonizācija ir starptautisks noziegums, kurš vēl joprojām turpinās, jo nozieguma sekas nav novērstas. Pēc okupācijas un kolonizācijas ir jāseko deokupācijai un dekolonizācijai – tikai tā var atjaunot taisnīgumu, draudzīgas attiecības starp tautām un valstīm. Ikdiena ļoti labi parāda deokupācijas un dekolonizācijas nepieciešamību pat sadzīviskā līmenī. Arī šie komentāri to pierāda! Risinām šādas diskusijas, lai arvien vairāk latviešu beidzot apjēgtu, kādā bedrē dzīvojam.

Normunds Siņička:Līga Muzikante – no okupētājvalsts? Pie mums baltkrievi, ukraiņi, poļi un visi pārējie sanāca. Vai arī Tu domā, ka krieviski runā tikai krievu tautības cilvēki?

Madara Valdmane: Normund Siņička, pārkrievoti baltkrievi, ukraiņi, ebreji u.c., kas ieradās okupācijas laikā no okupētājvalsts PSRS, ir okupanti. Poļi no Polijas nav okupanti.

Līga Muzikante: Madara Valdmane jau atbildēja. Paldies. Taisnība.

Normunds Siņička: Nu, loģika, protams, iespārda. Tad jau mūsu iedzīvotāji, kuri devās uz Lielbritāniju tagad strādāt un dzīvot, arī skaitās okupanti UK? Man jau, protams, patīk tavs dīvainais domu gājiens.

Līga Muzikante: Normund Siņička, vai tad Latvija ir okupējusi Lielbritāniju? Nebiju dzirdējusi.

Normunds Siņička: Vai tad tagad Latvija nav “brīva”? Nu, ja neskaita to, ka valstij kā tādai savas izvēles nav un ir jāseko ES rīkojumiem. Nezināju, ka ukraiņi, baltkrievi un visi pārējie, kuri bija PSRS sastāvā gluži kā mūsu Latvija, vienpersoniski izdomāja okupēt. Prātiņ, nāc mājās. Nevis tautība okupēja. Bet vara. Nejauc cilvēku ar varu. Varbūt dzīvot paliks vieglāk.

Līga Muzikante: Normund Siņička, okupēt var tikai valsts, nevis vara. Par prātiņa nākšanu mājās pats piedomā! PSRS bija nevis unitāra valsts, bet federācija, kuras sastāvā ietilpa pavalstis jeb republikas. Okupētājvalsts ir PSRS ar centru Maskavā. Un Krievija ir apstiprinājusi, ka ir PSRS tiesību mantiniece – tātad arī atbildīga, lai notiktu Latvijas deokupācija un dekolonizācija. [Pārkrievotie] ukraiņi, baltkrievi, žīdi un citu tautību pārstāvji, kas ieradās un apmetās uz dzīvi okupācijas laikā, darīja to neleģitīmi, jo, kā jau rakstīju, Latvijas pilsoņiem bija atņemtas tiesības lemt, vai dot šiem cilvēkiem uzturēšanās atļaujas. Tā ir gluži pretēja situācija, kāda tagad ir, piemēram, Lielbritānijā.

Turklāt 1949. gada Ženēvas konvencija aizliedz okupētajā teritorijā iepludināt savas valsts civiliedzīvotājus. Kā zināms, PSRS pievienojās šai Ženēvas konvencijai. Tas nozīmē, ka vismaz kopš pievienošanās brīža apzināti pārkāpa šo starptautisko tiesību normu. Taču arī bez šīs konvencijas, Latvijas okupācija kopš 1940. gada, kolonizācija un latviešu tautas iznīcināšana ir noziegums pret cilvēci, kuram nav noilguma. Nav smuki aizstāvēt noziegumu pret cilvēci, Normund Siņička!

Vita Nikitina: Normund Siņička, nevajag dzīvot vieglāk, bet taisnīgāk – pēc tā mums jātiecas. Tā viegluma meklēšana veicina gļēvumu, bailes un citas neglaimojošas īpašības.

Ruslans Nožnovs: Предлагаю Всем Рускоговорящим покинуть Латвию! Тем, кто МОЖЕТ Работать, ехать в Финляндию… Там зарплата на руки 2000 евро… В Магазинах и учреждениях есть Русские продавцы и работники и Скоро Русский станет 3-м государственным! Во ВСЕХ Госучреждениях там на 4 языках ВСЕ Написано: финский, шведский, английский, РУСский! Квартиру можно купить, если в Маленьком городке за 7-25 тысяч. Домик 10-20. Плотву 200-300 грам. Я там на Тройник Ловил! Грибы Белые и Подосиновики растут посреди города. Ягоды я себе бруснику собирал в городе 1 литр за 10 минут! КОГДА МЫ Уедем Левит-кариньш… СЮДА Поселят 500 тысяч-Негров-Арабов-Китайцев. Арабы везде Поставят Свои Мечети. и ВСЕ Они будут Сидеть на Пособии!

(Piedāvāju visiem krievvalodīgajiem pamest Latviju! Tiem, kas var strādāt, braukt uz Somiju… Tur alga uz rokas ir 2000 eiro… Veikalos un iestādēs ir krievu pārdevēji un darbinieki, un drīz krievu valoda kļūs par trešo valsts valodu! Visās valsts iestādēs tur 4 valodās viss ir uzrakstīts: somu, zviedru, angļu, krievu! Dzīvokli var nopirkt, ja mazā pilsētiņā, par 7–25 tūkstošiem. Mājiņu par 10–20. Raudas [tur ir] 200–300 gramīgas. Es tur ar trīskārtīgu auklu ķēru! Sēnes baltas un apšu bekas aug pilsētā.  Ogas – brūklenes salasīju pilsētā 1 litru 10 minūtēs! Kad mēs aizbrauksim, Levits-kariņš… šeit nometinās 500 tūkstošus nēģerus-arābus-ķīniešus. Arābi visur noliks savas mošejas. Un visi viņi sēdēs uz pabalstiem! – tulk.)

A ВСЕМ Рускоговорящим Пенсионерам, Инвалидам и Бизнесменам… Уехать в БОЛГАРИЮ! ПОЧЕМУ? Болгары понимают Русский. Все вывески и Газеты понятны. ЕДА в 3-4 раза Дешевле… Дешевле чем в Польше. Дом можно купить за 5-25 тысяч с САДОМ на Гектар Земли. Фрукты и Овощи там Свои. Лимонадные цены. МОРЕ – ТЕПЛОЕ и ЧИСТОЕ. Климат Идеальный. ЛЮДИ ХОРОШИЕ – Русских Любят и Уважают! ПОЕХАЛИ! Пусть эти Живут с АРАБАМИ, НЕГРАМИ, КИТАЙЦАМИ и ИНДУСАМИ и Платят Им Пособия и Строят Мечети!

(Bet visiem krievvalodīgajiem pensionāriem, invalīdiem, biznesmeņiem… aizbraukt uz Bulgāriju! Kāpēc? Bulgāri saprot krievus. Visas izkārtnes un avīzes ir saprotamas. Pārtika 3–4 reizes lētāka… lētāka nekā Polijā. Māju ar dārzu var nopirkt par 5–25 tūkstošiem par zemes hektāru. Augļi un dārzeņi tur savi. Limonādes cenā. Jūra – silta un tīra. Klimats ideāls. Cilvēki labi – krievus mīl un ciena! Braucam! Lai šitie dzīvo ar arābiem, nēģeriem, ķīniešiem un indiešiem un maksā viņiem pabalstus un ceļ mošejas! – tulk.)

Gundars Rufus Resnais: Ļoti interesanti, kur Bulgārijā pašlaik ciena un mīl krievus?! Puisis acīmredzami uzdod vēlamo par esošo un negrib atzīt patiesību – jūs nemīl neviens un nekur visā pasaulē, izņemot jūsu finansētos teroristus un komunistus (un arī tik ilgi, kamēr kremlis tiem grūž naudu rīklē!)

Vita Nikitina: Ruslan Nožnov, вот, молодец! Зови своих возвращаться домой или на все 4 стороны! Все дружненко, вот под эту музичку: “Путь домой!”

(Ruslan Nožnov, lūk, malacis! Sauc savējos atgriezties mājās vai uz visām 4 debespusēm! Visi draudzīgi, lūk, šīs mūzikas pavadījumā: “Mājupceļš!” – tulk.)

Vita Nikitina: Atbilde Rufusam Resnajam. Lai mums tas nerūp. Puisis vismaz cenšas saviem tautiešiem palīdzēt saprast, ka okupantiem no Latvijas ir jāaizvācas. Viss, jābrauc mājās (vai uz visām 4 debespusēm).

Līga Muzikante: Ruslans Nožnovs komentārā aicina visus savējos no Latvijas pārcelties uz dzīvi Bulgārijā. Novēlu laimīgu taciņu! Vienīgi iesaku uzmanīties, lai Bulgārijā viņi neuzvestos tāpat kā Moldovā, citādi labās dzīves nebūs – lūk, Moldovas skolotāja domas: “Kur krievu zābaks uzkāpj, viņš aizmirst aiziet…” Ne Somijā, ne Moldovā, ne Bulgārijā sarkanos okupantus necieš ne acu galā!

Svetlana Rut: Laikam ārstam bija jārīkojas, kā mācīja tie, kuri zaudēja 9. maijā? Ja cilvēks nav arijec – palīdzēt aiziet uz citu pasauli, lai nepiesārņo jūsu ideālo vidi?

Līga Muzikante: Nekaunīgs komentārs, Svetlana Rut! Laikam esat latviešu nīdēja.

Svetlana Rut: Esmu nacisma nīdēja, kad cilvēkus šķiro pēc valodas vai uzskatiem, it īpaši ārsti, kuriem jāpalīdz cilvēkam, bet neskriet žēloties… Šo rakstu jēga, tā arī bija – kāpēc mums jārūpējas par tiem, kuri mūs, nacistus, neatbalsta un svin uzvaru pret ļaunumu. Bet izradās, ka vēl līdz galam nacisms iznīcināts nav, jo jūs par patriotiem uzskatāt tikai tos, kuri ienīst krievus.

Līga Muzikante: Svetlana Rut atbalsta lielkrievu šovinismu jeb lielkrievu nacismu. To apliecina viņas nervozais komentārs.

Svetlana Rut: Kur jūs to ieraudzījāt? Es tikai gribēju izteikt savu domu, bet kam nav ko atbildēt, parasti raksta apvainojumus. Parasti tā izpaužas bezspēks – apvaino citus, nervozē.

Līga Muzikante: Jūs to par sevi – piekrītu. Jo apvainojat godīgu ārstu, kurš vērš uzmanību uz nopietnu problēmu. Par ko nervozējat?

Svetlana Rut: Es ļoti cienu latviešus, tie ir ļoti pieklājīgi un mierīgi cilvēki. Varu saprast, no kā veidojas šis naids. Ja jūs uzskatāt, ka mūsdienu sabiedrībai katrā zemē jādzīvo tikai vienas nācijas pārstāvjiem, tas liecina par nacisma pazīmēm.

Līga Muzikante: Svetlana Rut, par nacisma pazīmēm liecina otras valsts okupēšana un kolonizēšana. Tāpat kā Hitlers sauca: “Vācija pāri visam!” – tāpat PSRS okupēja un kolonizēja Latviju, latviešu tautas dzīvībai bīstami izjaucot etnisko sastāvu Latvijā. Tika veikti noziegumi pret cilvēci! Tas, ka okupētājvalsts okupētajā teritorijā iepludināja ārējos ienaidniekus (ne vien savus militāristus, bet arī savus civiliedzīvotājus), ir starptautisko tiesību pārkāpums jeb noziegums. Deokupācijas un dekolonizācijas neveikšana ir šī nozieguma turpināšana. Pavisam droši var teikt, ka latviešu tautas saliedēšanas ar ārējiem ienaidniekiem atbalstīšana ir nacisms jeb nozieguma pret cilvēci atbalstīšana. Tas, ka ārējo ienaidnieku ģimenē dzimis jaunietis ne vārda nesaprot latviski, liecina par šī kontingenta nacismu. Jo, tāpat kā lielvācu šovinisti vēsturē, arī lielkrievu šovinisti vēl joprojām necieš un neciena okupētās un kolonizētās valsts pamattautas valodu un kultūru. Tikai dekolonizācija ir taisnīgs risinājums, lai novērstu okupētājvalsts pastrādāto noziegumu pret latviešu tautu un valsti.

 

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.14(460) [2020. gada 24. jūlijs–6. augusts]


« Atpakaļ