Homoseksuālisma propaganda: sātaniska apziņas deģenerēšana

 

No “DDD” arhīva: JOPROJĀM AKTUĀLI


2000. gadu sākumā Latvijas varneši par visām varītēm dzina Latviju uz Eiropas Savienību. Un, protams, jau tad pastiprinājās homoseksuālisma propaganda, lai latviešiem to uzspiestu kā normālu seksualitāti. Apgāds “Vieda” izdeva grāmatu “Homoseksuālisms – cilvēces negods un posts”, pēc kā Drošības policija ierosināja krimināllietu pret Aivaru Gardu. Tomēr prokuratūra vēlāk šo krimināllietu izbeidza, jo mainījās Krimināllikuma panti.

Lai aizstāvētu latviešu tautas tiesības uz garīgo attīstību, nevis apziņas deģenerēšanos, un lai aicinātu grāmatā “Homoseksuālisms – cilvēces negods un posts” ietvertās domas izplatīt kristietības pasaulē, 2002. gadā Latvijas Nacionālās frontes priekšsēdētājs Aivars Garda vērsās ar vēstuli pie Romas pāvesta Jāņa Pāvila II. Šī vēstule joprojām ir aktuāla.


 

Atklāta vēstule Viņa Svētībai Pāvestam Jānim Pāvilam II

 

Rīgā, 2002. gada 4. martā

 

Jūsu Svētība!

2001. gada beigās Latvijā noslēdzās literāro darbu konkurss par tematu “Latvija bez homoseksuālisma”. Nesen iznāca grāmata ar nosaukumu “Homoseksuālisms – cilvēces negods un posts”, kurā apkopoti konkursa dalībnieku darbi. Īpaši gribētos izcelt, Jūsu Svētība, kardinālu Jāni Pujatu, kurš viens no pirmajiem iesūtīja konkursam savu darbu, kas ir publicēts minētajā grāmatā. Viņam bija jāiztur Latvijas deģenerētās sabiedrības daļas uzbrukums, nievas un paļas. Kardināls Jānis Pujats tās izturēja kā īstenam kristietim pieklājas, taču par vienkāršiem katoļticīgajiem to nevar teikt, jo neviens katolis Jāni Pujatu atklāti neaizstāvēja un neatbalstīja. Viņi noliedza savu kardinālu gluži tāpat, kā kādreiz apustulis Pēteris trīs reizes noliedza Jēzu Kristu.

Homoseksuālisms ir graujoša, apziņas deģenerēšanos veicinoša parādība. Diemžēl jāatzīst, ka tieši zemēs, kur valda kristietība, šī sātaniskā sērga ir visvairāk izplatīta. Latvijai to nekaunīgi uzspiež Eiropas Savienība, izvirzīdama kandidātvalstīm saindēšanos ar šo pretīgo sērgu kā uzņemšanas noteikumu. Tāpēc Latvijai labāk ir nogaidīt un nestāties šajā līdz kaulam deģenerētajā savienībā – Antikrista veidojumā. Esmu pārliecināts, ka gan visiem kristiešiem, gan pie kristiešiem nepiederošiem godīgiem cilvēkiem daudz stingrāk jānostājas pret homoseksuālismu, kā to dara valstīs, kur valdošā reliģija ir islams.

Jūsu Svētībai ir milzīga autoritāte ne tikai kristiešu vidū, bet arī visā pasaulē, tāpēc aicinu Jūs izmantot savu autoritāti, lai konkursa dalībnieku uzrakstītā grāmata, ko Jums laipni nosūtu, tiktu pārtulkota visās valodās, kurās runā kristieši.

Marta sākumā Latvijas Nacionālā fronte nosūtīja vēstules ANO ģenerālsekretāram K.Annanam, Eiropas Komisijas prezidentam R. Prodi un Latvijā akreditētajiem Eiropas valstu vēstniekiem. Šajās vēstulēs, kuru kopijas Jūsu Svētībai labprāt nosūtu, ir aicinājums veikt starptautiski tiesisku aktu – Latvijas pilnīgu deokupāciju un dekolonizāciju, kā arī asāk vērsties pret homoseksuālisma propagandu.

Kādreiz Romas baznīca veicināja Latvijas paverdzināšanu. Ceru, ka tagad Romas Katoļu baznīca visiem spēkiem atbalstīs Latvijas pilnīgu deokupāciju, dekolonizāciju un deboļševizāciju. 

Vēlu Jūsu Svētībai un visiem kristiešiem stipru veselību un ļoti ceru, ka ar Jūsu palīdzību kristieši atveseļos un atbrīvos savu apziņu no sātanistu smalki izplānotās un realizētās cilvēci deģenerējošās homoseksuālisma propagandas ietekmes.

Pielikumā:

  • grāmata “Tautu tiesības”,
  • grāmata “Par Latvijas dekolonizāciju”,
  • grāmata “Latvija bez homoseksuālisma”,
  • grāmata “Homoseksuālisms – cilvēces negods un posts”,
  • grāmata “Nevienam mēs Latviju nedodam”,
  • Latvijas parlamenta pieņemtais dokuments “Deklarācija par Latvijas okupāciju”,
  • Latvijas Nacionālās frontes un citu dokumentu kopijas.

 

Cieņā

 

Aivars Garda

Latvijas Nacionālās frontes priekšsēdētājs

 

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.10(453) [2020. gada 22. maijs–4. jūnijs]


« Atpakaļ