Kādēļ…

Kādēļ gan galvu lauzīt,

Ja vieglāk – nedomāt?

Var tukšu mucu dauzīt –

Un troksnī skandināt,

Ka nesaprot ne nieka

No tā, ko viņiem sniedz.

Un gādība ir lieka –

Tiem stulbums domāt liedz.

 

Šie tumsas pakalpiņi

Tik ļoti meliem tic,

Ka nespēj sajust viņi,

Ka ausī insekts sīc.

Bet patiesības paudējs

Tiem durvis vaļā ver,

Un viedais gaismas saucējs,

Lūk, aicina un cer.

 

Bet kas grib peļķē palikt,

Rast dubļos debesis,

Tas nevar zvaigznes satikt,

Tam apkārt sasmacis.

Bet Gaismas ceļa zīmes

Ir tiem, kas redzēt grib,

Un bezgalīgās dzīves

Tiem tālās sfērās zib.

 

Steidzīte

 

Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.7(453) [2020. gada 3.–23. aprīlis]


« Atpakaļ