Latviešu uzņēmējs: atbalstīt latviešus un izstumt okupantus! 1. daļa

Saruna ar latviešu uzņēmēju Dzintaru Jugānu

 

DDD: Laikraksta iepriekšējā numurā publicējām interviju ar lauksaimnieku, kurš, kaut gan ar skumjām, bet patiesi atzina, ka turīgāko latviešu zemnieku vidū trūkst cilvēku, kas saprastu latviešu nacionālos jautājumus – dekolonizācijas, deokupācijas nepieciešamību. Vai latviešu uzņēmēji saprot latviešu tautas izdzīvošanai svarīgās lietas?
Dzintars Jugāns: Ir viens otrs latvietis, kas aizdomājas, sevišķi no gados vecāko vidus, kuri dzimuši vēl pirms kara un pēc kara, kuri ir par dekolonizāciju un brīvu valsti. Bet jaunatne un 30–40 gadīgie pat nevēlas par to domāt. Viņi ir piesūcināti ar dzīšanos pakaļ materiālajai nodrošinātībai un ar informāciju, ko saņem skolā, masu informācijas līdzekļos.
Skumji atzīt, bet latviešu vairākums nav stabils idejā par savu patiesi neatkarīgu valsti – par Latviju bez okupantiem un kolonistiem. Vecākajā paaudzē daļa joprojām ir iebiedēta no okupācijas laikos piedzīvotā, bet jaunajiem nav nekādas intereses.
DDD: Jūsu teiktais liek sažņaugties sirdij, sastopoties ar traģisko patiesību, ka vairumam latviešu Latvija nav vajadzīga, tiem nerūp ne Latvijas, ne latviešu tautas nacionālā pastāvēšana.
Dz.J.: Principā, jā, jo vairums ir vienaldzīgi. Pašreiz valda fetišs uz naudu. Jo tev vairāk naudas, jo tu domā, ka esi gudrāks un spēcīgāks. Mazāk ir nacionālais – varam jau sadzīvot ar tiem “krieveļiem”. Es arī aizdomājos par šo jautājumu. Viss ir pareizi, kā “DDD” raksta. Visi sabrauca te, jo Latvijā bija daudz labāki dzīves apstākļi, nekā viņiem vēl tagad tur ir. Un ļoti daudzi sabrauca pēc kara, pēdējās kara dienās. Ļoti daudzi, pat karavīri, pārbēga frontes līniju un padevās rietumniekiem – amerikāņiem, frančiem, angļiem. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem atpakaļ uz Krieviju nemaz negribējās. Viņi bija redzējuši, kā cilvēki dzīvo un, kad bija jābrauc atkal uz roģinu, to vairs negribēja. Tāpēc jau ļoti daudzi te palika. Pēc neatkarības atgūšanas Latvijas pienākums bija aizsūtīt mājās visus armijniekus, kas te palika.
DDD: Jāaizbrauc bija ne tikai armijniekiem, bet arī civilajiem kolonistiem, kuri okupācijas laikā pretlikumīgi ieradās Latvijā.
Dz.J.: Jā, es jums pilnīgi piekrītu, jo Latvija šobrīd maz atgādina latviešu valsti. Es gandrīz katru dienu satiekos ar krievvalodīgajiem – man ir tāds darbs.
Manuprāt, liela mūsu problēma ir jauktās laulības. Padomju laikā pēc tehnikuma beigšanas mani izsūtīja uz trīs gadu praksi, tāpat arī daudzi no plašās Padomju Savienības atbrauca uz Latviju. Jaunajiem politika neinteresēja – tikai pabučoties, pamīlēties, līdz tad arī kāzas. Un tā viņi saprecējās: gan mūsu puiši Krievijā, Ukrainā u.c., gan cittautieši ieprecējās Latvijā.
DDD: Ja runājam par jauktajām ģimenēm, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Bet īstenībā šādai ģimenei ir jāizlemj, vai viņi grib būt latvieši vai, piemēram, krievi. Bet, ja viņi vēlas būt krievi, tad ir jābrauc prom. Taču, ja grib palikt Latvijā, tad abiem laulātajiem un viņu bērniem ir jākļūst par latviešiem. Jūs sakāt, ka viņi te atbrauca labākas dzīves meklējumos…
Dz.J.: Lielāko tiesu.
DDD: Bet pēc neatkarības atjaunošanas viņi saglabāja okupantu domāšanu, uzskatot, ka Latvija un latvieši viņiem ir kaut ko parādā un ka viņiem te kaut kas pienākas.
Dz.J.: Tā varētu arī daļēji teikt. Viņi, manuprāt, maldīgi uzskata, ka šeit ir viņu dzimtene, jo šeit dzimuši. No vienas puses tā iznāk, ka viņiem te ir dzimtene, te viņi dzimuši, uzauguši, neviens viņus te nav iesūtījis un par saviem vecākiem viņi neatbild…
DDD: Tā nu gluži nav. Ja viņu vecāki ienāca okupācijas laikā kā okupanti un kolonisti, tad saskaņā ar starptautiskiem likumiem un konvencijām viņi arī ir okupanti un kolonisti. Un ikviens, kurš šādā ģimenē ir dzimis, pārmanto šo statusu tieši tāpat kā pārmanto pilsonību. Ja kāds vēlas būt latvietis, tad viņam ar darbiem jāparāda lojalitāte, jāasimilējas, jāpalīdz veikt deokupāciju un dekolonizāciju un ir jābūt gatavam mirt par Latviju. Viņiem ir jābūt gataviem šaut uz krievu zaldātiem, ja tie nāktu iekšā. Bet lielākā daļa jau nedomā tādās kategorijās. Viņiem latvieši Latvijā traucē – liek runāt latviski un pieņemt latviešu kārtību. Kurš taisa tos mītiņus un piketus, kurš iet 9. maijā svinēt savu okupāciju par latviešiem?…
Dz.J.: Jā. Lai cik bēdīgi tas būtu, latvieši Rīgā ir mazākumā.
DDD: Un tā ir visās lielākajās Latvijas pilsētās.
Dz.J.: Okupācijas laikā ienākušie un viņu pēcnācējiļoti labi apzinās, ka dzīvo svešā valstī, un tāpēc arī ir vairāk vienoti nekā mēs, latvieši. Ārzemju latvieši arī savā starpā ir vairāk vienoti. Viņi cits citam palīdz, rīko dažādas sanākšanas un svētkus. Mēs šeit, Latvijā, tādi neesam, kā saka: latvietis latvietim ir laba uzkoda. Nezinu, kāpēc mēs viens otru graužam. Skaudība mums ir ļoti liela, nenovīdība. Pēc principa: ja man ir slikti – es darīšu tā, lai tev ir vēl sliktāk.
DDD: Tādēļ arī mūsu tautā ir tik daudz nodevēju un gļēvuļu. Visos vēstures posmos redzam, ka latviešu tauta tiek iznīcināta tieši nodevības dēļ.
Dz.J.: Jā, tā nu tas ir.

 

 

Latvieši: šodien bez nācijas izjūtas

 

DDD: Vai jūs piekrītat, ka latviešiem šodien pietrūkst nācijas izjūtas?
Dzintars Jugāns: Varētu tā teikt. Lielāko tiesu ir tā – man ir labi un neko man vairāk nevajag, ja ģimene ir pabarota, ir dzīvoklis, mašīna, nekas vairāk nav vajadzīgs. Kad saku: “Palasi kaut ko, uzzināsi kaut ko vairāk,” – atbild: “Par politiku neinteresējos, man tādas lietas nav vajadzīgas.” Kā jau teicu, vairāk par procesiem interesējas gados vecāki cilvēki. Diemžēl jaunajiem pat skolās neko jēdzīgu nemāca. Prieks, ka pēdējā laikā, spriežot pēc mazdēla jautājumiem, vismaz vēsture tiek mācīta. Man tas ļoti patīk.
Par sliktu jaunākās paaudzes audzināšanā ir propaganda, ka integrācija ir laba, ka patriotisms ir tikai līdzi jušana sporta spēlēs, Latvijas karodziņa piespraušana pie apģērba valsts svētkos.
DDD: Man jums jāpiekrīt – liberālisma propaganda ir agresīva un visur esoša. Par latviešu interesēm – deokupāciju un dekolonizāciju – neviens konsekventi nerunā, izņemot laikrakstu “DDD”. Ja kāds tomēr uzdrošinās, tad tāds latvietis tiek apsaukāts par nacionālā naida kurinātāju.
Dz.J.: Tā tas ir. Bet ir daudz kas nepareizs jau likumos un valdībā, valsts pārvaldē. Masu saziņas līdzekļos mums vairāk vajadzētu popularizēt vēsturi. Taču valdībai nav līdzekļu atbalstam medijiem, bet privātos kanālus grūti ietekmēt.
DDD: Lai teiktu patiesību, nauda nav vajadzīga. Šobrīd, kovida epidēmijas ārprāta laikā, ļoti skaidri redzams propagandas spēks – ja valdība ko mērķtiecīgi grib iestāstīt tautai. Sabiedriskajam Radio un TV par deokupācijas un dekolonizācijas nepieciešamību būtu jārunā no rīta līdz vakaram. Tas būtu jādara arī privātajiem medijiem, ja tie vēlas darboties Latvijā. Ne jau naudas trūkumā, bet gan vēlmes neesamībā ir vaina.
Dz.J.: Jā. Iesaistās viņi ļoti maz. Un, ja runā latviski, uzraksti ir krievu valodā. Kam tas vajadzīgs? Mums te ir Latvija, latviešu radio, Latvijas televīzija.

 

 

Pozitīvās diskriminācijas princips

 

DDD: Domāju, ka ne tikai labklājības ministre, bet arī citi pie varas esošie politiķi nezina, kas ir pozitīvā diskriminācija. Pozitīvās diskriminācijas pamatā, piemēram, Latvijā, ir jābūt nostādnei: vispirms parūpējamies par latviešiem, arī uzņēmējdarbībā savstarpēji atbalstām cits citu, latviešiem dodam darbu, bet citam dodam to vietu, kas paliek pāri. Vai šodien ir iespējama šāda pozitīvā diskriminācija arī uzņēmējdarbībā?
Dzintars Jugāns: Uzņēmējdarbībā vairāk skatāmies cilvēkā, kurš kaut ko prot un grib darīt. Tad biznesmeņi piever acis uz to, kas tu esi – krievs, vācietis vai kas cits. Ja tu savu darbu izproti un dari, kas vajadzīgs, tas nozīmē, ka esi vērtīgs darbinieks, bet politiskai nosliecei mazāk tiek pievērsta uzmanība. Kaut gan lielāko tiesu, protams, organizācijas grib savus tautiešus.
Man arī pieder neliela firma, un es pieņemu darbā tikai latviešus. Kaut gan pazīstami krievvalodīgie speciālisti, pie kuriem vēršamies nepieciešamības gadījumā. Tad mēs pieveram acis, jo speciālists ir speciālists un tiekam nostādīti bezizejas stāvoklī. It kā ir bezdarbs, bet strādnieku nav. Mums ir šausmīgi daudz Latvijā ko darīt, bet nav darbinieku.
DDD: Slinkums?
Dz.J.: Slinkums un negribēšana strādāt.
DDD: Grib ātri naudu nopelnīt, neieguldot nekādas pūles?
Dz.J.: Jā, tieši tā. Neieguldot neko. Negrib mācīties, negrib celt kvalifikāciju, apgūt jaunu amatu – maksājiet tikai vai nu pabalstus, vai neadekvāti lielu algu par veicamo darbu.
Man prasa: “Cik, Dzintar, tie tavi darbinieki pelna?” Neslēpju, ka vidēji ap 40–50 eiro dienā. Tas ir daudz, bet uzskatu, ka cilvēkam ir vajadzība dzīvot normāli. Un viņš nopelna un atpelna naudiņu arī firmai. Kāpēc lai es viņu apbižotu? Bet, ja tu kārtīgi nemaksāsi, tev kārtīga strādnieka nebūs. Citos uzņēmumos lielāko tiesu uzskata, ka laba ir nacionāli jaukta sabiedrība. Diemžēl.

 

 

Latvietis latvietim draugs, nevis ienaidnieks

 

DDD: Bet tas ir skumji, jo valsts nevar pastāvēt, ja tai nav nacionāla pamata, ja nav latviešu tautas. Ja uzņēmēji, kuri finansiāli veido šo valsti, to neapzinās, tas ir traģiski. Un tas arī veicina latviešu aizbraukšanu.
Dzintars Jugāns: Arī man rados ir cilvēki, kas dzīvo un strādā ārzemēs. Brauc ciemos, bet atgriezties negrib. Mums tas vēl no padomju laikiem: ja esi bagāts, ja esi lielā robā, tad, lūk, tu esi cilvēks. Mums šāda audzināšana ir no dzimšanas līdz miršanai – darbs pie mums ir nevis goda lieta, bet soda mērs. Ja kaut ko sliktu esi izdarījis, tevi soda ar darbu. Tieši ar darbu mūs maitāja. Okupācijas laikā darbu varēja atrast bez savas jēgas, pat sodīja, ja nestrādā.
DDD: Tautasdziesmas gan daudzina latviešu darba tikumu. Izrādās, kā tauta esam to sen jau zaudējuši?
Dz.J.: Ļoti lielas cerības pašlaik es saistu ar mūsu mazbērniem. Viņi tomēr sāk saprast, jo skolā māca, kas ir melns un kas ir balts.
DDD: Bet vai nav tā, ka viņiem tiek mācīts, ka labklājība ir svarīgāka par cieņu, godu un varonību, par pienākumu pret savu tautu un valsti?
Dz.J.: Jā, tā tomēr ir…
DDD: Tad iznāk, ka tā cerība ir ar baltiem diegiem šūta? Vienmēr jau gribas cerēt, bet apstākļi šobrīd ir tādi, ka jauniešiem un sabiedrībai kopumā personiskā fiziskā labklājība šķiet svarīgāka par vispārības labumu.
Dz.J.: Diemžēl tā ir. Lai kaut kas mainītos uz labu, vajadzētu vairāk popularizēt ideju par neatkarīgas valsts atgūšanu. Darīt visu to, lai šeit okupācijas laikā nelikumīgi ienākušajiem nebūtu tik komfortabla dzīvošana.
Esmu daudz par šo jautājumu domājis un nonācis līdz Indiras Gandijas metodei: ir jārada tādi apstākļi, lai okupantiem, kolonistiem te nav normāli ko darīt un viņi būtu spiesti braukt atpakaļ uz savu etnisko dzimteni. Un šeit šinī gadījumā būtu liels ieguvums, ja mēs spētu izveidot situāciju, ka okupācijas laika sekas mums Latvijā nav vajadzīgas!
DDD: Kā to izdarīt?
Dz.J.: Pērkam no latviešiem latviešu produkciju, strādājam latviešiem, un okupants tiek izstumts no dzīves pavisam dabiskā un nevardarbīgā veidā. Es personīgi arī savā darbā palīdzu vairāk latviešiem, nevis okupantiem. Jo zinu, ka agrāk vai vēlāk man kā latvietim tas nesīs labumu. Ja manai tautai un valstij būs labi, tad arī man un maniem bērniem un mazbērniem būs laba dzīve.
Tāpēc tagad viņiem ir jāsaka balta patiesība, kaut arī pašreiz vēl ir neizpratne par to, ka okupantiem, kolonistiem Latvijā dzīvošanas nebūs! Vajag vismaz iedot kaut vai tādu informāciju, ka okupanti šeit nav vajadzīgi, ka mums, latviešiem, ir jāturas kopā. Es īstenoju šādu dzīves uzskatu.
DDD: Tas ir ļoti labi. Lai mūsu lasītāji zinātu, pastāstiet par savu darbu. Zinu, ka jums pieder santehnikas firmas?
Dz.J.: Man ir mazs kantorītis, kā saka, mikrouzņēmums, kurā strādā 10–12 cilvēki. Mans princips ir pēc iespējas vairāk atbalstīt un sadarboties tieši ar latviešiem. Piemēram, ja man darbam vajadzīga kāda prece, es to vienmēr pirkšu pie latvieša, kaut arī citā veikalā, kas nepieder latvietim, tā ir nedaudz lētāka. Ekonomiski it kā šķiet neizdevīgi, bet mums, latviešiem, cits citam ir jāpalīdz. Ja nepalīdzēsim, tad nekas labs nesanāks.
DDD: Vai jūsu uzņēmums darbojas visā Latvijā vai tikai Rīgā?
Dz.J.: Lielāko tiesu strādājam Rīgā, taču darbus veicam arī VentspilīJelgavā un visur, kur ir kāds mūsu klients.
DDD: Principā mēs varam rosināt arī citus latviešus, kuri veic uzņēmējdarbību, rīkoties līdzīgi jums, lai veidotos latviešu savstarpējās palīdzības tīkls. Šāda sadarbība veicinātu arī bartera attiecības.
Dz.J.: Mēs jau arī tagad to darām – strādājam, veicam darījumus barterā. Ir zināma prece, ko es pārdodu ar savu darbu, tur ir mans darbs, mani līdzekļi, materiāli utt. Tas, var teikt, ir komercnoslēpums, bet, lai es nezaudētu nākotnē pasūtītājus, es dodu arī lētākas cenas. Ar latviešiem cenas ir lētākas. Mani var sameklēt pa telefonu ļoti viegli, un es labprāt palīdzētu latviešiem, lai tik man zvana.

 

Turpmāk vēl…

Intervēja Liene Apine

 

 

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.12(458) [2020. gada 19. jūnijs–3. jūlijs]


« Atpakaļ